Jakob 3:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom.

Norsk (1930)
Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

Svenska (1917)
Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.

King James Bible
My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.

English Revised Version
Be not many teachers, my brethren, knowing that we shall receive heavier judgment.
Bibel Viden Treasury

be.

Malakias 2:12
HERREN unddrage den Mand, som gør sligt, en til at vaage og svare i Jakobs Telte og en til at frembære Offergave for Hærskarers HERRE!

Matthæus 9:11
Og da Farisæerne saa det, sagde de til hans Disciple: »Hvorfor spiser eders Mester med Toldere og Syndere?«

Matthæus 10:24
En Discipel er ikke over sin Mester, ej heller en Tjener over sin Herre.

Matthæus 23:8-10,14
Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.…

Johannes 3:10
Jesus svarede og sagde til ham: »Er du Israels Lærer og forstaar ikke dette?

Apostlenes G. 13:1
Men i Antiokia, i den derværende Menighed, var der Profeter og Lærere, nemlig Barnabas og Simeon, med Tilnavn Niger, og Kyrenæeren Lukius og Manaen, en Fosterbroder af Fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus.

Romerne 2:20,21
uforstandiges Opdrager, umyndiges Lærer, idet du i Loven har Udtrykket for Erkendelsen og Sandheden,…

1.Korinther 12:28
Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.

Efeserne 4:11
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,

1.Timotheus 2:7
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

2.Timotheus 1:11
for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers Lærer,

*Gr:

1.Peter 5:3
ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden;

knowing.

3.Mosebog 10:3
Moses sagde da til Aron: »Det er det, HERREN talede om, da han sagde: Jeg viser min Hellighed paa dem, der staar mig nær, og min Herlighed for alt Folkets Øjne!« Og Aron tav.

Ezekiel 3:17,18
Menneskesøn! Jeg sætter dig til Vægter for Israels Hus; hører du et Ord af min Mund, skal du advare dem fra mig.…

Ezekiel 33:7-9
Men dig, Menneskesøn, har jeg sat til Vægter for Israels Hus; hører du et Ord af min Mund, skal du advare dem fra mig.…

Lukas 6:37
Og dømmer ikke, saa skulle I ikke dømmes; fordømmer ikke, saa skulle I ikke fordømmes; forlader, saa skal der forlades eder;

Lukas 12:47,48
Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har truffet Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have mange Hug;…

Lukas 16:2
Og han lod ham kalde og sagde til ham: Hvad er dette, jeg hører om dig? Aflæg Regnskabet for din Husholdning; thi du kan ikke længer være Husholder.

Apostlenes G. 20:26,27
Derfor vidner jeg for eder paa denne Dag, at jeg er ren for alles Blod;…

1.Korinther 4:2-5
I øvrigt kræves her af Husholdere, at man maa findes tro,…

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

Hebræerne 13:17
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

condemnation.

Matthæus 7:1,2
Dømmer ikke, for at I ikke skulle dømmes; thi med hvad Dom I dømme, skulle I dømmes,…

Matthæus 23:14
[Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I opæde Enkers Huse og bede paa Skrømt længe; derfor skulle I faa des haardere Dom.]

1.Korinther 11:29-32
Thi den, som æder og drikker, æder og drikker sig selv en Dom til, naar han ikke agter paa Legemet.…

*Gr:

Links
Jakob 3:1 InterlinearJakob 3:1 FlersprogedeSantiago 3:1 SpanskJacques 3:1 FranskeJakobus 3:1 TyskJakob 3:1 KinesiskJames 3:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 3
1Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom. 2Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.…
Krydshenvisninger
Matthæus 23:8
Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.

Apostlenes G. 13:1
Men i Antiokia, i den derværende Menighed, var der Profeter og Lærere, nemlig Barnabas og Simeon, med Tilnavn Niger, og Kyrenæeren Lukius og Manaen, en Fosterbroder af Fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus.

Romerne 2:20
uforstandiges Opdrager, umyndiges Lærer, idet du i Loven har Udtrykket for Erkendelsen og Sandheden,

1.Timotheus 1:7
idet de ville være Lovlærere uden at forstaa, hverken hvad de sige, eller hvorom de udtale sig saa sikkert.

Jakob 1:16
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!

Jakob 1:19
I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;

Jakob 3:10
Af den samme Mund udgaar Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke være saa.

Jakob 2:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden