Kolossenserne 4:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I vide, hvorledes I bør svare enhver især.

Norsk (1930)
Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

Svenska (1917)
Edert tal vare alltid välbehagligt, kryddat med salt; I bören förstå, huru I skolen svara var och en.

King James Bible
Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.

English Revised Version
Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer each one.
Bibel Viden Treasury

your.

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

5.Mosebog 6:6,7
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

5.Mosebog 11:19
og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op.

1.Krønikebog 16:24
kundgør hans Ære blandt Folkene, hans Undere blandt alle Folkeslag!

Salmerne 37:30,31
Den retfærdiges Mund taler Visdom; hans Tunge siger, hvad ret er;…

Salmerne 40:9,10
I en stor Forsamling forkyndte jeg Retfærd, se, mine Læber lukked jeg ikke; HERRE, du ved det.…

Salmerne 45:2
Den skønneste er du af Menneskens Børn, Ynde er udgydt paa dine Læber, derfor velsignede Gud dig for evigt.

Salmerne 66:16
Kom og hør og lad mig fortælle jer alle, som frygter Gud, hvad han har gjort for min Sjæl!

Salmerne 71:15-18,23,24
min Mund skal vidne om din Retfærd, om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpaa.…

Salmerne 78:3,4
hvad vi har hørt og ved, hvad vore Fædre har sagt os;…

Salmerne 105:2
Syng og spil til hans Pris, tal om alle hans Undere;

Salmerne 119:13,46
Jeg kundgør med mine Læber alle din Munds Lovbud.…

Ordsprogene 10:21
Den retfærdiges Læber nærer mange, Daarerne dør af Mangel paa Vid.

Ordsprogene 15:4,7
Et Livets Træ er Tungens Mildhed, dens Falskhed giver Hjertesaar.…

Ordsprogene 16:21-24
Den vise kaldes forstandig, Læbernes Sødme øger Viden.…

Ordsprogene 22:17,18
Bøj Øret og hør de vises Ord, vend Hjertet til og kend deres Liflighed!…

Ordsprogene 25:11,12
Æbler af Guld i Skaale af Sølv er Ord, som tales i rette Tid.…

Prædikeren 10:12
Ord fra Vismands Mund vinder Yndest, en Daares Læber bringer ham Vaade;

Malakias 3:16-18
Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn.…

Matthæus 12:34,35
I Øgleunger! hvorledes kunne I tale godt, naar I ere onde? Thi af Hjertets Overflødighed taler Munden.…

Lukas 4:22
Og de berømmede ham alle og undrede sig over de livsalige Ord, som udgik af hans Mund, og de sagde: »Er dette ikke Josefs Søn?«

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

seasoned.

3.Mosebog 2:13
Og du skal komme Salt i enhver Afgrødeoffergave, du frembærer, du maa ikke undlade at komme din Guds Pagts Salt i dit Afgrødeoffer, men du skal frembære Salt med enhver af dine Offergaver.

2.Kongebog 2:20-22
Da sagde han: »Hent mig en ny Skaal og kom Salt deri!« Og de hentede den til ham.…

Matthæus 5:13
I ere Jordens Salt; men dersom Saltet mister sin Kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke til andet end at kastes ud og nedtrædes af Menneskene.

Markus 9:50
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

how.

Ordsprogene 26:4,5
Svar ej Taaben efter hans Daarskab, at ikke du selv skal blive som han.…

Lukas 20:20-40
Og de toge Vare paa ham og udsendte Lurere, der anstillede sig, som om de vare retfærdige, for at fange ham i Ord, saa de kunde overgive ham til Øvrigheden og Landshøvdingens Magt.…

1.Peter 3:15
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,

Links
Kolossenserne 4:6 InterlinearKolossenserne 4:6 FlersprogedeColosenses 4:6 SpanskColossiens 4:6 FranskeKolosser 4:6 TyskKolossenserne 4:6 KinesiskColossians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 4
5Vandrer i Visdom overfor dem, som ere udenfor, saa I købe den belejlige Tid. 6Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I vide, hvorledes I bør svare enhver især.
Krydshenvisninger
Ezekiel 43:24
du skal bringe dem for HERRENS Aasyn, og Præsterne skal strø Salt paa dem og ofre dem som Brændoffer for HERREN.

Matthæus 12:35
Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad.

Markus 9:50
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

1.Peter 3:15
men helliger den Herre Kristus i eders Hjerter, altid rede til at forsvare eder over for enhver, som kræver eder til Regnskab for det Haab, der er i eder, men med Sagtmodighed og Frygt,

Kolossenserne 4:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden