Matthæus 25:35
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder;

Norsk (1930)
For jeg var hungrig, og I gav mig å ete; jeg var tørst, og I gav mig å drikke; jeg var fremmed, og I tok imot mig;

Svenska (1917)
Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,

King James Bible
For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

English Revised Version
for I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in;
Bibel Viden Treasury

I was an.

Matthæus 25:40
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.

Matthæus 10:40-42
Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.…

Matthæus 26:11
Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid.

5.Mosebog 15:7-11
Naar der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som HERREN din Gud vil give dig, maa du ikke være haardhjertet og lukke din Haand for din fattige Broder;…

Job 29:13-16
den, det gik skævt, velsignede mig, jeg frydede Enkens Hjerte;…

Job 31:16-21
Har jeg afslaaet ringes Ønske, ladet Enkens Øjne vansmægte,…

Salmerne 112:5-10
Salig den, der ynkes og laaner ud og styrer sine Sager med Ret;…

Ordsprogene 3:9,10
Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;…

Ordsprogene 11:24,25
En strør om sig og gør dog Fremgang, en anden nægter sig alt og mangler.…

Ordsprogene 14:21,31
Den, der foragter sin Næste, synder, lykkelig den, der har Medynk med arme.…

Ordsprogene 19:17
Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

Ordsprogene 22:9
Den vennesæle velsignes, thi han deler sit Brød med den ringe.

Prædikeren 11:1,2
Kast dit Brød paa Vandet, Thi du faar det igen, gaar end lang Tid hen.…

Esajas 58:7-11
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.…

Ezekiel 18:7,16
eller volder noget Menneske Men, men giver sit Haandpant tilbage, ikke raner, men giver den sultne sit Brød og klæder den nøgne,…

Daniel 4:27
Derfor, o Konge, lad mit Raad være dig til Behag. Gør Ende paa dine Synder med Retfærd og paa dine Misgerninger med Barmhjertighed mod de fattige, om din Lykke maaske kunde vare!«

Mika 6:8
Det er sagt dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad HERREN kræver af dig: hvad andet end at øve Ret, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

Markus 14:7
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Lukas 11:41
Men giver det, som er indeni, til Almisse; se, saa ere alle Ting eder rene.

Lukas 14:12-14
Men han sagde ogsaa til ham, som havde indbudt ham: »Naar du gør Middags— eller Aftensmaaltid, da byd ikke dine Venner, ej heller dine Brødre, ej heller dine Frænder, ej heller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igen, og du faa Vederlag.…

Johannes 13:29
Thi nogle mente, efterdi Judas havde Pungen, at Jesus sagde til ham: »Køb, hvad vi have nødig til Højtiden;« eller at han skulde give noget til de fattige.

Apostlenes G. 4:32
Men de troendes Mængde havde eet Hjerte og een Sjæl; og end ikke een kaldte noget af det, han ejede, sit eget; men de havde alle Ting fælles.

Apostlenes G. 9:36-39
Men i Joppe var der en Discipelinde ved Navn Tabitha, hvilket udlagt betyder Hind; hun var rig paa gode Gerninger og gav mange Almisser.…

Apostlenes G. 10:31
og han sagde: Kornelius! din Bøn er hørt, og dine Almisser ere ihukommede for Gud.

Apostlenes G. 11:29
Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;

2.Korinther 8:1-4,7-9
Men vi kundgøre eder, Brødre! den Guds Naade, som er given i Makedoniens Menigheder,…

2.Korinther 9:7-14
Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjerte, ikke fortrædeligt eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver.…

Efeserne 4:28
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

1.Timotheus 6:17-19
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;…

Filemon 1:7
Thi stor Glæde og Trøst har jeg faaet af din Kærlighed, efterdi de helliges Hjerter ere blevne vederkvægede ved dig, Broder!

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Hebræerne 13:16
Men glemmer ikke at gøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

Jakob 1:27
En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

1.Peter 4:9,10
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.…

1.Johannes 3:16-19
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.…

thirsty.

Matthæus 25:42
Thi jeg var hungrig, og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gave mig ikke at drikke;

Ordsprogene 25:21
Sulter din Fjende, saa giv ham at spise, tørster han, giv ham at drikke;

Romerne 12:20
Nej, dersom din Fjende hungrer, giv ham Mad; dersom han tørster, giv ham Drikke; thi naar du gør dette, vil du samle gloende Kul paa hans Hoved.

I was a.

Matthæus 25:43
jeg var fremmed, og I toge mig ikke hjem til eder; jeg var nøgen, og I klædte mig ikke; jeg var syg og i Fængsel, og I besøgte mig ikke.

1.Mosebog 18:2-8
Da han saa op, fik han Øje paa tre Mænd, der stod foran ham. Saa snart han fik Øje paa dem, løb han dem i Møde fra Teltdøren, bøjede sig til Jorden…

1.Mosebog 19:1-3
De to Engle kom nu til Sodoma ved Aftenstid. Lot sad i Sodomas Port, og da han fik Øje paa dem, stod han op og gik dem i Møde, bøjede sig til Jorden…

Apostlenes G. 16:15
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.

Romerne 12:13
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!

Romerne 16:23
Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus, Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus.

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

Hebræerne 13:1-3
Broderkærligheden blive ved!…

1.Peter 4:9
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.

3.Johannes 1:5-8
Du elskede! en trofast Gerning gør du i alt, hvad du virker for Brødrene, og det for fremmede,…

Links
Matthæus 25:35 InterlinearMatthæus 25:35 FlersprogedeMateo 25:35 SpanskMatthieu 25:35 FranskeMatthaeus 25:35 TyskMatthæus 25:35 KinesiskMatthew 25:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 25
34Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse. 35Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder; 36jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var syg, og I besøgte mig; jeg var i Fængsel, og I kom til mig.…
Krydshenvisninger
Job 31:32
nej, den fremmede laa ej ude om Natten, jeg aabned min Dør for Vandringsmænd.

Esajas 58:7
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.

Ezekiel 18:7
eller volder noget Menneske Men, men giver sit Haandpant tilbage, ikke raner, men giver den sultne sit Brød og klæder den nøgne,

Ezekiel 18:16
eller volder noget Menneske Men eller tager Haandpant eller raner, men giver den sultne sit Brød og klæder den nøgne,

Romerne 12:13
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!

Hebræerne 13:2
Glemmer ikke Gæstfriheden; thi ved den have nogle, uden at vide det, haft Engle til Gæster.

Jakob 2:15
Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,

Jakob 2:16
og en af eder siger til dem: Gaar bort i Fred, varmer eder og mætter eder, men I ikke give dem det, som hører til Legemets Nødtørft, hvad gavner det?

Matthæus 25:34
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden