1.Timotheus 6:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Norsk (1930)
at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende,

Svenska (1917)
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

King James Bible
That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

English Revised Version
that they do good, that they be rich in good works, that they be ready to distribute, willing to communicate;
Bibel Viden Treasury

they do.

2.Krønikebog 24:16
Man jordede ham i Davidsbyen hos Kongerne, fordi han havde gjort sig fortjent af Israel og over for Gud og hans Hus.

Salmerne 37:3
Stol paa HERREN og gør det gode, bo i Landet og læg Vind paa Troskab,

Prædikeren 3:12
Jeg skønnede, at der ikke gives noget andet Gode for dem end at glæde sig og have det godt, saa længe de lever.

Lukas 6:33-35
Og dersom I gøre vel imod dem, der gøre vel imod eder, hvad Tak have I derfor? Thi ogsaa Syndere gøre det samme.…

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

1.Peter 3:11
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!

3.Johannes 1:11
Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.

river.

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

Lukas 12:21
Saaledes er det med den, som samler sig Skatte og ikke er rig i Gud.«

Apostlenes G. 9:36
Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser.

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Titus 3:8
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

ready.

5.Mosebog 15:7-11
Naar der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som HERREN din Gud vil give dig, maa du ikke være haardhjertet og lukke din Haand for din fattige Broder;…

Salmerne 112:9
til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

Ordsprogene 11:24,25
En strør om sig og gør dog Fremgang, en anden nægter sig alt og mangler.…

Prædikeren 11:1,2,6
Kast dit Brød paa Vandet, Thi du faar det igen, gaar end lang Tid hen.…

Esajas 32:8
Men den ædle har ædelt for og staar fast i, hvad ædelt er.

Esajas 58:7
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.

Lukas 6:35
Men elsker eders Fjender, og gører vel, og laaner uden at vente noget derfor, saa skal eders Løn være stor, og I skulle være den Højestes Børn; thi han er god imod de utaknemmelige og onde.

Lukas 14:12-14
Men han sagde ogsaa til ham, som havde indbudt ham: »Naar du gør Middags— eller Aftensmaaltid, da byd ikke dine Venner, ej heller dine Brødre, ej heller dine Frænder, ej heller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igen, og du faa Vederlag.…

Apostlenes G. 2:44,45
Og alle de troende holdt sig sammen og havde alle Ting fælles.…

Apostlenes G. 4:34-37
Thi der var end ikke nogen trængende iblandt dem; thi alle de, som vare Ejere af Jordstykker eller Huse, solgte dem og bragte Salgssummerne…

Apostlenes G. 11:29
Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;

Romerne 12:8,13
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!…

1.Korinther 16:2
Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han maatte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, naar jeg kommer.

2.Korinther 8:1,2,9,12
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,…

2.Korinther 9:6-15
Men dette siger jeg: Den, som saar sparsomt, skal ogsaa høste sparsomt, og den, som saar med Velsignelser, skal ogsaa høste med Velsignelser.…

Filipperne 4:18,19
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.…

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

1.Johannes 3:17
Men den, som har Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?

willing to communicate.

Links
1.Timotheus 6:18 Interlinear1.Timotheus 6:18 Flersprogede1 Timoteo 6:18 Spansk1 Timothée 6:18 Franske1 Timotheus 6:18 Tysk1.Timotheus 6:18 Kinesisk1 Timothy 6:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 6
17Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde; 18at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele 19og saaledes, opsamle sig selv en god Grundvold for den kommende Tid, for at de kunne gribe det sande Liv.
Krydshenvisninger
Prædikeren 11:2
Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad ondt der kan ske paa Jorden.

Matthæus 5:42
Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil laane af dig.

Lukas 3:11
Men han svarede og sagde til dem: »Den, som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og den, som har Mad, gøre ligesaa!«

Romerne 12:8
eller om nogen formaner, paa Formaningen; den, som uddeler, gøre det med Redelighed; den, som er Forstander, være det med Iver; den, som øver Barmhjertighed, gøre det med Glæde!

Efeserne 4:28
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

1.Timotheus 6:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden