Salmerne 119:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.

Norsk (1930)
Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord.

Svenska (1917)
Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.

King James Bible
BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.

English Revised Version
BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
Bibel Viden Treasury

shall

Salmerne 25:7
Mine Ungdomssynder og Overtrædelser komme du ikke i Hu, men efter din Miskundhed kom mig i Hu, for din Godheds Skyld, o HERRE!

Salmerne 34:11
Kom hid, Børnlille, og hør paa mig, jeg vil lære jer HERRENS Frygt.

Job 1:5
Naar saa Gæstebudsdagene havde naaet Omgangen rundt, sendte Job Bud og lod Sønnerne hellige sig, og tidligt om Morgenen ofrede han Brændofre, et for hver af dem. Thi Job sagde: »Maaske har mine Sønner syndet og forbandet Gud i deres Hjerte.« Saaledes gjorde Job hver Gang.

Job 13:26
at du skriver mig saa bitter en Dom og lader mig arve min Ungdoms Skyld,

Ordsprogene 1:4,10
de skal give tankeløse Klogskab, ungdommen Kundskab og Kløgt;…

Ordsprogene 4:1,10-17
Hør, I Sønner, paa en Faders Tugt, lyt til for at vinde Forstand;…

Ordsprogene 5:7
Hør mig da nu, min Søn, vig ikke fra min Munds Ord!

Ordsprogene 6:20
Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,

Ordsprogene 7:7
og blandt de tankeløse saa jeg en Yngling, en uden Vid blev jeg var blandt de unge;

Prædikeren 11:9,10
Glæd dig, Yngling, i din Ungdom, vær vel til Mode i Livets Vaar; gaa, hvor dit Hjerte lyster, og nyd, hvad dit Øje skuer; men vid, at for alle disse Ting skal du kræves til Regnskab af Gud.…

Prædikeren 12:1
Tænk Paa din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Aarene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!«

Lukas 15:13
Og ikke mange Dage derefter samlede den yngste Søn alt sit og drog udenlands til et fjernt Land og ødte der sin Formue i et ryggesløst Levned.

2.Timotheus 2:22
Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som paakalde Herren af et rent Hjerte;

Titus 2:4-6
for at de maa faa de unge Kvinder til at besinde sig paa at elske deres Mænd og at elske deres Børn,…

by taking

Salmerne 119:11,97-105
Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.…

Salmerne 1:1-3
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,…

Salmerne 19:7-11
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,…

Salmerne 78:4-8
vi dølger det ikke for deres Børn, men melder en kommende Slægt om HERRENS Ære og Vælde og Underne, som han har gjort.…

5.Mosebog 6:6-9
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

5.Mosebog 17:18
Naar han saa har sat sig paa Tronen, skal han skaffe sig en Afskrift af denne Lov hos Levitpræsterne;

Josva 1:7
Vær kun helt frimodig og stærk, saa du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses paalagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du maa have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for.

Johannes 15:3
I ere allerede rene paa Grund af det Ord, som jeg har talt til eder.

2.Timotheus 3:15-17
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.…

Jakob 1:21-25
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.…

Links
Salmerne 119:9 InterlinearSalmerne 119:9 FlersprogedeSalmos 119:9 SpanskPsaume 119:9 FranskePsalm 119:9 TyskSalmerne 119:9 KinesiskPsalm 119:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 119
8Jeg vil holde dine Vedtægter, svigt mig dog ikke helt! 9Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord. 10Af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud!…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 2:4
for at HERREN kan opfylde den Forjættelse, han gav mig, da han sagde: Hvis dine Sønner vogter paa deres Vej, saa de vandrer i Trofasthed for mit Aasyn af hele deres Hjerte og hele deres Sjæl, skal der aldrig fattes dig en Efterfølger paa Israels Trone!

1.Kongebog 8:25
Saa hold da nu, HERRE, Israels Gud, hvad du lovede din Tjener, min Fader David, da du sagde: En Efterfølger skal aldrig fattes dig til at sidde paa Israels Trone for mit Aasyn, naar kun dine Sønner vil tage Vare paa deres Vej og vandre for mit Aasyn, som du har gjort.

2.Krønikebog 6:16
Saa hold da nu, HERRE, Israels Gud, hvad du lovede din Tjener, min Fader David, da du sagde: En Efterfølger skal aldrig fattes dig for mit Aasyn til at sidde paa Israels Trone, naar kun dine Sønner vil tage Vare paa deres Vej og vandre i min Lov, som du har vandret for mit Aasyn!

Salmerne 17:4
Ej synded min Mund, hvad end Mennesker gjorde; ved dine Læbers Ord vogted jeg mig for Voldsmænds Veje;

Salmerne 39:1
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Jeg sagde: »Mine Veje vil jeg vogte paa, saa jeg ikke synder med Tungen; min Mund vil jeg holde i Tømme, saa længe den gudløse er mig nær!«

Salmerne 119:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden