1.Peter 2:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

Norsk (1930)
Avlegg derfor all ondskap og all svik og også hykleri og avind og all baktalelse,

Svenska (1917)
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

King James Bible
Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,

English Revised Version
Putting away therefore all wickedness, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
Bibel Viden Treasury

Wherefore.

1.Peter 1:18-25
vel vidende, at det ikke var med forkrænkelige Ting, Sølv eller Guld, at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, som var overleveret eder fra Fædrene,…

laying.

1.Peter 4:2
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.

Esajas 2:20
Paa hin Dag skal Mennesket slænge sine Guder af Sølv og Guld, som han lavede sig for at tilbede dem, hen til Muldvarpe og Flagermus

Esajas 30:22
Da skal du holde dine Sølvbilleders Overtræk og dine Guldbilleders Klædning for urene; du skal slænge dem bort som Skarn. »Herud!« skal du sige til dem.

Ezekiel 18:31,32
Gør eder fri for alle de Overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab eder et nyt Hjerte og en ny Aand; thi hvorfor vil I dø, Israels Hus?…

Romerne 13:12
Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Vaaben;

Efeserne 4:22-25
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,…

Kolossenserne 3:5-8
Saa døder da de jordiske Lemmer, Utugt, Urenhed, Brynde, ondt Begær og Havesygen, som jo er Afgudsdyrkelse;…

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Jakob 1:21
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.

Jakob 5:9
Sukker ikke imod hverandre, Brødre! for at I ikke skulle dømmes; se, Dommeren staar for Døren.

malice.

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

1.Korinther 5:8
Derfor, lader os holde Højtid, ikke med gammel Surdejg, ej heller med Sletheds og Ondskabs Surdejg, men med Renheds og Sandheds usyrede Brød.

1.Korinther 14:20
Brødre! vorder ikke Børn i Forstand, men værer Børn i Ondskab, i Forstand derimod vorder fuldvoksne!

Efeserne 4:31
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Titus 3:3-5
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.…

guile.

1.Peter 2:22
han, som ikke gjorde Synd, ikke heller blev der fundet Svig i hans Mund,

1.Peter 3:10
Thi »den, som vil elske Livet og se gode Dage, skal holde sin Tunge fra ondt og sine Læber fra at tale Svig;

Salmerne 32:2
saligt det Menneske, HERREN ej tilregner Skyld, og i hvis Aand der ikke er Svig.

Salmerne 34:13
saa var din Tunge for ondt, dine Læber fra at tale Svig;

Johannes 1:47
Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«

1.Thessaloniker 2:3
Thi vor Prædiken skyldes ikke Bedrag, ej heller Urenhed og er ikke forbunden med Svig;

Aabenbaring 14:5
og i deres Mund er der ikke fundet Løgn; thi de ere ulastelige.

hypocrisies.

Job 36:13
Men vanhellige Hjerter forbitres; naar han binder dem, raaber de ikke om Hjælp;

Matthæus 7:5
Du Hykler! drag først Bjælken ud af dit Øje, og da kan du se klart til at tage Skæven ud af din Broders Øje.

Matthæus 15:7
I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde:

Matthæus 23:28
Saaledes synes ogsaa I vel udvortes retfærdige for Menneskene; men indvortes ere I fulde af Hykleri og Lovløshed.

Matthæus 24:51
og hugge ham sønder og give ham hans Lod sammen med Hyklerne; der skal der være Graad og Tænders Gnidsel.

Markus 12:15
Men da han saa deres Hykleri, sagde han til dem: »Hvorfor friste I mig? Bringer mig en Denar, for at jeg kan se den.«

Lukas 6:42
Eller hvorledes kan du sige til din Broder: Broder! lad mig drage Skæven ud, som er i dit Øje, du, som ikke ser Bjælken i dit eget Øje? Du Hykler! drag først Bjælken ud af dit Øje, og da kan du se klart til at drage Skæven ud, som er i din Broders Øje.

Lukas 11:44
Ve eder, thi I ere som de ukendelige Grave, og Menneskene, som gaa over dem, vide det ikke.«

Lukas 12:1
Da imidlertid mange Tusinde Mennesker havde samlet sig, saa at de traadte paa hverandre, begyndte han at sige til sine Disciple: »Tager eder først og fremmest i Vare for Farisæernes Surdejg, som er Hykleri.

Jakob 3:17
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

envies.

1.Samuel 18:8,9
Da blev Saul meget vred; disse Ord mishagede ham, og han sagde: »David giver de Titusinder, og mig giver de Tusinder; nu mangler han kun Kongemagten!«…

Salmerne 37:1
Af David. Græm dig ikke over Ugerningsmænd, misund ikke dem, der gør Uret!

Salmerne 73:3
thi over Daarerne græmmed jeg mig, jeg saa, at det gik de gudløse vel;

Ordsprogene 3:31
Misund ikke en Voldsmand, græm dig aldrig over hans Veje;

Ordsprogene 14:30
Sagtmodigt Hjerte er Liv for Legemet, Avind er Edder i Benene.

Ordsprogene 24:1,19
Misund ej onde Folk, hav ikke lyst til at være med dem;…

Romerne 1:29
opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;

Romerne 13:13
lader os vandre sømmeligt som om Dagen, ikke i Svir og Drik, ikke i Løsagtighed og Uterlighed, ikke i Kiv og Avind;

1.Korinther 3:2,3
Mælk gav jeg eder at drikke, ikke fast Føde; thi I kunde endnu ikke taale det, ja, I kunne det ikke engang nu;…

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Galaterne 5:21-26
Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg ogsaa før har sagt, at de, som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.…

Jakob 3:14,16
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!…

Jakob 4:5
Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Aand, han har givet Bolig i os, men han skænker desto større Naade.

all evils.

1.Peter 4:4
hvorfor de forundre sig og spotte, naar I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl;

Efeserne 4:31
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Kolossenserne 3:8
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.

1.Timotheus 3:11
Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting.

Titus 2:3
at gamle Kvinder ligeledes skulle skikke sig, som det sømmer sig hellige, ikke bagtale, ikke være forfaldne til megen Vin, men være Lærere i, hvad godt er,

Jakob 4:11
Taler ikke ilde om hverandre, Brødre! Den, som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven; men dømmer du Loven, da er du ikke Lovens Gører, men dens Dommer.

Links
1.Peter 2:1 Interlinear1.Peter 2:1 Flersprogede1 Pedro 2:1 Spansk1 Pierre 2:1 Franske1 Petrus 2:1 Tysk1.Peter 2:1 Kinesisk1 Peter 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 2
1Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse, 2og higer som nyfødte Børn efter Ordets uforfalskede Mælk, for at I kunne vokse ved den til Frelse,…
Krydshenvisninger
2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Efeserne 4:22
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,

Efeserne 4:25
Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer.

Efeserne 4:31
Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Jakob 1:21
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.

Jakob 4:11
Taler ikke ilde om hverandre, Brødre! Den, som taler ilde om sin Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven; men dømmer du Loven, da er du ikke Lovens Gører, men dens Dommer.

1.Peter 1:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden