Kolossenserne 3
Dansk (1917 / 1931)
1Naar I altsaa, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand. 2Tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er paa Jorden. 3Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud. 4Naar Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I aabenbares med ham i Herlighed.

5Saa døder da de jordiske Lemmer, Utugt, Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse; 6for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede. 7I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri. 8Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund. 9Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger 10og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det; 11hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

12Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed, 13saa I bære over med hverandre og tilgive hverandre, dersom nogen har Klagemaal imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, saaledes ogsaa I! 14Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden, hvilket er Fuldkommenhedens Baand. 15Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige! 16Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud. 17Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.

18I Hustruer! underordner eder under eders Mænd, som det sømmer sig i Herren. 19I Mænd! elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem! 20I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren. 21I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.

22I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren. 23Hvad I end foretage eder, saa gører det af Hjertet, som for Herren og ikke for Mennesker, 24da I vide, at I af Herren skulle faa Arven til Vederlag; det er den Herre Kristus, I tjene. 25Thi den, som gør Uret, skal faa igen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons Anseelse.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Colossians 2
Top of Page
Top of Page