Nehemias 9:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du er Forladelsens Gud, naadig og barmhjertig, langmodig og rig paa Miskundhed, og du svigtede dem ikke.

Norsk (1930)
De vilde ikke høre og kom ikke i hu de undergjerninger du hadde gjort for dem, men var hårdnakkede og valgte sig en høvding og vilde i sin gjenstridighet vende tilbake til sin trældom; men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og du forlot dem ikke.

Svenska (1917)
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

King James Bible
And refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them; but hardened their necks, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage: but thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and forsookest them not.

English Revised Version
and refused to obey, neither were mindful of thy wonders that thou didst among them; but hardened their neck, and in their rebellion appointed a captain to return to their bondage: but thou art a God ready to pardon, gracious and full of compassion, slow to anger, and plenteous in mercy, and forsookest them not.
Bibel Viden Treasury

refused

4.Mosebog 14:3,4,11,41
Hvorfor fører HERREN os til dette Land, naar vi skal falde for Sværdet og vore Kvinder og Børn blive til Bytte? Var det dog ikke bedre for os at vende tilbage til Ægypten?«…

4.Mosebog 16:14
Du har sandelig ikke ført os til et Land, der flyder med Mælk og Honning, eller givet os Marker og Vinbjerge! Tror du, du kan stikke disse Mænd Blaar i Øjnene? Vi kommer ikke!«

Salmerne 106:24,25
De vraged det yndige Land og troede ikke hans Ord,…

Ordsprogene 1:24
Fordi jeg raabte og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det,

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

mindful

Salmerne 78:11,42,43
hans Gerninger gik dem ad Glemme, de Undere, han lod dem skue.…

Salmerne 86:5,15
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.…

Salmerne 106:7,13
Vore Fædre i Ægypten ænsede ej dine Undere, kom ikke din store Miskundhed i Hu, stod den Højeste imod ved det røde Hav.…

Matthæus 16:9-11
Forstaa I ikke endnu? Komme I heller ikke i Hu de fem Brød til de fem Tusinde, og hvor mange Kurve I da toge op?…

2.Peter 1:12-15
Derfor vil jeg ikke forsømme altid at paaminde eder om delte, ihvorvel I vide det og ere befæstede i den Sandhed, som er til Stede hos os.…

appointed

4.Mosebog 14:4
Og de sagde til hverandre: »Lad os vælge os en Fører og vende tilbage til Ægypten!«

Apostlenes G. 7:39
hvem vore Fædre ikke vilde adlyde, men de stødte ham fra sig og vendte sig med deres Hjerter til Ægypten, idet de sagde til Aron:

a God

4.Mosebog 14:18,19
HERREN er langmodig og rig paa Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde paa Børnene i tredje og fjerde Led.…

Salmerne 86:5,15
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.…

Salmerne 130:4
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.

Mika 7:18,19
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

ready to pardon.

2.Mosebog 34:6,7
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,…

Salmerne 78:38
Og dog er han barmhjertig, han tilgiver Misgerning, lægger ej øde, hans Vrede lagde sig Gang paa Gang, han lod ikke sin Harme fuldt bryde frem;

Salmerne 103:8-18
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;…

Salmerne 145:8,9
Naadig og barmhjertig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed.…

Esajas 55:7-9
Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han maa forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.…

Joel 2:13
Sønderriv Hjerterne, ej eders Klæder, vend om til HERREN eders Gud! Thi naadig og barmhjertig er han, langmodig og rig paa Miskundhed, han angrer det onde.

Romerne 9:15
Thi han siger til Moses: »Jeg vil være barmhjertig imod den, hvem jeg er barmhjertig imod, og forbarme mig over den, hvem jeg forbarmer mig over.«

Efeserne 1:6,7
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

forsookest

1.Kongebog 6:13
og tage Bolig blandt Israeliterne og ikke forlade mit Folk Israel.«

1.Kongebog 8:57
HERREN vor Gud være med os, som han var med vore Fædre, han forlade og forstøde os ikke,

Salmerne 106:43-46
Han frelste dem Gang paa Gang, men de stod egensindigt imod og sygnede hen i Brøden;…

Links
Nehemias 9:17 InterlinearNehemias 9:17 FlersprogedeNehemías 9:17 SpanskNéhémie 9:17 FranskeNehemia 9:17 TyskNehemias 9:17 KinesiskNehemiah 9:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Nehemias 9
16Men vore Fædre blev overmodige og halsstarrige og hørte ikke paa dine Bud; 17de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du er Forladelsens Gud, naadig og barmhjertig, langmodig og rig paa Miskundhed, og du svigtede dem ikke. 18Selv da de lavede sig et støbt Billede af en Kalv og sagde: Der er din Gud, som førte dig ud af Ægypten! og gjorde sig skyldige i svare Gudsbespottelser,…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,

2.Mosebog 34:7
som bevarer Miskundhed mod Tusinder, som tilgiver Brøde, Overtrædelse og Synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer Fædres Brøde paa Børn og Børnebørn, paa dem i tredje og fjerde Led!«

4.Mosebog 14:4
Og de sagde til hverandre: »Lad os vælge os en Fører og vende tilbage til Ægypten!«

4.Mosebog 14:18
HERREN er langmodig og rig paa Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde paa Børnene i tredje og fjerde Led.

Nehemias 9:31
Dog har du i din store Barmhjertighed ikke helt tilintetgjort dem eller forladt dem, thi du er en naadig og barmhjertig Gud!

Salmerne 78:11
hans Gerninger gik dem ad Glemme, de Undere, han lod dem skue.

Salmerne 78:42
hans Haand kom de ikke i Hu, den Dag han friede dem fra Fjenden,

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 103:8
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;

Salmerne 130:4
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.

Jeremias 19:15
Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, over denne By og alle Byerne, der hører til den, sender jeg al den Ulykke, jeg har truet den med, fordi de gjorde Nakken stiv og ikke hørte mine Ord.

Ezekiel 5:6
Men det var gudløst og genstridigt mod mine Lovbud mere end Folkene og mod mine Vedtægter mere end Landene rundt om; thi de lod haant om mine Lovbud og vandrede ikke efter mine Vedtægter.

Daniel 9:9
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod

Nahum 1:3
HERREN er langmodig, hans Kraft er stor, HERREN lader intet ustraffet. I Uvejr og Storm er hans Vej, Skyer er hans Fødders Støv.

Nehemias 9:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden