1.Thessaloniker 2:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
saaledes fandt vi, af inderlig Kærlighed til eder, en Glæde i at dele med eder ikke alene Guds Evangelium, men ogsaa vort eget Liv, fordi I vare blevne os elskelige.

Norsk (1930)
således vilde vi gjerne i inderlig kjærlighet til eder gi eder ikke bare Guds evangelium, men og vårt eget liv, fordi I var blitt oss kjære.

Svenska (1917)
I sådan ömhet om eder ville vi gärna icke allenast göra också eder delaktiga av Guds evangelium, utan till och med offra våra liv för eder, ty I haden blivit oss kära.

King James Bible
So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us.

English Revised Version
even so, being affectionately desirous of you, we were well pleased to impart unto you, not the gospel of God only, but also our own souls, because ye were become very dear to us.
Bibel Viden Treasury

affectionately.

Jeremias 13:15-17
Hør og lyt uden Hovmod, thi HERREN taler.…

Romerne 1:11,12
Thi jeg længes efter at se eder, for at jeg kunde meddele eder nogen aandelig Naadegave, for at I maatte styrkes,…

Romerne 9:1-3
Sandhed siger jeg i Kristus, jeg lyver ikke, min Samvittighed vidner med mig i den Helligaand,…

Romerne 10:1
Brødre! mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres Frelse.

Romerne 15:29
Men jeg ved, at naar jeg kommer til eder, skal jeg komme med Kristi Velsignelses Fylde.

2.Korinther 6:1,11-13
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;…

Galaterne 4:19
Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder!

Filipperne 1:8
Thi Gud er mit Vidne, hvorledes jeg længes efter eder alle med Kristi Jesu inderlige Kærlighed.

Filipperne 2:25,26
Men jeg har agtet det nødvendigt at sende Epafroditus til eder, min Broder og Medarbejder og Medstrider, og eders Udsending og Tjener for min Trang,…

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I maa staa fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.

Hebræerne 13:17
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

but.

Apostlenes G. 20:23,24
kun, at den Helligaand i hver By vidner for mig og siger, at Lænker og Trængsler vente mig.…

2.Korinther 12:15
Men jeg vil med Glæde gøre Opofrelser ja, opofres for eders Sjæle. Mon jeg, naar jeg elsker eder højere, elskes mindre?

Filipperne 2:17
Ja, selv om jeg bliver ofret under Ofringen og Betjeningen af eders Tro, saa glæder jeg mig og glæder mig med eder alle.

1.Johannes 3:16
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.

dear.

Lukas 7:2
Men en Høvedsmands Tjener, som denne holdt meget af, var syg og nær ved at dø.

Filipperne 2:20
Thi jeg har ingen ligesindet, der saa oprigtig vil have Omsorg for, hvorledes det gaar eder;

*marg:

Filipperne 4:1
Derfor, mine Brødre, elskede og savnede, min Glæde og Krans! staar saaledes fast i Herren, I elskede!

Kolossenserne 1:7
saaledes som I have lært af Epafras, vor elskede Medtjener som er en tro Kristi Tjener for eder,

Filemon 1:1
Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,

Links
1.Thessaloniker 2:8 Interlinear1.Thessaloniker 2:8 Flersprogede1 Tesalonicenses 2:8 Spansk1 Thessaloniciens 2:8 Franske1 Thessalonicher 2:8 Tysk1.Thessaloniker 2:8 Kinesisk1 Thessalonians 2:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Thessaloniker 2
7Men vi færdedes med Mildhed iblandt eder. Som naar en Moder ammer sine egne Børn, 8saaledes fandt vi, af inderlig Kærlighed til eder, en Glæde i at dele med eder ikke alene Guds Evangelium, men ogsaa vort eget Liv, fordi I vare blevne os elskelige. 9I erindre jo, Brødre! vor Møje og Anstrengelse; arbejdende Nat og Dag, for ikke at være nogen af eder til Byrde, prædikede vi Guds Evangelium for eder.…
Krydshenvisninger
Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,

2.Korinther 12:15
Men jeg vil med Glæde gøre Opofrelser ja, opofres for eders Sjæle. Mon jeg, naar jeg elsker eder højere, elskes mindre?

1.Johannes 3:16
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.

1.Thessaloniker 2:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden