Johannes 5:39
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig.

Norsk (1930)
I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig;

Svenska (1917)
I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.

King James Bible
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

English Revised Version
Ye search the scriptures, because ye think that in them ye have eternal life; and these are they which bear witness of me;
Bibel Viden Treasury

Search.

Johannes 5:46
Thi dersom I troede Moses, troede I mig; thi han har skrevet om mig.

Johannes 7:52
De svarede og sagde til ham: »Er ogsaa du fra Galilæa? Ransag og se, at der ikke fremstaar nogen Profet fra Galilæa.«

5.Mosebog 11:18-20
I skal lægge eder disse mine Ord paa Hjerte og Sinde, binde dem som et Tegn om eders Haand og lade dem være et Erindringsmærke paa eders Pande,…

5.Mosebog 17:18,19
Naar han saa har sat sig paa Tronen, skal han skaffe sig en Afskrift af denne Lov hos Levitpræsterne;…

Josva 1:8
Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der staar skrevet i den; thi da vil det gaa dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig.

Salmerne 1:2
men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov baade Dag og Nat.

Salmerne 119:11,97-99
Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.…

Ordsprogene 6:23
thi Budet er en Lygte, Læren Lys, og Tugtens Revselse Livets Vej

Ordsprogene 8:33,34
Hør paa Tugt og bliv vise, lad ikke haant derom!…

Esajas 8:20
Nej! Til Læren og Vidnesbyrdet! Saaledes skal visselig de komme til at tale, som nu er uden Morgenrøde.

Esajas 34:16
Se efter i HERRENS Bog og læs: Ej fattes en eneste af dem, ej savner den ene den anden. Thi HERRENS Mund, den bød, hans Aand har samlet dem sammen;

Jeremias 8:9
De vise skal blive til Skamme, ræddes og fanges. Se, HERRENS Ord har de vraget, hvad Visdom har de?

Matthæus 22:29
Men Jesus svarede og sagde til dem: »I fare vild, idet I ikke kende Skrifterne, ej heller Guds Kraft.

Markus 12:10
Have I ikke ogsaa læst dette Skriftord: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?

Lukas 16:29,31
Men Abraham siger til ham: De have Moses og Profeterne, lad dem høre dem!…

Apostlenes G. 8:32-35
Men det Stykke af Skriften, som han læste, var dette: »Som et Faar blev han ført til Slagtning, og som et Lam er stumt imod den, der klipper det, saaledes oplader han ej sin Mund.…

Apostlenes G. 17:11
Men disse vare mere velsindede end de i Thessalonika, de modtoge Ordet med al Redebonhed og ransagede daglig Skrifterne, om disse Ting forholdt sig saaledes.

Romerne 3:2
Meget i alle Maader; først nemlig dette, at Guds Ord ere blevne dem betroede.

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

2.Timotheus 3:14-17
Du derimod, bliv i det, som du har lært, og som du er bleven forvisset om, efterdi du ved, af hvem du har lært det,…

2.Peter 1:19-21
Og des mere stadfæstet have vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,…

ye think.

5.Mosebog 32:47
thi det er ikke tomme Ord uden Betydning for eder, men af dem afhænger eders Liv, og ved at følge det Ord skal I faa et langt Liv i det Land, som I skal ind og tage i Besiddelse efter at være gaaet over Jordan.«

Salmerne 16:11
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Aasyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Salmerne 21:4
Han bad dig om Liv, og du gav ham det, en Række af Dage uden Ende.

Salmerne 36:9
thi hos dig er Livets Kilde, i dit Lys skuer vi Lys!

Salmerne 133:3
som Hermons Dug, der falder paa Zions Bjerge. Thi der skikker HERREN Velsignelse ned, Liv til evig Tid.

Daniel 12:2
Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vaagne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig Afsky.

Matthæus 19:16-20
Og se, en kom til ham og sagde: »Mester! hvad godt skal jeg gøre, for at jeg kan faa et evigt Liv?«…

Lukas 10:25-29
Og se, en lovkyndig stod op og fristede ham og sagde: »Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?«…

Hebræerne 11:16,35
men nu hige de efter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud sig ikke ved dem, ved at kaldes deres Gud; thi han har beredt dem en Stad.…

they which.

Johannes 5:32,36
Det er en anden, som vidner om mig, og jeg ved, at det Vidnesbyrd er sandt, som han vidner om mig.…

Johannes 1:45
Filip finder Nathanael og siger til ham: »Vi have fundet ham, hvem Moses i Loven og ligesaa Profeterne have skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth.«

5.Mosebog 18:15,18
HERREN din Gud vil lade en Profet som mig fremstaa af din Midte, af dine Brødre; ham skal I høre paa.…

Apostlenes G. 26:22,23,27
Det er altsaa ved den Hjælp, jeg har faaet fra Gud, at jeg har staaet indtil denne Dag og vidnet baade for smaa og store, idet jeg intet siger ud over det, som baade Profeterne og Moses have sagt skulde ske,…

Romerne 1:2
hvilket han forud forjættede ved sine Profeter i hellige Skrifter,

1.Peter 1:10,11
Om denne Frelse have Profeter gransket og ransaget, de, som profeterede om den Naade, der skulde blive eder til Del,…

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

See on

Lukas 24:27,44
Og han begyndte fra Moses og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.…

Links
Johannes 5:39 InterlinearJohannes 5:39 FlersprogedeJuan 5:39 SpanskJean 5:39 FranskeJohannes 5:39 TyskJohannes 5:39 KinesiskJohn 5:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 5
39I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig. 40Og I ville ikke komme til mig, for at I kunne have Liv.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 29:29
De skjulte Ting er for HERREN vor Gud, men de aabenbare er for os og vore Børn evindelig, at vi maa lære at handle efter alle denne Lovs Ord!

Lukas 24:25
Og han sagde til dem: »O I uforstandige og senhjertede til at tro paa alt det, som Profeterne have talt!

Lukas 24:27
Og han begyndte fra Moses og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.

Johannes 5:40
Og I ville ikke komme til mig, for at I kunne have Liv.

Johannes 7:52
De svarede og sagde til ham: »Er ogsaa du fra Galilæa? Ransag og se, at der ikke fremstaar nogen Profet fra Galilæa.«

Apostlenes G. 13:27
Thi de, som bo i Jerusalem, og deres Raadsherrer kendte ham ikke; de dømte ham og opfyldte derved Profeternes Ord, som forelæses hver Sabbat.

Romerne 2:17
Men naar du kalder dig Jøde og forlader dig trygt paa Loven og roser dig af Gud

Johannes 5:38
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden