Johannes 6:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og en stor Skare fulgte ham, fordi de saa de Tegn, som han gjorde paa de syge.

Norsk (1930)
og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke.

Svenska (1917)
Och mycket folk följde efter honom, därför att de sågo de tecken som han gjorde med de sjuka.

King James Bible
And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

English Revised Version
And a great multitude followed him, because they beheld the signs which he did on them that were sick.
Bibel Viden Treasury

Matthæus 4:24,25
Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.…

Matthæus 8:1
Men da han var gaaet ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham.

Matthæus 12:15
Men da Jesus mærkede det, drog han bort derfra; og mange fulgte ham, og han helbredte dem alle.

Matthæus 13:2
Og store Skarer samlede sig om ham, saa han gik om Bord i et Skib og satte sig; og hele Skaren stod paa Strandbredden.

Matthæus 14:14
Og da han kom i Land, saa han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem og helbredte deres syge.

Matthæus 15:30,31
Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem,…

Markus 6:33
Og man saa dem drage bort, og mange kendte dem, og til Fods strømmede de sammen derhen fra alle Byerne og kom før end de.

Links
Johannes 6:2 InterlinearJohannes 6:2 FlersprogedeJuan 6:2 SpanskJean 6:2 FranskeJohannes 6:2 TyskJohannes 6:2 KinesiskJohn 6:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 6
1Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø, Tiberias Søen. 2Og en stor Skare fulgte ham, fordi de saa de Tegn, som han gjorde paa de syge. 3Men Jesus gik op paa Bjerget og satte sig der med sine Disciple.…
Krydshenvisninger
Markus 1:45
Men da han kom ud, begyndte han at fortælle meget og udsprede Rygtet derom, saa at han ikke mere kunde gaa aabenlyst ind i en By; men han var udenfor paa øde Steder, og de kom til ham alle Vegne fra.

Johannes 2:11
Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham.

Johannes 2:23
Men da han var i Jerusalem i Paasken paa Højtiden, troede mange paa hans Navn, da de saa hans Tegn, som han gjorde.

Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 6:14
Da nu Folkene saa det Tegn, som han havde gjort, sagde de: »Denne er i Sandhed Profeten, som kommer til Verden.«

Johannes 6:22
Den næste Dag saa Skaren, som stod paa hin Side af Søen, at der ikke havde været mere end eet Skib der, og at Jesus ikke var gaaet om Bord med sine Disciple, men at hans Disciple vare dragne bort alene,

Johannes 6:26
Jesus svarede dem og sagde: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I søge mig, ikke fordi I saa Tegn, men fordi I spiste af Brødene og bleve mætte.

Johannes 6:30
Da sagde de til ham: »Hvad gør du da for et Tegn, for at vi kunne se det og tro dig? Hvad Arbejde gør du?

Johannes 11:47
Ypperstepræsterne og Farisæerne sammenkaldte da et Møde af Raadet og sagde: »Hvad gøre vi? thi dette Menneske gør mange Tegn.

Johannes 12:18
Det var ogsaa derfor, at Skaren gik ham i Møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette Tegn.

Johannes 12:37
Men endskønt han havde gjort saa mange Tegn for deres Øjne, troede de dog ikke paa ham,

Johannes 20:30
Desuden gjorde Jesus mange andre Tegn for sine Disciples Aasyn, som ikke ere skrevne i denne Bog.

Johannes 6:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden