Johannes 6
Norsk (1930)
1Derefter drog Jesus bort til hin side av den Galileiske Sjø, Tiberias-sjøen; 2og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke. 3Men Jesus gikk op i fjellet, og han satte sig der med sine disipler. 4Og påsken, jødenes høitid, var nær. 5Da nu Jesus løftet sine øine og så at meget folk kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? 6Men dette sa han for å prøve ham; for han visste selv hvad han vilde gjøre. 7Filip svarte ham: Brød for to hundre penninger er ikke nok for dem så hver av dem kan få et lite stykke. 8En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham: 9Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker; men hvad er det til så mange? 10Jesus sa: La folket sette sig ned! Det var meget gress på stedet, og mennene satte sig da ned, omkring fem tusen i tallet. 11Da tok Jesus brødene og takket, og delte dem ut til dem som satt der, likeledes av småfiskene, så meget de vilde ha. 12Men da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt tilovers, forat ikke noget skal spilles! 13Da sanket de sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrød, som var blitt tilovers efter dem som hadde ett. 14Da nu folket så det tegn han gjorde, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.

15Da nu Jesus skjønte at de vilde komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem og op i fjellet igjen, han selv alene.

16Men da det blev aften, gikk hans disipler ned til sjøen, 17og de gikk i en båt og fór over til hin side av sjøen, til Kapernaum. Og det var allerede blitt mørkt, og Jesus var enda ikke kommet til dem. 18Og sjøen gikk høit, for det blåste en sterk vind. 19Da de nu hadde rodd en fem og tyve eller tretti stadier, ser de Jesus gå på sjøen og komme nær til båten, og de blev redde. 20Men han sa til dem: Det er mig, frykt ikke! 21Nu vilde de ta ham op i båten, og straks kom båten til landet som de fór til.

22Den næste dag så folket som stod på hin side av sjøen, at det ikke var nogen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått i båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde faret bort alene. 23Imens kom det andre båter fra Tiberias nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. 24Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene, og kom til Kapernaum og søkte efter Jesus. 25Og da de fant ham på hin side av sjøen, sa de til ham: Rabbi! når er du kommet hit?

26Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I søker mig, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og blev mette. 27Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl. 28De sa da til ham: Hvad skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? 29Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at I skal tro på den han har utsendt. 30De sa da til ham: Hvad tegn gjør da du, så vi kan se det og tro dig? hvad gjerning gjør du? 31Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står: Han gav dem brød fra himmelen å ete. 32Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Moses har ikke gitt eder brødet fra himmelen, men min Fader gir eder det sanne brød fra himmelen; 33for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. 34De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød!

35Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne tørste. 36Men jeg har sagt eder at I har sett mig og tror dog ikke. 37Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut; 38for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig, 39og dette er hans vilje som har sendt mig, at jeg ikke skal miste noget av alt det han har gitt mig, men opreise det på den ytterste dag. 40For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag.

41Da knurret jødene over ham fordi han sa: Jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen, 42og de sa: Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si: Jeg er kommet ned fra himmelen? 43Jesus svarte og sa til dem: Knurr ikke eder imellem! 44Ingen kan komme til mig uten at Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag. 45Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til mig. 46Ikke så at nogen har sett Faderen; bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. 47Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror, har evig liv. 48Jeg er livsens brød. 49Eders fedre åt manna i ørkenen og døde; 50dette er det brød som kommer ned fra himmelen, forat en skal ete av det og ikke dø. 51Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om nogen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

52Jødene trettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? 53Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom I ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. 54Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal opreise ham på den ytterste dag; 55for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. 56Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i mig og jeg i ham. 57Likesom den levende Fader har utsendt mig, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter mig, leve ved mig. 58Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og døde; den som eter dette brød, skal leve evindelig.

59Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum.

60Mange av hans disipler sa nu, da de hørte det: Dette er en hård tale; hvem kan høre den? 61Men da Jesus visste med sig selv at hans disipler knurret over dette, sa han til dem: Volder dette eder anstøt? 62Enn når I får se Menneskesønnen fare op dit hvor han var før? 63Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv. 64Men det er nogen av eder som ikke tror. For Jesus visste fra først av hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulde forråde ham. 65Og han sa: Det var derfor jeg sa eder at ingen kan komme til mig uten at det er gitt ham av Faderen.

66Derfor drog mange av hans disipler sig tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 67Jesus sa da til de tolv: Vil også I gå bort? 68Simon Peter svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69og vi tror og vet at du er Guds hellige. 70Jesus svarte dem: Har ikke jeg utvalgt eder tolv? Og én av eder er en djevel. 71Men han talte om Judas, Simon Iskariots sønn; for det var han som skulde forråde ham, enda han var en av de tolv.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 5
Top of Page
Top of Page