Salmerne 28:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
min Styrke, mit Skjold er HERREN, mit Hjerte stoler paa ham. Jeg fik Hjælp, mit Hjerte jubler, jeg takker ham med min Sang.

Norsk (1930)
Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

Svenska (1917)
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

King James Bible
The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.

English Revised Version
The LORD is my strength and my shield; my heart hath trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will praise him.
Bibel Viden Treasury

strength

Salmerne 28:8
HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

Salmerne 18:1,2
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David, som sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand. (2) Han sang: HERRE, jeg har dig hjerteligt kær, min Styrke!…

Salmerne 19:14
Lad min Munds Ord være dig til Behag, lad mit Hjertes Tanker naa frem for dit Aasyn, HERRE, min Klippe og min Genløser!

Salmerne 46:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:24
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«

Efeserne 6:10
For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!

shield

Salmerne 84:11
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Salmerne 91:4
han dækker dig med sine Fjedre, under hans Vinger finder du Ly, hans Trofasthed er Skjold og Værge.

1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

heart

Salmerne 13:5
og min Fjende skal sige: »Jeg overvandt ham!« mine Uvenner juble, fordi jeg vakler!

Salmerne 22:4
Paa dig forlod vore Fædre sig, forlod sig, og du friede dem;

Salmerne 56:3,4
Naar jeg gribes af Frygt, vil jeg stole paa dig,…

Salmerne 118:6-9,13-15
HERREN er med mig, jeg frygter ikke, hvad kan Mennesker gøre mig?…

therefore

Salmerne 16:9-11
Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogsaa mit Kød skal bo i Tryghed.…

Salmerne 21:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) HERRE, Kongen er glad ved din Vælde, hvor frydes han højlig over din Frelse!

Salmerne 30:11,12
Du vendte min Sorg til Dans, løste min Sørgedragt, hylled mig i Glæde,…

Salmerne 33:21
thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler paa hans hellige Navn.

Salmerne 68:3,4
Men retfærdige frydes og jubler med Glæde og Fryd for Guds Aasyn.…

Esajas 61:10
Jeg vil glæde mig højlig i HERREN, min Sjæl skal juble i min Gud; thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hylled mig i Retfærds Kappe, som en Brudgom, der binder sit Hovedbind, som Bruden, der fæster sine Smykker.

with

Salmerne 96:1-3
Syng HERREN en ny Sang, syng for HERREN, al Jorden,…

2.Mosebog 15:1
Ved den Lejlighed sang Moses og Israeliterne denne Sang for HERREN: Jeg vil synge for HERREN, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!

Dommer 5:1
Da sang Debora og Barak, Abinoams Søn, denne Sang:

1.Samuel 2:1
Da bad Hanna og sagde: Mit Hjerte jubler over HERREN, mit Horn er løftet ved min Gud, min Mund vidt opladt mod mine Fjender, jeg glæder mig over din Frelse.

2.Samuel 22:1
David sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand.

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

Links
Salmerne 28:7 InterlinearSalmerne 28:7 FlersprogedeSalmos 28:7 SpanskPsaume 28:7 FranskePsalm 28:7 TyskSalmerne 28:7 KinesiskPsalm 28:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 28
6Lovet være HERREN, thi han har hørt min tryglende Røst; 7min Styrke, mit Skjold er HERREN, mit Hjerte stoler paa ham. Jeg fik Hjælp, mit Hjerte jubler, jeg takker ham med min Sang. 8HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.…
Krydshenvisninger
Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 13:5
og min Fjende skal sige: »Jeg overvandt ham!« mine Uvenner juble, fordi jeg vakler!

Salmerne 16:9
Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogsaa mit Kød skal bo i Tryghed.

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 26:1
Af David. Skaf mig Ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler paa HERREN uden at vakle.

Salmerne 33:21
thi vort Hjerte glæder sig i ham, vi stoler paa hans hellige Navn.

Salmerne 40:3
en ny Sang lagde han i min Mund, en Lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte og stole paa HERREN.

Salmerne 43:2
Thi du er min Tilflugts Gud, hvi har du forstødt mig? Hvorfor skal jeg vandre sorgfuld, trængt af Fjender?

Salmerne 59:17
Dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn, min naadige Gud.

Salmerne 69:30
Jeg vil prise Guds Navn med Sang og ophøje ham med Tak;

Salmerne 84:9
Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Aasyn!

Salmerne 112:7
han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid til HERREN;

Salmerne 138:3
Den Dag jeg raabte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.

Salmerne 144:2
min Miskundhed og min Fæstning, min Klippeborg, min Frelser, mit Skjold og den, jeg lider paa, som underlægger mig Folkeslag!

Salmerne 28:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden