1.Mosebog 18:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

Norsk (1930)
for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

Svenska (1917)
Ty därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla HERRENS väg och öva rättfärdighet och rätt, på det att HERREN må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom.»

King James Bible
For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

English Revised Version
For I have known him, to the end that he may command his children and his household after him, that they may keep the way of the LORD, to do justice and judgment; to the end that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.
Bibel Viden Treasury

For I.

2.Samuel 7:20
Hvad mere har David at sige dig Du kender jo dog din Tjener, Herre, HERRE.

Salmerne 1:6
Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.

Salmerne 11:4
HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENS Trone; paa Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn;

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Johannes 10:14
Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig,

Johannes 21:17
Han siger tredje Gang til ham: »Simon, Johannes's Søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje Gang sagde til ham: »Har du mig kær?« Og han sagde til ham: »Herre! du kender alle Ting, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus siger til ham: »Vogt mine Faar!

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

command.

1.Mosebog 17:23-27
Da tog Abraham sin Søn Ismael og alle sine hjemmefødte og de købte, alt af Mandkøn i Abrahams Hus, og omskar selv samme Dag deres Forhud, saaledes som Gud havde paalagt ham.…

5.Mosebog 4:9,10
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.…

5.Mosebog 6:6,7
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

5.Mosebog 11:19-21
og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op.…

5.Mosebog 32:46
sagde han til dem: »Læg eder alle de Ord paa Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan paalægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt maa handle efter alle denne Lovs Bud;

Josva 24:15
Men hvis I ikke synes om at tjene HERREN, saa vælg i Dag, hvem I vil tjene, de Guder, eders Forfædre dyrkede hinsides Floden, eller Amoriternes Guder, i hvis Land I nu bor. Men jeg og mit Hus, vi vil tjene HERREN!«

1.Krønikebog 28:9
Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.

Job 1:5
Naar saa Gæstebudsdagene havde naaet Omgangen rundt, sendte Job Bud og lod Sønnerne hellige sig, og tidligt om Morgenen ofrede han Brændofre, et for hver af dem. Thi Job sagde: »Maaske har mine Sønner syndet og forbandet Gud i deres Hjerte.« Saaledes gjorde Job hver Gang.

Salmerne 78:2-9
jeg vil aabne min Mund med Billedtale, fremsætte Gaader fra fordums Tid,…

Ordsprogene 6:20-22
Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,…

Ordsprogene 22:6
Væn Drengen til den Vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.

Esajas 38:19
Men den levende, den levende takker dig som jeg i Dag. Om din Trofasthed taler Fædre til deres Børn.

Efeserne 6:4
Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

1.Timotheus 3:4
en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;

1.Timotheus 3:5,12
(dersom en ikke ved at forestaa sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?)…

2.Timotheus 1:5
idet jeg er bleven mindet om den uskrømtede Tro, som er i dig, den, som boede først i din Mormoder Lois og din Moder Eunike, og jeg er vis paa, at den ogsaa bor i dig.

2.Timotheus 3:15
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

that the.

1.Samuel 2:30,31
Derfor lyder det fra HERREN, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit Hus og dit Fædrenehus for stedse skulde færdes for mit Aasyn; men nu, lyder det fra HERREN, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.…

Apostlenes G. 27:23,24,31
Thi i denne Nat stod der en Engel hos mig fra den Gud, hvem jeg tilhører, hvem jeg ogsaa tjener, og sagde:…

Links
1.Mosebog 18:19 Interlinear1.Mosebog 18:19 FlersprogedeGénesis 18:19 SpanskGenèse 18:19 Franske1 Mose 18:19 Tysk1.Mosebog 18:19 KinesiskGenesis 18:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 18
18da Abraham dog skal blive til et stort og mægtigt Folk, og alle Jordens Folk skal velsignes i ham? 19Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.« 20Da sagde HERREN: »Sandelig. Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres Synd er saare svar.…
Krydshenvisninger
Efeserne 6:4
Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

1.Mosebog 12:2
saa vil jeg gøre dig til et stort Folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit Navn stort, og vær en Velsignelse!

1.Mosebog 12:3
Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle Jordens Slægter velsignes!«

1.Mosebog 17:9
Derpaa sagde Gud til Abraham: »Men du paa din Side skal holde min Pagt, du og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt;

1.Mosebog 22:18
og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig!«

1.Mosebog 35:2
Jakob sagde da til sit Hus og alle sine Folk: »Skaf de fremmede Guder, der findes hos eder, bort, rens eder og skift Klæder,

5.Mosebog 4:9
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.

5.Mosebog 6:6
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;

5.Mosebog 6:7
og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, baade naar du sidder i dit Hus, og naar du vandrer paa Vejen, baade naar du lægger dig, og naar du staar op;

2.Samuel 22:22
thi jeg holdt mig til HERRENS Veje, svigted i Gudløshed ikke min Gud;

Nehemias 9:7
Du er Gud HERREN, der udvalgte Abram og førte ham bort fra Ur-Kasdim og gav ham Navnet Abraham;

Amos 3:2
Kun eder kendes jeg ved blandt alle Jordens Slægter; derfor vil jeg paa eder hjemsøge al eders Brøde.

1.Mosebog 18:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden