Apostlenes G. 11:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;

Norsk (1930)
Disiplene vedtok da, alt efter som enhver av dem hadde råd til, å sende noget til hjelp for de brødre som bodde i Judea.

Svenska (1917)
Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.

King James Bible
Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:

English Revised Version
And the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judaea:
Bibel Viden Treasury

every.

Ezra 2:69
de gav efter deres Evne til Byggesummen 61 000 Drakmer Guld, 5000 Miner Sølv og 100 Præstekjortler.

Nehemias 5:8
og sagde til dem: Saa vidt vi var i Stand dertil, har vi frikøbt vore jødiske Brødre, der maatte sælge sig til Hedningerne; og I sælger eders Brødre, saa de maa sælge sig til os! Da tav de og fandt intet at svare.

1.Korinther 16:2
Hver første Dag i Ugen lægge enhver af eder hjemme hos sig selv noget til Side og samle, hvad han maatte have Lykke til, for at der ikke først skal ske Indsamlinger, naar jeg kommer.

2.Korinther 8:2-4,12-14
at under megen Trængsels Prøvelse har deres overstrømmende Glæde og deres dybe Fattigdom strømmet over i deres Gavmildheds Rigdom.…

1.Peter 4:9-11
Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.…

to send.

Apostlenes G. 2:44,45
Og alle de troende holdt sig sammen og havde alle Ting fælles.…

Apostlenes G. 4:34
Thi der var end ikke nogen trængende iblandt dem; thi alle de, som vare Ejere af Jordstykker eller Huse, solgte dem og bragte Salgssummerne

Prædikeren 11:1,2
Kast dit Brød paa Vandet, Thi du faar det igen, gaar end lang Tid hen.…

Lukas 12:29-33
Og I, spørger ikke efter, hvad I skulle spise, og hvad I skulle drikke; og værer ikke ængstelige!…

Romerne 15:25-27
Men nu rejser jeg til Jerusalem i Tjeneste for de hellige.…

1.Korinther 13:5
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde;

1.Korinther 16:1
Men hvad Indsamlingen til de hellige angaar, da gører ogsaa I, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatien!

2.Korinther 9:1,2
Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder;…

Galaterne 2:10
kun at vi skulde komme de fattige i Hu, hvad jeg ogsaa just har bestræbt mig for at gøre.

Hebræerne 13:5,6
Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I have; thi han har selv sagt: »Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig,«…

Links
Apostlenes G. 11:29 InterlinearApostlenes G. 11:29 FlersprogedeHechos 11:29 SpanskActes 11:29 FranskeApostelgeschichte 11:29 TyskApostlenes G. 11:29 KinesiskActs 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 11
28Og en af dem, ved Navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Aanden, at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Verden, hvilken ogsaa kom under Klaudius. 29Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa; 30hvilket de ogsaa gjorde, og de sendte det til de Ældste ved Barnabas's og Saulus's Haand.
Krydshenvisninger
Johannes 2:2
Men ogsaa Jesus og hans Disciple bleve budne til Brylluppet.

Apostlenes G. 1:15
Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde: (og der var en Skare samlet paa omtrent hundrede og tyve Personer):

Apostlenes G. 6:1
Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.

Apostlenes G. 9:19
Og han fik Mad og kom til Kræfter. Men han blev nogle Dage hos Disciplene i Damaskus.

Apostlenes G. 9:25
Men hans Disciple toge ham ved Nattetid og bragte ham ud igennem Muren, idet de firede ham ned i en Kurv.

Apostlenes G. 11:1
Men Apostlene og de Brødre, som vare rundt om i Judæa, hørte, at ogsaa Hedningerne havde modtaget Guds Ord.

Apostlenes G. 11:26
Og det skete, at de endog et helt Aar igennem færdedes sammen i Menigheden og lærte en stor Skare, og at Disciplene først i Antiokia bleve kaldte Kristne.

Apostlenes G. 13:52
Men Disciplene bleve fyldte med Glæde og den Helligaand.

Apostlenes G. 14:20
Men da Disciplene omringede ham, stod han op og gik ind i Byen. Og den næste Dag gik han med Barnabas bort til Derbe.

Apostlenes G. 14:22
og styrkede Disciplenes Sjæle og paamindede dem om at blive i Troen og om, at vi maa igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige.

Apostlenes G. 24:17
Men efter flere Aars Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre,

Apostlenes G. 11:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden