Kolossenserne 3
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Naar I altsaa, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand.1Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd! 1Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.
2Tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er paa Jorden.2La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden! 2Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.
3Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.3I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud; 3Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.
4Naar Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I aabenbares med ham i Herlighed.4når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. 4När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.
DANNORSVE
5Saa døder da de jordiske Lemmer, Utugt, Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse;5Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse; 5Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;
6for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede.6for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn; 6ty för sådant kommer Guds vrede.
7I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri.7iblandt dem vandret også I fordum, da I levde i disse ting; 7I de synderna vandraden också I förut, då I ännu haden edert liv i dem.
8Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.8men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn; 8Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;
9Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger9lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger 9I skolen icke ljuga på varandra. I haven ju avklätt eder den gamla människan med hennes gärningar
DANNORSVE
10og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;10og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede; 10och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.
11hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.11her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. 11Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.
12Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,12Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, 12Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.
13saa I bære over med hverandre og tilgive hverandre, dersom nogen har Klagemaal imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, saaledes ogsaa I!13så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I! 13Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.
14Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden, hvilket er Fuldkommenhedens Baand.14Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. 14Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.
DANNORSVE
15Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!15Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige! 15Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.
16Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.16La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud, 16Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.
17Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.17og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham! 17Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.
DANNORSVE
18I Hustruer! underordner eder under eders Mænd, som det sømmer sig i Herren.18I hustruer! underordne eder under eders menn, som det sømmer sig i Herren! 18I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.
19I Mænd! elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem!19I menn! elsk eders hustruer og vær ikke bitre mot dem! 19I män, älsken edra hustrur och varen icke bittra mot dem.
20I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren.20I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren. 20I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.
21I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.21I fedre! opegg ikke eders barn, forat de ikke skal tape motet! 21I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga.
DANNORSVE
22I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren.22I tjenere! vær lydige i alle ting imot eders herrer efter kjødet, ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men i hjertets enfold, idet I frykter Herren! 22I tjänare, varen i allt edra jordiska herrar lydiga, icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan av uppriktigt hjärta, i Herrens fruktan.
23Hvad I end foretage eder, saa gører det af Hjertet, som for Herren og ikke for Mennesker,23Det I gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker, 23Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor.
24da I vide, at I af Herren skulle faa Arven til Vederlag; det er den Herre Kristus, I tjene.24for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus! 24I veten ju, att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den herre I tjänen är Kristus.
25Thi den, som gør Uret, skal faa igen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons Anseelse.25for den som gjør urett, skal få igjen den urett han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. 25Den som gör orätt, han skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Colossians 2
Top of Page
Top of Page