Efeserne 4:28
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

Norsk (1930)
Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noget godt med sine hender, forat han kan ha noget å gi til den som trenger.

Svenska (1917)
Den som har stulit, han stjäle icke mer, utan arbete hellre, och uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist.

King James Bible
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.

English Revised Version
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing that is good, that he may have whereof to give to him that hath need.
Bibel Viden Treasury

him that.

2.Mosebog 20:15,17
Du maa ikke stjæle!…

2.Mosebog 21:16
Den, der stjæler et Menneske, skal lide Døden, hvad enten han har solgt det, eller det endnu findes hos ham.

Ordsprogene 30:9
at jeg ikke skal blive for mæt og fornægte og sige: »Hvo er HERREN?« eller blive for fattig og stjæle og volde min Guds Navn Men.

Jeremias 7:9
Stjæle, slaa ihjel, hore, sværge falsk, tænde Offerild for Ba'al, holde eder til fremmede Guder, som I ikke kender til —

Hoseas 4:2
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger paa Blodskyld.

Zakarias 5:3
Da sagde han til mig: »Det er Forbandelsen, som udgaar over hele Landet; thi alle, som stjæler, er nu længe nok gaaet fri, og alle, som sværger, er nu længe nok gaaet fri.

Johannes 12:6
Men dette sagde han, ikke fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en Tyv og havde Pungen og bar, hvad der blev lagt deri.

1.Korinther 6:10,11
eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.…

steal no more.

Job 34:32
jeg ser det, lær du mig; har jeg gjort Uret, jeg gør det ej mer!«

Ordsprogene 28:13
At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Naade.

Lukas 3:8,10-14
Bærer da Frugter, som ere Omvendelsen værdige, og begynder ikke at sige ved eder selv: Vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder, at Gud kan opvække Abraham Børn af disse Sten.…

Lukas 19:8
Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre! Halvdelen af min Ejendom giver jeg de fattige; og dersom jeg har besveget nogen for noget, da giver jeg det fire Fold igen.«

labour.

Ordsprogene 13:11
Rigdom, vundet i Hast, smuldrer hen, hvad der samles Haandfuld for Haandfuld, øges.

Ordsprogene 14:23
Ved al Slags Møje vindes der noget, Mundsvejr volder kun Tab.

Apostlenes G. 20:34,35
I vide selv, at disse Hænder have tjent for mine Fornødenheder og for dem, som vare med mig.…

1.Thessaloniker 4:11,12
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder,…

2.Thessaloniker 3:6-8,11,12
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.…

that he.

Lukas 3:11
Men han svarede og sagde til dem: »Den, som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og den, som har Mad, gøre ligesaa!«

Lukas 21:1-4
Men idet han saa op, fik han Øje paa de rige, som lagde deres Gaver i Tempelblokken.…

Johannes 13:29
Thi nogle mente, efterdi Judas havde Pungen, at Jesus sagde til ham: »Køb, hvad vi have nødig til Højtiden;« eller at han skulde give noget til de fattige.

2.Korinther 8:2,12
at under megen Trængsels Prøvelse har deres overstrømmende Glæde og deres dybe Fattigdom strømmet over i deres Gavmildheds Rigdom.…

give.

Romerne 12:13
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!

2.Korinther 9:12-15
Thi denne Offertjenestes Ydelse ikke alene afhjælper de helliges Trang, men giver ogsaa et Overskud ved manges Taksigelser til Gud,…

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Links
Efeserne 4:28 InterlinearEfeserne 4:28 FlersprogedeEfesios 4:28 SpanskÉphésiens 4:28 FranskeEpheser 4:28 TyskEfeserne 4:28 KinesiskEphesians 4:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
27giver ikke heller Djævelen Rum! 28Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang. 29Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 21:26
Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver uden at spare.

Ordsprogene 31:20
Hun rækker sin Haand til den arme, rækker Armene ud til den fattige.

Lukas 3:11
Men han svarede og sagde til dem: »Den, som har to Kjortler, dele med den, som ingen har; og den, som har Mad, gøre ligesaa!«

Apostlenes G. 20:35
Jeg viste eder i alle Ting, at saaledes bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv har sagt: »Det er saligere at give end at tage.«

1.Korinther 4:12
og arbejde møjsommeligt med vore egne Hænder. Udskælder man os, velsigne vi; forfølger man os, finde vi os deri;

Galaterne 6:10
Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!

1.Thessaloniker 4:11
og til at sætte en Ære i at leve stille og varetage hver sit og arbejde med eders Hænder, saaledes som vi bød eder,

1.Thessaloniker 4:12
for at I kunne vandre sømmeligt over for dem, som ere udenfor, og for ikke at trænge til nogen.

2.Thessaloniker 3:8
ikke heller spiste vi nogens Brød for intet, men arbejdede med Møje og Anstrengelse, Nat og Dag, for ikke at være nogen af eder til Byrde.

2.Thessaloniker 3:11
Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkeligt iblandt eder, idet de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for.

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Titus 3:8
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

Titus 3:14
Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

Efeserne 4:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden