Salmenes 106
Norsk (1930)
1Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

2Hvem kan utsi Herrens veldige gjerninger, forkynne all hans pris?

3Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.

4Kom mig i hu, Herre, efter din nåde mot ditt folk, se til mig med din frelse,

5så jeg kan se på dine utvalgtes lykke, glede mig med ditt folks glede, rose mig med din arv!

6Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige.

7Våre fedre i Egypten aktet ikke på dine undergjerninger, de kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det Røde Hav.

8Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde,

9og han truet det Røde Hav, og det blev tørt, og han lot dem gå gjennem dypene som i en ørken,

10og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens hånd,

11og vannet skjulte deres motstandere, det blev ikke én av dem tilbake.

12Da trodde de på hans ord, de sang hans pris.

13Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd;

14men de blev grepet av begjærlighet i ørkenen, og de fristet Gud på det øde sted.

15Da gav han dem det de vilde ha, men sendte tærende sykdom over deres liv.

16Og de blev avindsyke mot Moses i leiren, mot Aron, Herrens hellige.

17Jorden oplot sig og slukte Datan og skjulte Abirams hop,

18og en ild satte deres hop i brand, en lue brente op de ugudelige.

19De gjorde en kalv ved Horeb og tilbad et støpt billede,

20og de byttet sin ære* mot billedet av en okse, som eter gress.

21De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypten,

22undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved det Røde Hav.

23Da sa han at han vilde ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt sig i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem.

24Og de foraktet det herlige land, de trodde ikke hans ord,

25og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst.

26Da opløftet han sin hånd og svor at han vilde la dem falle i ørkenen

27og la deres avkom falle iblandt hedningene og sprede dem i landene.

28Og de bandt sig til Ba'al-Peor og åt av offere til døde*,

29og de vakte harme ved sine gjerninger, og en plage brøt inn iblandt dem.

30Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset;

31og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig.

32Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld;

33for de var gjenstridige mot hans* Ånd, og han talte tankeløst med sine leber.

34De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om,

35men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger,

36og de tjente deres avguder, og disse blev dem til en snare,

37og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene*.

38og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod.

39De blev urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd.

40Da optendtes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv.

41Og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem,

42og deres fiender trengte dem, og de blev ydmyket under deres hånd.

43Mange ganger utfridde han dem; men de var gjenstridige i sine råd, og de sank ned i usseldom for sin misgjernings skyld.

44Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop.

45Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet,

46og han lot dem finne barmhjertighet for alle deres åsyn som hadde ført dem i fangenskap.

47Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig!

48Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 105
Top of Page
Top of Page