Efeserne 4:30
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og bedrøver ikke Guds hellige Aand, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag.

Norsk (1930)
og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag!

Svenska (1917)
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

King James Bible
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

English Revised Version
And grieve not the Holy Spirit of God, in whom ye were sealed unto the day of redemption.
Bibel Viden Treasury

grieve.

1.Mosebog 6:3,6
Da sagde HERREN: »Min Aand skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kød; deres Dage skal være 120 Aar.«…

Dommer 10:16
Og de skilte sig af med de fremmede Guder og dyrkede HERREN; da kunde han ikke længer holde ud at se Israels Nød.

Salmerne 78:40
Hvor tit stod de ham ikke imod i Ørkenen og voldte ham Sorg i det øde Land!

Salmerne 95:10
Jeg væmmedes fyrretyve Aar ved denne Slægt, og jeg sagde: Det er et Folk med vildfarne Hjerter, de kender ej mine Veje.

Esajas 7:13
Da sagde Esajas: »Hør nu, Davids Hus! Er det eder ikke nok at trætte Mennesker, siden I ogsaa trætter min Gud?

Esajas 43:24
du købte mig ej Kalmus for Sølv eller kvæged mig med Slagtofres Fedt. Nej, du plaged mig med dine Synder, trætted mig med din Brøde.

Esajas 63:10
Men de stred imod og bedrøved hans hellige Aand; saa blev han deres Fjende, han kæmped imod dem.

Ezekiel 16:43
Fordi du ikke kom dine Ungdoms Dage i Hu, men vakte min Vrede ved alt dette, se, derfor vil jeg gøre Gengæld og lade din Færd komme over dit Hoved, lyder det fra den Herre HERREN. Du skal ikke vedblive at føje Skændsel til alle dine Vederstyggeligheder.

Markus 3:5
Og han saa omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og hans Haand blev sund igen.

Apostlenes G. 7:51
I haarde Halse og uomskaarne paa Hjerter og Øren! I staa altid den Helligaand imod; som eders Fædre, saaledes ogsaa I.

1.Thessaloniker 5:19
Udslukker ikke Aanden,

Hebræerne 3:10,17
Derfor harmedes jeg paa denne Slægt og sagde: De fare altid vild i Hjertet; men de kendte ikke mine Veje,…

whereby.

Efeserne 1:13
i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand,

the day.

Efeserne 1:14
som er Pant paa vor Arv, til Ejendommens Forløsning, til Pris for hans Herlighed.

Hoseas 13:14
Dem skal jeg fri fra Dødsriget, løse fra Døden! Nej, Død, hvor er din Pest, Dødsrige, hvor er din Sot? Til Mildhed kender jeg ej, thi et sært Barn er han.

Lukas 21:28
Men naar disse Ting begynde at ske, da ser op og opløfter eders Hoveder, efterdi eders Forløsning stunder til.«

Romerne 8:11,23
Men om hans Aand, der oprejste Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han, som oprejste Kristus fra de døde, levendegøre ogsaa eders dødelige Legemer ved sin Aand, som bor i eder.…

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

1.Korinther 15:54
Men naar dette forkrænkelige har iført sig Uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig Udødelighed, da skal det Ord opfyldes, som er skrevet: »Døden er opslugt til Sejr.«

Links
Efeserne 4:30 InterlinearEfeserne 4:30 FlersprogedeEfesios 4:30 SpanskÉphésiens 4:30 FranskeEpheser 4:30 TyskEfeserne 4:30 KinesiskEphesians 4:30 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
29Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa; 30og bedrøver ikke Guds hellige Aand, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag. 31Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhaanelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 6:6
Da angrede HERREN, at han havde gjort Menneskene paa Jorden, og det skar ham i Hjertet.

Salmerne 78:40
Hvor tit stod de ham ikke imod i Ørkenen og voldte ham Sorg i det øde Land!

Esajas 63:10
Men de stred imod og bedrøved hans hellige Aand; saa blev han deres Fjende, han kæmped imod dem.

Johannes 3:33
Den, som har modtaget hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru.

Efeserne 1:13
i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om eders Frelse, i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens hellige Aand,

1.Thessaloniker 5:19
Udslukker ikke Aanden,

Hebræerne 10:29
hvor meget værre Straf mene I da, at den skal agtes værd, som træder Guds Søn under Fod og agter Pagtens Blod, hvormed han blev helliget, for urent og forhaaner Naadens Aand?

Efeserne 4:29
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden