1.Korinther 14:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst.

Norsk (1930)
den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst.

Svenska (1917)
Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst.

King James Bible
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.

English Revised Version
But he that prophesieth speaketh unto men edification, and comfort, and consolation.
Bibel Viden Treasury

edification.

1.Korinther 14:4,12,26
Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; men den, som profeterer, opbygger en Menighed.…

1.Korinther 8:1
Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.

1.Korinther 10:23
Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er tilladt, men ikke alt opbygger.

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Romerne 15:2
Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

Efeserne 4:12-16,29
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,…

1.Thessaloniker 5:11
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

1.Timotheus 1:4
og ikke at agte paa Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere fremme Stridigheden end Guds Husholdning i Tro.

Judas 1:20
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;

exhortation.

Lukas 3:18
Ligesaa formanede han ogsaa Folket om mange andre Ting og forkyndte dem Evangeliet.

Apostlenes G. 13:15
Men efter Forelæsningen af Loven og Profeterne sendte Synagogeforstanderne Bud hen til dem og lode sige: »I Mænd, Brødre! have I noget Formaningsord til Folket, da siger frem!«

Apostlenes G. 14:22
og styrkede Disciplenes Sjæle og paamindede dem om at blive i Troen og om, at vi maa igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige.

Apostlenes G. 15:32
Og Judas og Silas, som ogsaa selv vare Profeter, opmuntrede Brødrene med megen Tale og styrkede dem.

Romerne 12:8
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

1.Thessaloniker 2:3
Thi vor Prædiken skyldes ikke Bedrag, ej heller Urenhed og er ikke forbunden med Svig;

1.Thessaloniker 4:1
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

1.Thessaloniker 5:11,14
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

2.Thessaloniker 3:12
Saadanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød.

1.Timotheus 4:13
Indtil jeg kommer, saa giv Agt paa Oplæsningen, Formaningen, Undervisningen.

1.Timotheus 6:2
Men de, der have troende Herrer, maa ikke ringeagte dem, fordi de ere Brødre, men tjene dem desto hellere, fordi de, som nyde godt af deres gode Gerning, ere troende og elskede. Lær dette, og forman dertil!

2.Timotheus 4:2
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

Titus 1:9
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.

Titus 2:6,9,15
Forman ligeledes de unge Mænd til at være sindige,…

Hebræerne 3:13
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

Hebræerne 10:25
og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.

Hebræerne 13:22
Jeg beder eder, Brødre! at I finde eder i dette Formaningsord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.

1.Peter 5:12
Med Silvanus, den trofaste Broder (thi det holder jeg ham for), har jeg i Korthed skrevet eder til for at formane og bevidne, at dette er Guds sande Naade, hvori I staa.

comfort.

1.Korinther 14:31
Thi I kunne alle profetere, den ene efter den anden, for at alle kunne lære, og alle blive formanede,

2.Korinther 1:4
som trøster os under al vor Trængsel, for at vi maa kunne trøste dem, som ere i alle Haande Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!

2.Korinther 2:7
saa at I tværtimod snarere skulle tilgive og trøste ham, for at han ikke skal drukne i den alt for store Bedrøvelse.

Efeserne 6:22
ham sender jeg til eder, just for at I skulle lære at kende, hvorledes det staar til hos os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter.

Kolossenserne 4:8
ham sender jeg til eder, netop for at I skulle lære at kende, hvorledes det staar til med os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter,

1.Thessaloniker 2:11
ligesom I vide, hvorledes vi formanede og opmuntrede hver enkelt af eder som en Fader sine Børn

1.Thessaloniker 3:2
og vi sendte Timotheus, vor Broder og Guds Tjener i Kristi Evangelium, for at styrke eder og formane eder angaaende eders Tro,

1.Thessaloniker 4:18
Saa trøster hverandre med disse Ord!

1.Thessaloniker 5:11-14
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.…

Links
1.Korinther 14:3 Interlinear1.Korinther 14:3 Flersprogede1 Corintios 14:3 Spansk1 Corinthiens 14:3 Franske1 Korinther 14:3 Tysk1.Korinther 14:3 Kinesisk1 Corinthians 14:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 14
2Thi den; som taler i Tunger, taler ikke for Mennesker, men for Gud; thi ingen forstaar det, men han taler Hemmeligheder i Aanden. 3Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst. 4Den, som taler i Tunger, opbygger sig selv; men den, som profeterer, opbygger en Menighed.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 4:36
Og Josef, som af Apostlene fik Tilnavnet Barnabas, (det er udlagt: Trøstens Søn), en Levit, født paa Kypern

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Romerne 15:2
Enhver af os være sin Næste til Behag til det gode, til Opbyggelse.

1.Korinther 14:5
Men jeg ønsker, at I alle maatte tale i Tunger, men endnu hellere, at I maatte profetere; den, som profeterer, er større end den, som taler i Tunger, med mindre han udlægger det, for at Menigheden kan faa Opbyggelse deraf.

1.Korinther 14:12
Saaledes ogsaa med eder: naar I tragte efter aandelige Gaver, da lad det være til Menighedens Opbyggelse, at I søge at blive rige derpaa!

1.Korinther 14:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden