Efeserne 4:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer.

Norsk (1930)
Derfor, avlegg løgnen og tal sannhet, enhver med sin næste, fordi vi er hverandres lemmer!

Svenska (1917)
Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar.

King James Bible
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.

English Revised Version
Wherefore, putting away falsehood, speak ye truth each one with his neighbour: for we are members one of another.
Bibel Viden Treasury

putting.

3.Mosebog 19:11
I maa ikke stjæle, I maa ikke lyve, I maa ikke bedrage hverandre.

1.Kongebog 13:18
Da sagde han til ham: »Ogsaa jeg er Profet som du, og en Engel har med HERRENS Ord sagt til mig: Tag ham med dig hjem, for at han kan faa noget at spise og drikke!« Men han løj for ham.

Salmerne 52:3
du foretrækker ondt for godt, Løgn for sanddru Tale. — Sela.

Salmerne 119:29
Lad Løgnens Vej være langt fra mig og skænk mig i Naade din Lov!

Ordsprogene 6:17
Stolte Øjne, Løgnetunge, Hænder, der udgyder uskyldigt Blod,

Ordsprogene 12:19,22
Sanddru Læbe bestaar for evigt, Løgnetunge et Øjeblik.…

Ordsprogene 21:6
At skabe sig Rigdom ved Løgnetunge er Jag efter Vind i Dødens Snarer.

Esajas 9:15
Den ældste og agtede er Hoved, Løgnprofeten er Hale.

Esajas 59:3,4
Eders Hænder er jo sølet af Blod, eders Fingre sølet af Brøde; Læberne farer med Løgn, Tungen taler, hvad ondt er.…

Esajas 63:8
Han sagde: »De er jo mit Folk, de er Børn, som ej sviger.« Og en Frelser blev han for dem

Jeremias 9:3-5
de spænder deres Tunges Bue. Løgn, ikke Sandhed raader i Landet; thi de gaar fra Ondskab til Ondskab og kender ej mig, saa lyder det fra HERREN.…

Hoseas 4:2
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger paa Blodskyld.

Johannes 8:44
I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han staar ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Naar han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

Apostlenes G. 5:3,4
Men Peter sagde: »Ananias! hvorfor har Satan fyldt dit Hjerte, saa du har løjet imod den Helligaand og stukket noget til Side af Summen for Jordstykket?…

Kolossenserne 3:9
Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger

1.Timotheus 1:10
utugtige, Syndere imod Naturen, Menneskerøvere, Løgnere, Menedere, og hvad andet der er imod den sunde Lære,

1.Timotheus 4:2
ved Løgnlæreres Hykleri, som ere brændemærkede i deres egen Samvittighed,

Titus 1:2,12
i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,…

Aabenbaring 21:8
Men de fejge og utro og vederstyggelige og Morderne og de utugtige og Troldkarlene og Afgudsdyrkerne og alle Løgnerne, deres Lod skal være i Søen, som brænder med Ild og Svovl; dette er den anden Død.

Aabenbaring 22:15
Udenfor ere Hundene og Troldkarlene og de utugtige og Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver Løgn.

speak.

Efeserne 4:15
men for at vi, Sandheden tro i Kærlighed, skulle i alle Maader opvokse til ham, som er Hovedet, Kristus,

Ordsprogene 8:7
ja, Sandhed taler min Gane, gudløse Læber er mig en Gru.

Ordsprogene 12:17
Den sanddru fremfører, hvad der er ret, det falske Vidne kommer med Svig.

Zakarias 8:16,19
Men hvad I skal gøre, er dette: Tal Sandhed hver med sin Næste, fæld i eders Porte Domme, der hviler paa Sandhed og fører til Fred,…

2.Korinther 7:14
Thi i hvad jeg end har rost mig af eder for ham, er jeg ikke bleven til Skamme; men ligesom vi i alle Ting have talt Sandhed til eder, saaledes er ogsaa vor Ros for Titus bleven Sandhed.

Kolossenserne 3:9
Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger

for.

Efeserne 5:30
Thi vi ere Lemmer paa hans Legeme.

Romerne 12:5
saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.

1.Korinther 10:17
Fordi der er eet Brød, ere vi mange eet Legeme; thi vi faa alle Del i det ene Brød.

1.Korinther 12:12-27
Thi ligesom Legemet er eet og har mange Lemmer, men alle Legemets Lemmer, skønt de ere mange, dog ere eet Legeme, saaledes ogsaa Kristus.…

Links
Efeserne 4:25 InterlinearEfeserne 4:25 FlersprogedeEfesios 4:25 SpanskÉphésiens 4:25 FranskeEpheser 4:25 TyskEfeserne 4:25 KinesiskEphesians 4:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
24og iføre eder det nye Menneske, som blev skabt efter Gud i Sandhedens Retfærdighed og Hellighed. 25Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer. 26Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gaa ned over eders Forbitrelse;…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 23:7
Hold dig fra en uretfærdig Sag; og den, som er uskyldig og har Ret, maa du ikke berøve Livet; nej, du maa ikke skaffe den Ret, som har Uret.

3.Mosebog 19:11
I maa ikke stjæle, I maa ikke lyve, I maa ikke bedrage hverandre.

Salmerne 15:2
Den, som vandrer fuldkomment og øver Ret, taler Sandhed af sit Hjerte,

Ordsprogene 24:28
Vidn ikke falsk mod din Næste, vær ikke letsindig med dine Læber;

Zakarias 8:16
Men hvad I skal gøre, er dette: Tal Sandhed hver med sin Næste, fæld i eders Porte Domme, der hviler paa Sandhed og fører til Fred,

Romerne 12:5
saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.

Efeserne 4:15
men for at vi, Sandheden tro i Kærlighed, skulle i alle Maader opvokse til ham, som er Hovedet, Kristus,

Efeserne 4:22
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,

Efeserne 4:31
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Kolossenserne 3:8
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.

Kolossenserne 3:9
Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Jakob 1:21
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.

1.Peter 2:1
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

Efeserne 4:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden