Jakob 1:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;

Norsk (1930)
I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede;

Svenska (1917)
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

King James Bible
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:

English Revised Version
Ye know this, my beloved brethren. But let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:
Bibel Viden Treasury

let.

Nehemias 8:2,3,12-14,18
Saa hentede Præsten Ezra Loven og fremlagde den for Forsamlingen, Mænd, Kvinder og alle, der havde Forstand til at høre; det var den første Dag i den syvende Maaned;…

Nehemias 9:3
Saa rejste de sig paa deres Plads, og der blev læst op af Bogen med HERREN deres Guds Lov i en Fjerdedel af Dagen, og i en anden Fjerdedel bekendte de deres Synder og tilbad HERREN deres Gud.

Ordsprogene 8:32-35
Og nu, I Sønner, hør mig! Vel den, der vogter paa mine Veje!…

Prædikeren 5:1
Va'r din Fod, naar du gaar til Guds Hus! At komme for at høre er bedre, end at Daarer bringer Slagtoffer, thi de har ikke Forstand til andet end at gøre ondt.

Markus 2:2
Og der samledes mange, saa at der ikke mere var Plads, end ikke foran Døren; og han talte Ordet til dem.

Markus 12:37
David selv kalder ham Herre; hvorledes er han da hans Søn?« Og den store Skare hørte ham gerne.

Lukas 15:1
Men alle Toldere og Syndere holdt sig nær til ham for at høre ham.

Lukas 19:48
Og de fandt ikke, hvad de skulde gøre; thi hele Folket hang ved ham og hørte ham.

Apostlenes G. 2:42
Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne.

Apostlenes G. 10:33
Derfor sendte jeg straks Bud til dig, og du gjorde vel i at komme. Nu ere vi derfor alle til Stede for Guds Aasyn for at høre alt, hvad der er dig befalet af Herren.«

Apostlenes G. 13:42-44,48
Men da de gik ud, bad man dem om, at disse Ord maatte blive talte til dem paa den følgende Sabbat.…

Apostlenes G. 17:11
Men disse vare mere velsindede end de i Thessalonika, de modtoge Ordet med al Redebonhed og ransagede daglig Skrifterne, om disse Ting forholdt sig saaledes.

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

slow to speak.

Jakob 1:26
Dersom nogen synes, at han dyrker Gud, og ikke holder sin Tunge i Tømme, men bedrager sit Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forgæves.

Jakob 3:1,2
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom.…

Ordsprogene 10:19
Ved megen Tale undgaas ej Brøde, klog er den, der vogter sin Mund.

Ordsprogene 13:3
Vogter man Munden, bevarer man Sjælen, den aabenmundede falder i Vaade.

Ordsprogene 15:2
Vises Tunge drypper af Kundskab, Daarskab strømmer fra Taabers Mund.

Ordsprogene 17:27
Den, som har Kundskab tøjler sin Tale, Mand med Forstand er koldblodig.

Ordsprogene 18:13,21
Om nogen svarer, førend han hører, regnes det ham til Daarskab og Skændsel.…

Ordsprogene 21:23
Den, der vogter sin Mund og sin Tunge, vogter sit Liv for Trængsler.

Prædikeren 5:2,3
Lad ikke din Mund løbe eller dit Hjerte haste med at udtale et Ord for Guds Aasyn; thi Gud er i Himmelen og du paa Jorden, derfor skal dine Ord være faa.…

slow to wrath.

Nehemias 9:17
de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du er Forladelsens Gud, naadig og barmhjertig, langmodig og rig paa Miskundhed, og du svigtede dem ikke.

Ordsprogene 14:17,29
Den hidsige bærer sig taabeligt ad, man hader rænkefuld Mand.…

Ordsprogene 15:18
Vredladen Mand vækker Splid, sindig Mand stiller Trætte.

Ordsprogene 16:32
Større end Helt er sindig Mand, større at styre sit Sind end at tage en Stad.

Ordsprogene 17:14
At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.

Ordsprogene 19:11,19
Klogskab gør Mennesket sindigt, hans Ære er at overse Brøde.…

Ordsprogene 25:28
Som aaben By uden Mur er en Mand, der ikke kan styre sit Sind.

Prædikeren 7:8,9
En Sags Udgang er bedre end dens Indgang, Taalmod er bedre end Hovmod.…

Matthæus 5:22
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Galaterne 5:20,21
Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,…

Efeserne 4:26,31
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;…

Kolossenserne 3:8,15
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.…

Links
Jakob 1:19 InterlinearJakob 1:19 FlersprogedeSantiago 1:19 SpanskJacques 1:19 FranskeJakobus 1:19 TyskJakob 1:19 KinesiskJames 1:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 1
19I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede; 20thi en Mands Vrede udretter ikke det, som er ret for Gud.…
Krydshenvisninger
4.Mosebog 22:27
Da Æselet saa HERRENS Engel, lagde det sig ned med Bileam. Da blussede Bileams Vrede op, og han gav sig til at slaa Æselet med Stokken.

Ordsprogene 10:19
Ved megen Tale undgaas ej Brøde, klog er den, der vogter sin Mund.

Ordsprogene 14:29
Den sindige er rig paa Indsigt, den heftige driver det vidt i Daarskab.

Ordsprogene 16:32
Større end Helt er sindig Mand, større at styre sit Sind end at tage en Stad.

Ordsprogene 17:27
Den, som har Kundskab tøjler sin Tale, Mand med Forstand er koldblodig.

Ordsprogene 29:20
Ser du en Mand, der er hastig til Tale, for en Taabe er der snarere Haab end for ham.

Prædikeren 7:9
Vær ikke hastig i dit Sind til at græmmes, thi Græmmelse bor i Taabers Bryst.

Apostlenes G. 1:15
Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde: (og der var en Skare samlet paa omtrent hundrede og tyve Personer):

Jakob 1:2
Mine Brødre! agter det for idel Glæde, naar I stedes i mange Haande Prøvelser,

Jakob 1:16
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!

Jakob 2:1
Mine Brødre! Eders Tro paa vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, være ikke forbunden med Persons Anseelse!

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Jakob 3:1
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom.

Jakob 3:10
Af den samme Mund udgaar Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke være saa.

Jakob 4:11
Taler ikke ilde om hverandre, Brødre! Den, som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven; men dømmer du Loven, da er du ikke Lovens Gører, men dens Dommer.

Jakob 5:12
Men for alting, mine Brødre! sværger ikke, hverken ved Himmelen eller ved Jorden eller nogen anden Ed; men eders Ja være Ja, og Nej være Nej, for at I ikke skulle falde under Dom.

Jakob 5:19
Mine Brødre! dersom nogen iblandt eder farer vild fra Sandheden, og nogen omvender ham,

1.Johannes 2:21
Jeg har ikke skrevet til eder, fordi I ikke vide Sandheden; men fordi I vide den og vide, at ingen Løgn er af Sandheden.

Jakob 1:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden