Kolossenserne 3:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.

Norsk (1930)
men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;

Svenska (1917)
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;

King James Bible
But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth.

English Revised Version
But now put ye also away all these; anger, wrath, malice, railing, shameful speaking out of your mouth:
Bibel Viden Treasury

put.

Kolossenserne 3:5,9
Saa døder da de jordiske Lemmer, Utugt, Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse;…

Efeserne 4:22
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Jakob 1:21
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.

1.Peter 2:1
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

anger.

Salmerne 37:8
Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.

Ordsprogene 17:14
At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.

Ordsprogene 19:19
Den, som er hidsig, maa bøde, ved Skaansel gør man det værre.

Ordsprogene 29:22
Hidsig Mand vækker Strid, vredladen Mand gør megen Synd.

Matthæus 5:22
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Romerne 13:13
lader os vandre sømmeligt som om Dagen, ikke i Svir og Drik, ikke i Løsagtighed og Uterlighed, ikke i Kiv og Avind;

1.Korinther 3:3
thi endnu ere I kødelige. Naar der nemlig er Nid og Splid iblandt eder, ere I da ikke kødelige og vandre paa Menneskers Vis?

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Galaterne 5:15,20,26
Men naar I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!…

Efeserne 4:26,31,32
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;…

2.Timotheus 2:23,24
og afvis de taabelige og uforstandige Stridigheder, efterdi du ved, at de avle Kampe,…

Jakob 1:20
thi en Mands Vrede udretter ikke det, som er ret for Gud.

Jakob 3:14-16
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!…

blasphemy.

3.Mosebog 24:11-16
og den israelitiske Kvindes Søn forbandede Navnet og bespottede det. Da førte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.…

Markus 7:22
Hor, Havesyge, Ondskab, Svig, Uterlighed, et ondt Øje, Forhaanelse, Hovmod, Fremfusenhed;

1.Timotheus 1:13,20
skønt jeg forhen var en Bespotter og en Forfølger og en Voldsmand; men der blev vist mig Barmhjertighed, thi jeg gjorde det vitterligt i Vantro,…

Jakob 2:7
Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder?

Judas 1:8
Alligevel gaa ogsaa disse ligedan i Drømme og besmitte Kød, foragte Herskab og bespotte Herligheder.

Aabenbaring 16:9
Og Menneskene brændtes i stor Hede og bespottede Guds Navn, som har Magt over disse Plager; og de omvendte sig ikke til at give ham Ære.

filthy.

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

Efeserne 5:4
ej heller ublu Væsen eller daarlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.

Jakob 3:4-6
Se, ogsaa Skibene, endskønt de ere saa store og drives af stærke Vinde, drejes med et saare lidet Ror, hvorhen Styrmandens Hu staar.…

2.Peter 2:7,18
og udfriede den retfærdige Lot, som plagedes af de ryggesløses uterlige Vandel,…

Judas 1:8,13
Alligevel gaa ogsaa disse ligedan i Drømme og besmitte Kød, foragte Herskab og bespotte Herligheder.…

Links
Kolossenserne 3:8 InterlinearKolossenserne 3:8 FlersprogedeColosenses 3:8 SpanskColossiens 3:8 FranskeKolosser 3:8 TyskKolossenserne 3:8 KinesiskColossians 3:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
7I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri. 8Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund. 9Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger…
Krydshenvisninger
Salmerne 37:8
Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.

Efeserne 4:22
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,

Efeserne 4:25
Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer.

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

Efeserne 4:31
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Efeserne 5:4
ej heller ublu Væsen eller daarlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.

Kolossenserne 3:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden