Hebræerne 6:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,

Norsk (1930)
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

Svenska (1917)
Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.

King James Bible
That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us:

English Revised Version
that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we may have a strong encouragement, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us;
Bibel Viden Treasury

two.

Hebræerne 3:11
saa jeg svor i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile« —

Hebræerne 7:21
(thi hine ere blevne Præster uden Ed, men denne med Ed, ved den, som siger til ham: »Herren svor, og han skal ikke angre det: Du er Præst til evig Tid«):

Salmerne 110:4
HERREN har svoret og angrer det ej: »Du er Præst evindelig paa Melkizedeks Vis.«

Matthæus 24:35
Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

impossible.

4.Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

1.Samuel 15:29
Visselig, han, som er Israels Herlighed, lyver ikke, ej heller angrer han; thi han er ikke et Menneske, at han skulde angre!«

Romerne 3:4
Det være langt fra! Gud maa være sanddru, om end hvert Menneske er en Løgner, som der er skrevet: »For at du maa kendes retfærdig i dine Ord og vinde, naar du gaar i Rette.«

2.Timotheus 2:13
dersom vi ere utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv kan han ikke.

Titus 1:2
i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,

1.Johannes 1:10
Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gøre vi ham til en Løgner, og hans Ord er ikke i os.

1.Johannes 5:10
Den, som tror paa Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.

we might.

Esajas 51:12
Jeg, jeg er eders Trøster, hvem er da du, at du frygter dødelige, jordiske Mennesker, der bliver som Græs,

Esajas 66:10-13
Glæd dig, Jerusalem! Der juble enhver, som har det kær, tag Del i dets Glæde, alle, som sørger over det,…

Lukas 2:25
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.

Romerne 15:5
Men Udholdenhedens og Trøstens Gud give eder at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det,

2.Korinther 1:5-7
Thi ligesom Kristi Lidelser komme rigeligt over os, saaledes bliver ogsaa vor Trøst rigelig ved Kristus.…

Filipperne 2:1
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

2.Thessaloniker 2:16,17
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,…

who.

Hebræerne 11:7
Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke saas, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.

1.Mosebog 19:22
men red dig hurtigt derhen, thi jeg kan intet gøre, før du naar derhen!« Derfor kaldte man Byen Zoar.

4.Mosebog 35:11-15
skal I udse eder nogle Byer, I kan have som Tilflugtsbyer, saa at en Manddraber, der begaar et Drab af Vanvare, kan ty derhen.…

Josva 20:3
for at en Manddraber, der uforsætligt og af Vanvare slaar en ihjel, kan ty til dem, saa at de kan være eder Tilflugtssteder mod Blodhævneren.

Salmerne 46:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.

Salmerne 62:8
stol paa ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. — Sela.

Esajas 32:1,2
Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret,…

Zakarias 9:12
Hjem til Borgen, I Fanger med Haab! Ogsaa i Dag forkyndes: Jeg giver dig tvefold Bod!

Matthæus 3:7
Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?

2.Korinther 5:18-21
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,…

1.Thessaloniker 1:10
og vente paa hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.

lay.

1.Kongebog 2:28
Da Rygtet, herom naaede Joab — Joab havde jo sluttet sig til Adonijas Parti, medens han ikke havde sluttet sig til Absaloms — søgte han Tilflugt i HERRENS Telt og greb fat om Alterets Horn,

Ordsprogene 3:18
den er et Livets Træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!

Ordsprogene 4:13
hold fast ved Tugt, lad den ikke fare, tag Vare paa den, thi den er dit Liv.

Esajas 27:5
med mindre man tyr til mit Værn, slutter Fred med mig, slutter Fred med mig.

Esajas 56:4
Thi saa siger HERREN: Gildinger, som holder mine Sabbatter, vælger, hvad jeg har Behag i, og holder fast ved min Pagt,

Esajas 64:7
Ingen paakaldte dit Navn, tog sig sammen og holdt sig til dig; thi du skjulte dit Aasyn for os og gav os vor Brøde i Vold.

1.Timotheus 6:12
strid Troens gode Strid, grib det evige Liv, til hvilket du er bleven kaldet og har aflagt den gode Bekendelse for mange Vidner.

the hope.

Kolossenserne 1:5,23,27
paa Grund af det Haab, som er henlagt til eder i Himlene, om hvilket I forud have hørt i Evangeliets Sandheds Ord,…

1.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og Kristus Jesus, vort Haab,

set.

Hebræerne 12:1,2
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,…

Romerne 3:25
hvem Gud fremstillede som Sonemiddel ved Troen paa hans Blod for at vise sin Retfærdighed, fordi Gud i sin Langmodighed havde baaret over med de forhen begaaede Synder,

Links
Hebræerne 6:18 InterlinearHebræerne 6:18 FlersprogedeHebreos 6:18 SpanskHébreux 6:18 FranskeHebraeer 6:18 TyskHebræerne 6:18 KinesiskHebrews 6:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 6
17Derfor, da Gud ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger sit Raads Uforanderlighed, føjede han en Ed dertil, 18for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os, 19hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og gaar ind inden for Forhænget,…
Krydshenvisninger
4.Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

Zakarias 9:12
Hjem til Borgen, I Fanger med Haab! Ogsaa i Dag forkyndes: Jeg giver dig tvefold Bod!

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Titus 1:2
i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,

Hebræerne 3:6
men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.

Hebræerne 6:17
Derfor, da Gud ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger sit Raads Uforanderlighed, føjede han en Ed dertil,

Hebræerne 7:19
(thi Loven har ikke fuldkommet noget); men der sker Indførelse af et bedre Haab, ved hvilket vi nærme os til Gud.

Hebræerne 6:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden