Hebræerne 13:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!

Norsk (1930)
Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro!

Svenska (1917)
Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.

King James Bible
Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation.

English Revised Version
Remember them that had the rule over you, which spake unto you the word of God; and considering the issue of their life, imitate their faith.
Bibel Viden Treasury

which.

Hebræerne 13:17,24
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.…

Matthæus 24:45
Hvem er saa den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?

Lukas 12:42
Og Herren sagde: »Hvem er vel den tro og forstandige Husholder, som Herren vil sætte over sit Tyende til at give dem den bestemte Kost i rette Tid?

Apostlenes G. 14:23
Men efter at de i hver Menighed havde udvalgt Ældste for dem, overgave de dem under Bøn og Faste til Herren, hvem de havde givet deres Tro.

1.Thessaloniker 5:12,13
Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,…

1.Timotheus 3:5
(dersom en ikke ved at forestaa sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)

have the rule.

Lukas 8:11
Men dette er Lignelsen: Sæden er Guds Ord.

Apostlenes G. 4:31
Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de talte Guds Ord med Frimodighed.

Apostlenes G. 13:46
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.

Romerne 10:17
Altsaa kommer Troen af det, som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

Aabenbaring 1:9
Jeg Johannes, eders Broder og meddelagtig i Trængselen og Riget og Udholdenheden i Jesus, var paa den Ø, som kaldes Patmos, for Guds Ords og for Jesu Vidnesbyrds Skyld.

Aabenbaring 6:9
Og da det aabnede det femte Segl, saa jeg under Alteret deres Sjæle, som vare myrdede for Guds Ords Skyld og for det Vidnesbyrds Skyld, som de havde.

Aabenbaring 20:4
Og jeg saa Troner, og de satte sig paa dem, og Dommermagt blev given dem; og jeg saa deres Sjæle, som vare halshuggede for Jesu Vidnesbyrds og for Guds Ords Skyld, og dem, som ikke havde tilbedt; Dyret eller dets Billede og ikke havde taget Mærket paa deres Pande og paa deres Haand; og de bleve levende og bleve Konger med Kristus i tusinde Aar.

whose.

Hebræerne 6:12
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.

Højsangen 1:8
Saafremt du ikke ved det, du fagreste blandt Kvinder, følg da kun Hjordens Spor og vogt dine Geder ved Hyrdernes Boliger.

1.Korinther 4:16
Jeg formaner eder altsaa, vorder mine Efterfølgere!

1.Korinther 11:1
Vorder mine Efterfølgere, ligesom ogsaa jeg er Kristi!

Filipperne 3:17
Vorder mine Efterlignere, Brødre! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Forbillede.

1.Thessaloniker 1:6
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,

2.Thessaloniker 3:7,9
I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder,…

considering.

Apostlenes G. 7:55-60
Men som han var fuld af den Helligaand, stirrede han op imod Himmelen og saa Guds Herlighed og Jesus staaende ved Guds højre Haand.…

the end.

1.Korinther 10:13
Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe ogsaa Udgangen af den, for at I maa kunne udholde den.

*Gr:

Links
Hebræerne 13:7 InterlinearHebræerne 13:7 FlersprogedeHebreos 13:7 SpanskHébreux 13:7 FranskeHebraeer 13:7 TyskHebræerne 13:7 KinesiskHebrews 13:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 13
6saa at vi kunne sige med frit Mod: »Herren er min Hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et Menneske gøre mig?« 7Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro! 8Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.…
Krydshenvisninger
Lukas 5:1
Men det skete, da Folkeskaren trængte sig sammen om ham og hørte Guds Ord, og han stod ved Genezareths Sø,

Hebræerne 6:12
for at I ikke skulle blive sløve, men efterfølge dem, som ved Tro og Taalmodighed arve Forjættelserne.

Hebræerne 13:17
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

Hebræerne 13:24
Hilser alle eders Vejledere og alle de hellige! De fra Italien hilse eder.

1.Peter 4:11
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

Hebræerne 13:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden