Salmerne 112:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

Norsk (1930)
Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære.

Svenska (1917)
Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.

King James Bible
He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.

English Revised Version
He hath dispersed, he hath given to the needy; his righteousness endureth for ever: his horn shall be exalted with honour.
Bibel Viden Treasury

he

2.Korinther 9:9
som der er skrevet: »Han spredte ud, han gav de fattige, hans Retfærdighed bliver til evig Tid.«

dispersed

5.Mosebog 15:11
Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig: Du skal villigt lukke din Haand op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.

Ordsprogene 11:24,25
En strør om sig og gør dog Fremgang, en anden nægter sig alt og mangler.…

Ordsprogene 19:17
Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

Prædikeren 11:1,2,6
Kast dit Brød paa Vandet, Thi du faar det igen, gaar end lang Tid hen.…

Esajas 32:8
Men den ædle har ædelt for og staar fast i, hvad ædelt er.

Esajas 58:7,10
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.…

Markus 14:7
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Lukas 11:41
Men giver det, som er indeni, til Almisse; se, saa ere alle Ting eder rene.

Lukas 12:33
Sælger, hvad I eje, og giver Almisse! Gører eder Punge, som ikke ældes, en Skat i Himlene, som ikke slipper op, der hvor ingen Tyv kommer nær, og intet Møl ødelægger.

Lukas 18:22
Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Endnu een Ting fattes dig: Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Johannes 13:29
Thi nogle mente, efterdi Judas havde Pungen, at Jesus sagde til ham: »Køb, hvad vi have nødig til Højtiden;« eller at han skulde give noget til de fattige.

Apostlenes G. 4:35
og lagde dem for Apostlenes Fødder; men der blev uddelt til enhver, efter hvad han havde Trang til.

Apostlenes G. 20:35
Jeg viste eder i alle Ting, at saaledes bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv har sagt: »Det er saligere at give end at tage.«

Romerne 12:13
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

2.Korinther 9:10-15
Men han, som giver »Sædemanden Sæd og Brød til at spise,« han vil ogsaa skænke og mangfoldiggøre eders Udsæd og give eders Retfærdigheds Frugter Vækst,…

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

Jakob 2:15,16
Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,…

1.Johannes 3:16-18
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.…

righteousness

Salmerne 112:3
Velstand og Rigdom er i hans Hus, hans Retfærdighed varer evindelig.

5.Mosebog 24:13
ved Solnedgang skal du give ham Pantet tilbage, for at han kan lægge sig til Hvile i sin Kappe. Da velsigner han dig derfor, og du staar retfærdiggjort for HERREN din Guds Aasyn.

Matthæus 6:4
for at din Almisse kan være i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.

Lukas 14:12-14
Men han sagde ogsaa til ham, som havde indbudt ham: »Naar du gør Middags— eller Aftensmaaltid, da byd ikke dine Venner, ej heller dine Brødre, ej heller dine Frænder, ej heller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igen, og du faa Vederlag.…

Lukas 16:9
Og jeg siger eder: Gører eder Venner ved Uretfærdighedens Mammon, for at de, naar det er forbi med den, maa modtage eder i de evige Boliger.

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Aabenbaring 22:11
Lad den som gør Uret, fremdeles gøre Uret, og den urene fremdeles blive uren, og den retfærdige fremdeles øve Retfærdighed, og den hellige fremdeles blive helliggjort.

horn

Salmerne 75:10
alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!

Salmerne 92:10
Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;

1.Samuel 2:1,30
Da bad Hanna og sagde: Mit Hjerte jubler over HERREN, mit Horn er løftet ved min Gud, min Mund vidt opladt mod mine Fjender, jeg glæder mig over din Frelse.…

Links
Salmerne 112:9 InterlinearSalmerne 112:9 FlersprogedeSalmos 112:9 SpanskPsaume 112:9 FranskePsalm 112:9 TyskSalmerne 112:9 KinesiskPsalm 112:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 112
8fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd; 9til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig. 10Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer Tænder og gaar til Grunde; de gudløses Attraa bliver til intet.
Krydshenvisninger
2.Korinther 9:9
som der er skrevet: »Han spredte ud, han gav de fattige, hans Retfærdighed bliver til evig Tid.«

1.Samuel 2:1
Da bad Hanna og sagde: Mit Hjerte jubler over HERREN, mit Horn er løftet ved min Gud, min Mund vidt opladt mod mine Fjender, jeg glæder mig over din Frelse.

Salmerne 37:21
Den gudløse laaner og bliver i Gælden, den retfærdige ynkes og giver;

Salmerne 75:10
alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!

Salmerne 89:17
Thi du er vor Styrkes Stolthed, du løfter vort Horn ved din Yndest;

Salmerne 92:10
Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;

Salmerne 111:3
Hans Værk er Højhed og Herlighed, hans Retfærd bliver til evig Tid.

Salmerne 148:14
Han løfter et Horn for sit Folk, lovprist af alle sine fromme, af Israels Børn, det Folk, der staar ham nær. Halleluja!

Salmerne 149:9
og fuldbyrde paa dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja!

Ordsprogene 21:26
Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver uden at spare.

Prædikeren 11:2
Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad ondt der kan ske paa Jorden.

Salmerne 112:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden