Salmerne 19:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,

Norsk (1930)
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

Svenska (1917)
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

King James Bible
The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

English Revised Version
The law of the LORD is perfect, restoring the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
Bibel Viden Treasury

law or doctrine

Salmerne 78:1-7
En Maskil af Asaf. Lyt, mit Folk, til min Lære, bøj eders Øre til Ord fra min Mund;…

Salmerne 119:72,96-100,105,127,128
Din Munds Lov er mig mere værd end Guld og Sølv i Dynger.…

Salmerne 147:19,20
Han kundgør sit Ord for Jakob, sine Vedtægter og Lovbud for Israel.…

5.Mosebog 6:6-9
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

5.Mosebog 17:18-20
Naar han saa har sat sig paa Tronen, skal han skaffe sig en Afskrift af denne Lov hos Levitpræsterne;…

Josva 1:8
Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der staar skrevet i den; thi da vil det gaa dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig.

Job 23:12
fra hans Læbers Bud er jeg ikke veget, hans Ord har jeg gemt i mit Bryst.

Romerne 3:2
Meget i alle Maader; først nemlig dette, at Guds Ord ere blevne dem betroede.

Romerne 15:4
Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst.

perfect

Salmerne 18:30
Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENS Ord. Han er et Skjold for alle, der sætter deres Lid til ham.

Salmerne 11:7
Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Aasyn!

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Jakob 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

converting.

Salmerne 23:3
han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld.

Salmerne 119:9
Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.

Jakob 1:21-25
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.…

testimony

Salmerne 93:5
Dine Vidnesbyrd er fuldt at lide paa, Hellighed tilkommer dit Hus, HERRE, saa længe Dagene varer!

Salmerne 119:14,24,111,152
Jeg glæder mig over dine Vidnesbyrds Vej, som var det al Verdens Rigdom.…

Esajas 8:16,20
Bind Vidnesbyrdet til og sæt Segl for Læren i mine Disciples Sind!…

Johannes 3:32,33
Og det, som han har set og hørt, vidner han; og ingen modtager hans Vidnesbyrd.…

Johannes 5:39
I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig.

Apostlenes G. 10:43
Ham give alle Profeterne det Vidnesbyrd, at enhver, som tror paa ham, skal faa Syndernes Forladelse ved hans Navn.«

2.Timotheus 1:8
Derfor, skam dig ikke ved Vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans Fange, men lid ondt med Evangeliet ved Guds Kraft,

1.Johannes 5:9-12
Dersom vi tage imod Menneskenes Vidnesbyrd, da er Guds Vidnesbyrd større; ti dette er Guds Vidnesbyrd, at han har vidnet om sin Søn.…

Aabenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham, og han siger til mig: Gør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

sure

Salmerne 111:7
Hans Hænders Værk er Sandhed og Ret, man kan lide paa alle hans Bud;

2.Samuel 23:5
Saaledes har jo mit Hus det med Gud. Han gav mig en evig Pagt, fuldgod og vel forvaret. Ja, al min Frelse og al min Lyst, skulde han ikke lade den spire frem?

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

Hebræerne 6:18,19
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,…

making

Salmerne 119:130
Tydes dine Ord, saa bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.

Ordsprogene 1:4,22,23
de skal give tankeløse Klogskab, ungdommen Kundskab og Kløgt;…

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

2.Timotheus 3:15-17
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.…

Links
Salmerne 19:7 InterlinearSalmerne 19:7 FlersprogedeSalmos 19:7 SpanskPsaume 19:7 FranskePsalm 19:7 TyskSalmerne 19:7 KinesiskPsalm 19:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 19
6rinder op ved Himlens ene Rand, og dens Omløb naar til den anden. Intet er skjult for dens Glød. 7HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis, 8HERRENS Forskrifter er rette, glæder Hjertet, HERRENS Bud er purt, giver Øjet Glans,…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:6
hold dem og følg dem! Thi det skal være eders Visdom og eders Kløgt i de andre Folks Øjne. Naar de hører om alle disse Anordninger, skal de sige: »Sandelig, det er et vist og klogt Folk, dette store Folk!«

Nehemias 9:13
Du steg ned paa Sinaj Bjerg, du talede med dem fra Himmelen og gav dem retfærdige Lovbud og tilforladelige Love, gode Anordninger og Bud.

Salmerne 18:30
Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENS Ord. Han er et Skjold for alle, der sætter deres Lid til ham.

Salmerne 23:3
han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld.

Salmerne 78:5
Han satte et Vidnesbyrd i Jakob, i Israel gav han en Lov, idet han bød vore Fædre at lade deres Børn det vide,

Salmerne 93:5
Dine Vidnesbyrd er fuldt at lide paa, Hellighed tilkommer dit Hus, HERRE, saa længe Dagene varer!

Salmerne 111:7
Hans Hænders Værk er Sandhed og Ret, man kan lide paa alle hans Bud;

Salmerne 116:6
HERREN vogter enfoldige, jeg var ringe, dog frelste han mig.

Salmerne 119:98
Dit Bud har gjort mig visere end mine Fjender, thi det er for stedse mit.

Salmerne 119:130
Tydes dine Ord, saa bringer de Lys, de giver enfoldige Indsigt.

Salmerne 119:138
Du slog dine Vidnesbyrd fast ved Retfærd og Troskab saa saare.

Salmerne 119:160
Summen af dit Ord er Sandhed, og alt dit retfærdige Lovbud varer evigt.

Salmerne 19:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden