Romerne 12:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!

Norsk (1930)
Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!

Svenska (1917)
Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.

King James Bible
Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.

English Revised Version
communicating to the necessities of the saints; given to hospitality.
Bibel Viden Treasury

Distributing.

Romerne 12:8
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

Romerne 15:25-28
Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige.…

Salmerne 41:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Apostlenes G. 4:35
og lagde dem for Apostlenes Fødder; men der blev uddelt til enhver, efter hvad han havde Trang til.

Apostlenes G. 9:36-41
Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser.…

Apostlenes G. 10:4
Men han stirrede paa ham og blev forfærdet og sagde: »Hvad er det, Herre?« Han sagde til ham: »Dine Bønner og dine Almisser ere opstegne til Ihukommelse for Gud.

Apostlenes G. 20:34,35
I vide selv, at disse Hænder have tjent for mine Fornødenheder og for dem, som vare med mig.…

1.Korinther 16:1,2
Men hvad Indsamlingen til de hellige angaar, da gører ogsaa I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!…

2.Korinther 8:1-4
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,…

2.Korinther 9:1,12
Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder;…

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

Filemon 1:7
Thi stor Glæde og Trøst har jeg faaet af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

1.Johannes 3:17
Men den, som har Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?

given.

1.Mosebog 18:2-8
Da han saa op, fik han Øje paa tre Mænd, der stod foran ham. Saa snart han fik Øje paa dem, løb han dem i Møde fra Teltdøren, bøjede sig til Jorden…

1.Mosebog 19:1-3
De to Engle kom nu til Sodoma ved Aftenstid. Lot sad i Sodomas Port, og da han fik Øje paa dem, stod han op og gik dem i Møde, bøjede sig til Jorden…

1.Timotheus 3:2
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

Titus 1:8
men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;

Hebræerne 13:2
Glemmer ikke Gæstfriheden; thi ved den have nogle, uden at vide det, haft Engle til Gæster.

1.Peter 4:9
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.

Links
Romerne 12:13 InterlinearRomerne 12:13 FlersprogedeRomanos 12:13 SpanskRomains 12:13 FranskeRoemer 12:13 TyskRomerne 12:13 KinesiskRomans 12:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
12værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen! 13Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!
Krydshenvisninger
2.Samuel 17:29
Honning, Surmælk, Smaakvæg og Komælksost bragte de David og hans Folk til Føde; thi de tænkte: »Folkene er sultne, udmattede og tørstige i Ørkenen.«

2.Kongebog 4:10
lad os mure en lille Stue paa Taget og sætte Seng, Bord, Stol og Lampe ind til ham, for at han kan gaa derind, naar han kommer til os!«

Ordsprogene 31:20
Hun rækker sin Haand til den arme, rækker Armene ud til den fattige.

Matthæus 25:35
Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder;

Romerne 15:25
Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige.

1.Korinther 16:15
Men jeg formaner eder, Brødre — I kende Stefanas's Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige —

2.Korinther 9:1
Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder;

1.Timotheus 3:2
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

Titus 3:14
Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Hebræerne 13:2
Glemmer ikke Gæstfriheden; thi ved den have nogle, uden at vide det, haft Engle til Gæster.

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

3.Johannes 1:5
Du elskede! en trofast Gerning gør du i alt, hvad du virker for Brødrene, og det for fremmede,

Romerne 12:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden