Romerne 15:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre.

Norsk (1930)
Men også jeg, mine brødre, har den visse tro om eder at I av eder selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre;

Svenska (1917)
Jag är väl redan nu viss om att I, mina bröder, av eder själva ären fulla av godhet, uppfyllda med all kunskap, i stånd jämväl att förmana varandra.

King James Bible
And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.

English Revised Version
And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.
Bibel Viden Treasury

I.

Filipperne 1:7
saaledes som det jo er ret for mig at mene dette om eder alle, efterdi jeg har eder i Hjertet baade under mine Lænker og under Evangeliets Forsvar og Stadfæstelse, fælles som I jo alle ere med mig om Naaden.

2.Timotheus 1:5
idet jeg er bleven mindet om den uskrømtede Tro, som er i dig, den, som boede først i din Mormoder Lois og din Moder Eunike, og jeg er vis paa, at den ogsaa bor i dig.

Filemon 1:21
I Tillid til din Lydighed skriver jeg til dig, idet jeg ved, at du vil gøre endog mere end det, jeg siger.

Hebræerne 6:9
Dog, i Henseende til eder, I elskede! ere vi overbeviste om det bedre og det, som bringer Frelse, selv om vi tale saaledes.

2.Peter 1:12
Derfor vil jeg ikke forsømme altid at paaminde eder om delte, ihvorvel I vide det og ere befæstede i den Sandhed, som er til Stede hos os.

1.Johannes 2:21
Jeg har ikke skrevet til eder, fordi I ikke vide Sandheden; men fordi I vide den og vide, at ingen Løgn er af Sandheden.

full.

Filipperne 1:11
fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

Kolossenserne 1:8-10
han, som ogsaa gav os eders Kærlighed i Aanden til Kende.…

2.Peter 1:5-8
saa anvender just derfor al Flid paa i eders Tro at udvise Dyd og i Dyden Kundskab…

filled.

1.Korinther 8:1,7,10
Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.…

able.

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

1.Thessaloniker 5:11,14
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

Titus 2:3,4
at gamle Kvinder ligeledes skulle skikke sig, som det sømmer sig hellige, ikke bagtale, ikke være forfaldne til megen Vin, men være Lærere i, hvad godt er,…

Hebræerne 5:12
Thi skønt I efter Tiden endog burde være Lærere, trænge I atter til, at man skal lære eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som trænge til Mælk og ikke til fast Føde.

Hebræerne 10:24,25
og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger…

Judas 1:20-23
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;…

Links
Romerne 15:14 InterlinearRomerne 15:14 FlersprogedeRomanos 15:14 SpanskRomains 15:14 FranskeRoemer 15:14 TyskRomerne 15:14 KinesiskRomans 15:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 15
14Men ogsaa jeg, mine Brødre! har selv den Forvisning om eder, at I ogsaa selv ere fulde af Godhed, fyldte med al Kundskab, i Stand til ogsaa at paaminde hverandre. 15Dog har jeg for en Del tilskrevet eder noget dristigere for at paaminde eder paa Grund af den Naade, som er given mig fra Gud…
Krydshenvisninger
1.Korinther 1:5
at I ved ham ere blevne rige i alt, i al Tale og al Kundskab,

1.Korinther 8:1
Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.

1.Korinther 8:7
Dog ikke alle have den Kundskab. Men der er nogle, som ifølge deres hidtidige Afgudsvane spise det som Afgudsofferkød, og deres Samvittighed, som er skrøbelig, besmittes.

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

1.Korinther 13:2
Og har jeg profetisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben, og har jeg al Troen, saa at jeg kan flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet.

2.Korinther 8:7
Men ligesom I ere rige i alt, i Tro og Tale og Erkendelse og al Iver og i eders Kærlighed til os: maatte I da være rige ogsaa i denne Gave!

Efeserne 5:9
(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)

2.Thessaloniker 1:11
Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning,

Romerne 15:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden