Romerne 12:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

Norsk (1930)
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

Svenska (1917)
är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

King James Bible
Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.

English Revised Version
or he that exhorteth, to his exhorting: he that giveth, let him do it with liberality; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
Bibel Viden Treasury

exhorteth.

Apostlenes G. 13:15
Men efter Forelæsningen af Loven og Profeterne sendte Synagogeforstanderne Bud hen til dem og lode sige: »I Mænd, Brødre! have I noget Formaningsord til Folket, da siger frem!«

Apostlenes G. 15:32
Og Judas og Silas, som ogsaa selv vare Profeter, opmuntrede Brødrene med megen Tale og styrkede dem.

Apostlenes G. 20:2
Og da han var dragen igennem disse Egne og havde formanet dem med megen Tale, kom han til Grækenland.

1.Korinther 14:3
Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst.

1.Thessaloniker 2:3
Thi vor Prædiken skyldes ikke Bedrag, ej heller Urenhed og er ikke forbunden med Svig;

1.Timotheus 4:13
Indtil jeg kommer, saa giv Agt paa Oplæsningen, Formaningen, Undervisningen.

Hebræerne 10:25
og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.

Hebræerne 13:22
Jeg beder eder, Brødre! at I finde eder i dette Formaningsord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.

giveth.

Romerne 12:13
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!

5.Mosebog 15:8-11,14
men du skal lukke din Haand op for ham og laane ham, hvad han savner og trænger til.…

Job 31:16-20
Har jeg afslaaet ringes Ønske, ladet Enkens Øjne vansmægte,…

Salmerne 112:9
til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

Ordsprogene 22:9
Den vennesæle velsignes, thi han deler sit Brød med den ringe.

Prædikeren 11:1,2,6
Kast dit Brød paa Vandet, Thi du faar det igen, gaar end lang Tid hen.…

Esajas 32:5,8
Daaren skal ikke mer kaldes ædel, højsindet ikke Skalken.…

Esajas 58:7-11
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.…

Matthæus 6:2-4
Derfor, naar du giver Almisse, maa du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.…

Matthæus 25:40
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.

Lukas 21:1-4
Men idet han saa op, fik han Øje paa de rige, som lagde deres Gaver i Tempelblokken.…

Apostlenes G. 2:44-46
Og alle de troende holdt sig sammen og havde alle Ting fælles.…

Apostlenes G. 4:33-35
Og med stor Kraft aflagde Apostlene Vidnesbyrdet om den Herres Jesu Opstandelse, og der var stor Naade over dem alle.…

Apostlenes G. 11:28-30
Og en af dem, ved Navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Aanden, at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Verden, hvilken ogsaa kom under Klaudius.…

2.Korinther 8:1-9,12
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,…

1.Thessaloniker 2:8
saaledes fandt vi, af inderlig Kærlighed til eder, en Glæde i at dele med eder ikke alene Guds Evangelium, men ogsaa vort eget Liv, fordi I vare blevne os elskelige.

1.Peter 4:9-11
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.…

with simplicity.

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

2.Korinther 8:2
at under megen Trængsels Prøvelse har deres overstrømmende Glæde og deres dybe Fattigdom strømmet over i deres Gavmildheds Rigdom.

2.Korinther 11:3
Men jeg frygter for, at ligesom Slangen bedrog Eva ved sin Træskhed, saaledes skulle eders Tanker fordærves og miste det oprigtige Sindelag over for Kristus.

Efeserne 6:5
I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;

Kolossenserne 3:22
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren.

ruleth.

Romerne 13:6
Derfor betale I jo ogsaa Skatter; thi de ere Guds Tjenere, som just tage Vare paa dette.

1.Mosebog 18:19
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

Salmerne 101:1-8
Af David. En Salme. Om Naade og Ret vil jeg synge, dig vil jeg lovsynge, Herre.…

Apostlenes G. 13:12
Da Statholderen saa det, som var sket, troede han, slagen af Forundring over Herrens Lære.

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

1.Korinther 12:28
Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.

1.Thessaloniker 5:12-14
Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,…

1.Timotheus 3:4,5
en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;…

1.Timotheus 5:17
De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning.

Hebræerne 13:7,17,24
Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!…

1.Peter 5:2,3
Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;…

with diligence.

Prædikeren 9:10
Gør efter Evne alt, hvad din Haand finder Styrke til; thi der er hverken Virke eller Tanke eller Kundskab eller Visdom i Dødsriget, hvor du stævner hen.

shewth.

5.Mosebog 16:11,14,15
Og du skal være glad for HERREN din Guds Aasyn paa det Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn, sammen med din Søn og Datter, din Træl og Trælkvinde, Leviten inden dine Porte, den fremmede, den faderløse og Enken, som bor hos dig.…

Salmerne 37:21
Den gudløse laaner og bliver i Gælden, den retfærdige ynkes og giver;

Esajas 64:5
Du ser til dem, der øver Retfærd og kommer dine Veje i Hu. Men se, du blev vred, og vi synded, og skyldige blev vi derved.

2.Korinther 9:7
Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjerte, ikke fortrædeligt eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver.

Links
Romerne 12:8 InterlinearRomerne 12:8 FlersprogedeRomanos 12:8 SpanskRomains 12:8 FranskeRoemer 12:8 TyskRomerne 12:8 KinesiskRomans 12:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
7eller en Tjeneste, da lader os tage Vare paa Tjenesten; eller om nogen lærer, paa Lærergerningen; 8eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 4:36
Og Josef, som af Apostlene fik Tilnavnet Barnabas, (det er udlagt: Trøstens Søn), en Levit, født paa Kypern

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Apostlenes G. 13:15
Men efter Forelæsningen af Loven og Profeterne sendte Synagogeforstanderne Bud hen til dem og lode sige: »I Mænd, Brødre! have I noget Formaningsord til Folket, da siger frem!«

1.Korinther 12:28
Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.

2.Korinther 8:2
at under megen Trængsels Prøvelse har deres overstrømmende Glæde og deres dybe Fattigdom strømmet over i deres Gavmildheds Rigdom.

2.Korinther 9:7
Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjerte, ikke fortrædeligt eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver.

2.Korinther 9:11
saa I blive rige i alle Maader til al Gavmildhed, hvilken igennem os virker Taksigelse til Gud.

2.Korinther 9:13
naar de ved det prøvede Sind, som denne Ydelse viser, bringes til at prise Gud for Lydigheden i eders Bekendelse til Kristi Evangelium og for Oprigtigheden i eders Samfund med dem og med alle,

1.Timotheus 5:17
De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, mest dem, som arbejde i Tale og Undervisning.

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Romerne 12:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden