Romerne 10:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Altsaa kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.

Norsk (1930)
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

Svenska (1917)
Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

King James Bible
So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.

English Revised Version
So belief cometh of hearing, and hearing by the word of Christ.
Bibel Viden Treasury

faith.

Romerne 10:14
Hvorledes skulde de nu paakalde den, paa hvem de ikke have troet? og hvorledes skulde de tro den, som de ikke have hørt? og hvorledes skulde de høre, uden der er nogen, som prædiker?

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

Lukas 16:29-31
Men Abraham siger til ham: De have Moses og Profeterne, lad dem høre dem!…

1.Korinther 1:18-24
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.…

Kolossenserne 1:4-6
da vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige…

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

2.Thessaloniker 2:13,14
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,…

Jakob 1:18-21
Efter sin Villie fødte han os ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.…

1.Peter 1:23-25
genfødte, som I ere, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig Sæd, ved Guds levende og blivende Ord.…

1.Peter 2:1,2
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,…

and hearing.

Jeremias 23:28,29
Den Profet, som har en Drøm, meddele sin Drøm, men den, hos hvem mit Ord er, tale mit Ord i Sandhed! Hvad har Straa med Kærne at gøre? lyder det fra HERREN.…

Markus 4:24
Og han sagde til dem: »Agter paa, hvad I høre! Med hvad Maal I maale, skal der tilmaales eder, og der skal gives eder end mere.

Lukas 8:11,21
Men dette er Lignelsen: Sæden er Guds Ord.…

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

2.Korinther 2:17
Thi vi ere ikke som de mange, at vi gøre en Forretning af Guds Ord, men som af Renhed, som af Gud tale vi for Guds Aasyn i Kristus.

Hebræerne 4:12,13
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad.…

Aabenbaring 1:9
Jeg Johannes, eders Broder og meddelagtig i Trængselen og Riget og Udholdenheden i Jesus, var paa den Ø, som kaldes Patmos, for Guds Ords og for Jesu Vidnesbyrds Skyld.

Links
Romerne 10:17 InterlinearRomerne 10:17 FlersprogedeRomanos 10:17 SpanskRomains 10:17 FranskeRoemer 10:17 TyskRomerne 10:17 KinesiskRomans 10:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 10
16Dog ikke alle løde Evangeliet; thi Esajas siger: »Herre! hvem troede det, han hørte af os?« 17Altsaa kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord. 18Men jeg siger: Have de ikke hørt? Jo vist, »over hele Jorden er deres Røst udgaaet og til Jorderiges Grænser deres Ord.«…
Krydshenvisninger
Job 42:5
Jeg havde kun hørt et Rygte om dig, men nu har mit Øje set dig;

Galaterne 3:2
Kun dette vil jeg vide af eder: Var det ved Lovens Gerninger, I modtoge Aanden, eller ved i Tro at høre?

Galaterne 3:5
Mon da han, som meddeler eder Aanden og virker kraftige Gerninger iblandt eder, gør dette ved Lovens Gerninger eller ved, at I høre i Tro?

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

Hebræerne 4:2
Thi ogsaa os er der forkyndt godt Budskab ligesom hine; men Ordet, som de hørte, hjalp ikke dem, fordi det ikke var forenet med Troen hos dem, som hørte det.

Romerne 10:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden