Hebræerne 10:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.

Norsk (1930)
og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

Svenska (1917)
låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.

King James Bible
Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

English Revised Version
not forsaking the assembling of ourselves together, as the custom of some is, but exhorting one another; and so much the more, as ye see the day drawing nigh.
Bibel Viden Treasury

forsaking.

Matthæus 18:20
Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem.«

Johannes 20:19-29
Da det nu var Aften paa den samme Dag, den første Dag i Ugen, og Dørene der, hvor Disciplene opholdt sig, vare lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: »Fred være med eder!«…

Apostlenes G. 1:13,14
Og da de kom derind, gik de op paa den Sal, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus's Søn og Simon Zelotes, og Judas, Jakobs Søn.…

Apostlenes G. 2:1,42
Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede.…

Apostlenes G. 16:16
Men det skete, da vi gik til Bedestedet, at en Pige mødte os, som havde en Spaadomsaand og skaffede sine Herrer megen Vinding ved at spaa.

Apostlenes G. 20:7
Men paa den første Dag i Ugen, da vi vare forsamlede for at bryde Brødet, samtalede Paulus med dem, da han den næste Dag vilde rejse derfra, og han blev ved med at tale indtil Midnat.

1.Korinther 5:4
at, naar i vor Herres Jesu Navn I og min Aand ere forsamlede, saa med vor Herres Jesu Kraft

1.Korinther 11:17,18,20
Men idet jeg giver følgende Formaning, roser jeg ikke, at I komme sammen, ikke til det bedre, men til det værre.…

1.Korinther 14:23
Naar altsaa den hele Menighed kommer sammen, og alle tale i Tunger, men der kommer uindviede eller vantro ind, ville de da ikke sige, at I rase?

Judas 1:19
Disse ere de, som volde Splittelser, sjælelige, som ikke have Aand.

but.

Hebræerne 10:24
og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger

Hebræerne 3:13
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

Romerne 12:8
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

1.Korinther 14:3
Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst.

1.Thessaloniker 4:18
Saa trøster hverandre med disse Ord!

1.Thessaloniker 5:11
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

*marg:

as ye.

Matthæus 24:33,34
Saaledes skulle ogsaa I, naar I se alt dette, skønne, at han er nær for Døren.…

Markus 13:29,30
Saaledes skulle ogsaa I, naar I se disse Ting, skønne, af han er nær for Døren.…

Romerne 13:11-13
Og dette just, fordi I kende Tiden, at det alt er paa Tide, at I skulle staa op af Søvne; thi nu er vor Frelse nærmere, end da vi bleve troende.…

Filipperne 4:5
Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær!

Jakob 5:8
Værer ogsaa I taalmodige, styrker eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

2.Peter 3:9,11,14
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.…

Links
Hebræerne 10:25 InterlinearHebræerne 10:25 FlersprogedeHebreos 10:25 SpanskHébreux 10:25 FranskeHebraeer 10:25 TyskHebræerne 10:25 KinesiskHebrews 10:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 10
24og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger 25og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig. 26Thi Synde vi med Villie, efter at have modtaget Sandhedens Erkendelse, er der intet Offer mere tilbage for Synder,…
Krydshenvisninger
Matthæus 10:15
Sandelig, siger jeg eder, det skal gaa Sodomas og Gomorras Land taaleligere paa Dommens Dag end den By.

Johannes 12:48
Den, som foragter mig og ikke modtager mine Ord, har den, som dømmer ham; det Ord, som jeg har talt, det skal dømme ham paa den yderste Dag.

Apostlenes G. 2:42
Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne.

Romerne 13:12
Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Vaaben;

1.Korinther 3:13
da skal enhvers Arbejde blive aabenbaret; thi Dagen skal gøre det klart, efterdi den aabenbares med Ild, og hvordan enhvers Arbejde er, det skal Ilden prøve.

Hebræerne 3:13
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

Hebræerne 10:37
Thi »der er endnu kun en saare liden Stund, saa kommer han, der skal komme, og han vil ikke tøve.

Hebræerne 13:22
Jeg beder eder, Brødre! at I finde eder i dette Formaningsord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.

Hebræerne 10:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden