Efeserne 4:31
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Norsk (1930)
Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;

Svenska (1917)
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.

King James Bible
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

English Revised Version
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and railing, be put away from you, with all malice:
Bibel Viden Treasury

bitterness.

Salmerne 64:3
der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord paa Buen

Romerne 3:14
»deres Mund er fuld af Forbandelse og Beskhed;«

Kolossenserne 3:8,19
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.…

Jakob 3:14,15
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!…

wrath.

Efeserne 4:26
Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;

Ordsprogene 14:17
Den hidsige bærer sig taabeligt ad, man hader rænkefuld Mand.

Ordsprogene 19:12
Som Brøl af en Løve er Kongens Vrede, som Dug paa Græs er hans Gunst.

Prædikeren 7:9
Vær ikke hastig i dit Sind til at græmmes, thi Græmmelse bor i Taabers Bryst.

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Galaterne 5:20
Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier,

Kolossenserne 3:8
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.

2.Timotheus 2:23
og afvis de taabelige og uforstandige Stridigheder, efterdi du ved, at de avle Kampe,

Titus 1:7
Thi en Tilsynsmand bør være ustraffelig som en Guds Husholder, ikke selvbehagelig, ikke vredagtig, ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding,

Jakob 1:19
I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;

Jakob 3:14-18
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!…

Jakob 4:1,2
Hvoraf kommer det, at den er Krige og Stridigheder iblandt eder? mon ikke deraf, af eders Lyster, som stride i eders Lemmer?…

clamour.

2.Samuel 19:43
Israels Mænd svarede Judas Mænd: »Vi har ti Gange Part i Kongen, og tilmed har vi Førstefødselsretten fremfor eder; hvorfor har I da tilsidesat os? Og var det ikke os, der først talte om at føre vor Konge tilbage?« Men Judas Mænds Svar var endnu haardere end Israels Mænds.

2.Samuel 20:1,2
Nu var der tilfældigvis en slet Person ved Navn Sjeba, Bikris Søn, en Benjaminit. Han stødte i Hornet og sagde: »Vi har ingen Del i David, ingen Lod i Isajs Søn! Hver Mand til sine Telte, Israel!«…

Ordsprogene 29:9,22
Gaar Vismand i Rette med Daare, vredes og ler han, alt preller af.…

Apostlenes G. 19:28,29
Men da de hørte dette, bleve de fulde af Vrede og raabte og sagde: »Stor er Efesiernes Artemis!«…

Apostlenes G. 21:30
Og hele Staden kom i Bevægelse, og Folket stimlede sammen; og de grebe Paulus og slæbte ham uden for Helligdommen, og straks bleve Dørene lukkede.

Apostlenes G. 22:22,23
Men de hørte paa ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Røst og sagde: »Bort fra Jorden med en saadan! thi han bør ikke leve.«…

1.Timotheus 3:3
ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk;

1.Timotheus 6:4,5
han er opblæst, skønt han intet ved, men er syg for Stridigheder og Ordkampe, hvoraf kommer Avind, Kiv, Forhaanelser, ond Mistanke…

evil speaking.

3.Mosebog 19:16
Du maa ikke gaa rundt og bagvaske din Landsmand eller staa din Næste efter Livet. Jeg er HERREN!

2.Samuel 19:27
men i Stedet bagtalte han din Træl hos min Herre Kongen. Dog, min Herre Kongen er jo som en Guds Engel. Gør, hvad du finder for godt!

Salmerne 15:3
ikke bagtaler med sin Tunge, ikke volder sin Næste ondt og ej bringer Skam over Ven,

Salmerne 50:20
Du sidder og skænder din Broder, bagtaler din Moders Søn;

Salmerne 101:5
den, der sværter sin Næste, udrydder jeg; den opblæste og den hovmodige taaler jeg ikke.

Salmerne 140:11
Lad ikke Bagtaleren holde sig i Landet, ondt ramme Voldsmanden Slag i Slag!

Ordsprogene 6:19
falsk Vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter Splid mellem Brødre.

Ordsprogene 10:18
Retfærdige Læber tier om Had, en Taabe er den, der udspreder Rygter.

Ordsprogene 18:8
Bagtalerens Ord er som Lækkerbidskener, de synker dybt i Bugen.

Ordsprogene 25:23
Nordenvind fremkalder Regn, bagtalende Tunge vrede Miner.

Ordsprogene 26:20
Er der intet Brænde, gaar Ilden ud, er der ingen Bagtaler, stilles Trætte.

Jeremias 6:28
De faldt alle genstridige fra, de gaar og bagtaler, er kun Kobber og Jern, alle handler de slet.

Jeremias 9:4
Vogt eder hver for sin Næste, tro ingen Broder, thi hver Broder er fuld af List, hver sværter sin Næste.

Romerne 1:29,30
opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;…

1.Timotheus 3:11
Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting.

1.Timotheus 5:13
Tilmed lære de, idet de løbe omkring i Husene, at være ørkesløse, og ikke alene ørkesløse, men ogsaa at være sladderagtige og blande sig i uvedkommende Ting, idet de tale, hvad der er utilbørligt.

2.Timotheus 3:3
ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, raa, uden Kærlighed til det gode,

Titus 2:3
at gamle Kvinder ligeledes skulle skikke sig, som det sømmer sig hellige, ikke bagtale, ikke være forfaldne til megen Vin, men være Lærere i, hvad godt er,

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Jakob 4:11
Taler ikke ilde om hverandre, Brødre! Den, som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven; men dømmer du Loven, da er du ikke Lovens Gører, men dens Dommer.

1.Peter 2:1
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

2.Peter 2:10,11
og mest dem, som vandre efter Kød, i Begær efter Besmittelse, og foragte Herskab. Frække, selvbehagelige, bæve de ikke ved at bespotte Herligheder,…

Judas 1:8-10
Alligevel gaa ogsaa disse ligedan i Drømme og besmitte Kød, foragte Herskab og bespotte Herligheder.…

Aabenbaring 12:10
Og jeg hørte en høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres Anklager, som anklagede dem for vor Gud Dag og Nat.

with.

1.Mosebog 4:8
Men Kain yppede Kiv med sin Broder Abel; og engang de var ude paa Marken, sprang Kain ind paa ham og slog ham ihjel.

1.Mosebog 27:41
Men Esau pønsede paa ondt mod Jakob for den Velsignelse, hans Fader havde givet ham, og Esau sagde ved sig selv: »Der er ikke længe til, at vi skal holde Sorg over min Fader, saa vil jeg slaa min Broder Jakob ihjel!«

1.Mosebog 37:4,21
Men da hans Brødre saa, at deres Fader foretrak ham for alle sine andre Sønner, fattede de Nag til ham og kunde ikke tale venligt til ham.…

3.Mosebog 19:17,18
Du maa ikke bære Nag til din Broder i dit Hjerte, men du skal tale din Næste til Rette, at du ikke skal paadrage dig Synd for hans Skyld.…

2.Samuel 13:22
Og Absalom talte ikke til Amnon, hverken ondt eller godt; thi Absalom hadede Amnon, fordi han havde krænket hans Søster Tamar.

Ordsprogene 10:12
Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.

Ordsprogene 26:24,25
Avindsmand hykler med Læben, i sit Indre huser han Svig;…

Prædikeren 7:9
Vær ikke hastig i dit Sind til at græmmes, thi Græmmelse bor i Taabers Bryst.

Romerne 1:29
opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;

1.Korinther 5:8
Derfor, lader os holde Højtid, ikke med gammel Surdejg, ej heller med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

Links
Efeserne 4:31 InterlinearEfeserne 4:31 FlersprogedeEfesios 4:31 SpanskÉphésiens 4:31 FranskeEpheser 4:31 TyskEfeserne 4:31 KinesiskEphesians 4:31 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
30og bedrøver ikke Guds hellige Aand, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag. 31Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab! 32Men vorder velvillige imod hverandre, barmhjertige, tilgivende hverandre, ligesom jo Gud har tilgivet eder i Kristus.
Krydshenvisninger
Salmerne 37:8
Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.

Romerne 3:14
»deres Mund er fuld af Forbandelse og Beskhed;«

Efeserne 4:22
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,

Efeserne 4:25
Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer.

Kolossenserne 3:8
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.

Kolossenserne 3:19
I Mænd! elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem!

1.Peter 2:1
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

Efeserne 4:30
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden