Kolossenserne 3:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

Norsk (1930)
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

Svenska (1917)
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

King James Bible
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

English Revised Version
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts unto God.
Bibel Viden Treasury

the word.

Johannes 5:39,40
I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig.…

2.Timotheus 3:15
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

Hebræerne 4:12,13
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad.…

1.Peter 1:11,12
idet de granskede over, hvilken eller hvordan en Tid Kristi Aand, som var i dem, henviste til, naar den forud vidnede om Kristi Lidelser og den derpaa følgende Herlighed.…

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

dwell.

5.Mosebog 6:6-9
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

5.Mosebog 11:18-20
I skal lægge eder disse mine Ord paa Hjerte og Sinde, binde dem som et Tegn om eders Haand og lade dem være et Erindringsmærke paa eders Pande,…

Job 23:12
fra hans Læbers Bud er jeg ikke veget, hans Ord har jeg gemt i mit Bryst.

Salmerne 119:11
Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.

Jeremias 15:16
fra dem, der lader haant om dit Ord; ryd dem ud! Men mig blev dit Ord til Fryd og til Hjertens Glæde; thi dit Navn er nævnet over mig, HERRE, Hærskarers Gud.

Lukas 2:51
Og han drog ned med dem og kom til Nazareth og var dem lydig og hans Moder gemte alle de Ord i sit Hjerte.

Johannes 15:7
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.

1.Johannes 2:14,24,27
Jeg har skrevet til eder, I Fædre! fordi I kende ham, som er fra Begyndelsen. Jeg har skrevet til eder, I unge! fordi I ere stærke, og Guds Ord bliver i eder, og I have overvundet den onde.…

2.Johannes 1:2
for den Sandheds Skyld, som bliver i os og skal være med os til evig Tid.

richly.

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

Titus 3:6
som han rigeligt udøste over os ved Jesus Kristus, vor Frelser,

*marg:

all.

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

1.Kongebog 3:9-12,28
Giv derfor din Tjener et lydhørt Hjerte, saa han kan dømme dit Folk og skelne mellem godt og ondt; thi hvem kan dømme dette dit store Folk!«…

Ordsprogene 2:6,7
Thi HERREN, han giver Visdom, fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.…

Ordsprogene 14:8
Den kloge i sin Visdom er klar paa sin Vej, men Taabers Daarskab er Svig.

Ordsprogene 18:1
Særlingen søger et Paaskud, med Vold og Magt vil han Strid.

Esajas 10:2
for at trænge de ringe fra Retten og røve de armes Ret i mit Folk, at Enker kan blive deres Bytte og faderløse kan plyndres.

Efeserne 1:17
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham,

Efeserne 5:17
Derfor bliver ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens Villie er.

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Jakob 3:17
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

teaching.

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

Romerne 15:14
Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.

1.Thessaloniker 4:18
Saa trøster hverandre med disse Ord!

1.Thessaloniker 5:11,12
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

2.Thessaloniker 3:15
Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!

Hebræerne 12:12-15
Derfor, retter de slappede Hænder og de lammede Knæ,…

in psalms.

Matthæus 26:30
Og da de havde sunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.

1.Korinther 14:26
Hvad da Brødre? Naar I komme sammen, da har enhver en Lovsang, en Lære, en Aabenbaring, en Tungetale, en Udlægning; alt ske til Opbyggelse!

Efeserne 5:19
saa I tale hverandre til med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren

Jakob 5:13
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til Mode, han synge Lovsang!

and spiritual.

1.Krønikebog 25:7
Deres Tal, sammenregnet med deres Brødre, der var oplært til at synge HERRENS Sange, var 288, kyndige Folk til Hobe.

Nehemias 12:46
Thi allerede paa Davids Tid var Asaf Leder for Sangerne og for Lov— og Takkesangene til Gud.

Salmerne 32:7
Du er mit Skjul, du frier mig af Trængsel, med Frelsesjubel omgiver du mig. — Sela.

Salmerne 119:54
Dine Vedtægter blev mig til Sange i min Udlændigheds Hus.

Højsangen 1:1
Salomos Højsang.

Esajas 5:1
Jeg vil synge en Sang om min Ven, en Kærlighedssang om hans Vingaard: Min Ven, han havde en Vingaard paa en frugtbar Høj.

Esajas 26:1
Paa hin Dag skal denne Sang synges i Judas Land: En stærk Stad har vi, til Frelse satte han Mur og Bolværk.

Esajas 30:29
Sang skal der være hos eder som i Natten, naar Højtid gaar ind, en Hjertens Glæde som en Vandring til Fløjte mod HERRENS Bjerg, mod Israels Klippe.

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 14:3
Og de sang en ny Sang for Tronen og for de fire levende Væsener og de Ældste; og ingen kunde lære den Sang, uden de hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som ere løskøbte fra Jorden.

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

singing.

Kolossenserne 4:6
Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I vide, hvorledes I bør svare enhver især.

Salmerne 28:7
min Styrke, mit Skjold er HERREN, mit Hjerte stoler paa ham. Jeg fik Hjælp, mit Hjerte jubler, jeg takker ham med min Sang.

Salmerne 30:11,12
Du vendte min Sorg til Dans, løste min Sørgedragt, hylled mig i Glæde,…

Salmerne 47:6,7
Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor Konge;…

Salmerne 63:4-6
Da vil jeg love dig hele mit Liv, opløfte Hænderne i dit Navn,…

Salmerne 71:23
juble skal mine Læber — ja, jeg vil lovsynge dig — og min Sjæl, som du udløste;

Salmerne 103:1,2
Af David. Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn!…

Salmerne 138:1
Af David. Jeg vil prise dig, HERRE, af hele mit Hjerte, lovsynge dig for Guderne;

1.Korinther 14:15
Hvad da? Jeg vil bede med Aanden, men jeg vil ogsaa bede med Forstanden; jeg vil lovsynge med Aanden, men jeg vil ogsaa lovsynge med Forstanden.

to the.

Kolossenserne 3:23
Hvad I end foretage eder, saa gører det af Hjertet, som for Herren og ikke for Mennesker,

Links
Kolossenserne 3:16 InterlinearKolossenserne 3:16 FlersprogedeColosenses 3:16 SpanskColossiens 3:16 FranskeKolosser 3:16 TyskKolossenserne 3:16 KinesiskColossians 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
15Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige! 16Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud. 17Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.
Krydshenvisninger
Romerne 10:17
Altsaa kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.

1.Korinther 14:15
Hvad da? Jeg vil bede med Aanden, men jeg vil ogsaa bede med Forstanden; jeg vil lovsynge med Aanden, men jeg vil ogsaa lovsynge med Forstanden.

Efeserne 5:19
saa I tale hverandre til med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren

Efeserne 5:26
for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

1.Thessaloniker 1:8
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.

Jakob 5:13
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til Mode, han synge Lovsang!

Kolossenserne 3:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden