Josva 1:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der staar skrevet i den; thi da vil det gaa dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig.

Norsk (1930)
Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

Svenska (1917)
Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång.

King James Bible
This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

English Revised Version
This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
Bibel Viden Treasury

book

5.Mosebog 6:6-9
Disse Bud, som jeg paalægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte;…

5.Mosebog 11:18,19
I skal lægge eder disse mine Ord paa Hjerte og Sinde, binde dem som et Tegn om eders Haand og lade dem være et Erindringsmærke paa eders Pande,…

5.Mosebog 17:18,19
Naar han saa har sat sig paa Tronen, skal han skaffe sig en Afskrift af denne Lov hos Levitpræsterne;…

5.Mosebog 30:14
Nej, Ordet er dig ganske nær, i din Mund og i dit Hjerte, saa du kan handle derefter.

5.Mosebog 31:11
naar hele Israel kommer for at stedes for HERREN din Guds Aasyn paa det Sted, han udvælger, skal du læse denne Lov højt for hele Israel.

Salmerne 37:30,31
Den retfærdiges Mund taler Visdom; hans Tunge siger, hvad ret er;…

Salmerne 40:10
Din Retfærd dulgte jeg ej i mit Hjerte, din Trofasthed og Frelse talte jeg Om, din Naade og Sandhed fornægted jeg ej i en stor Forsamling.

Salmerne 119:42,43
saa jeg har Svar til dem, der spotter mig, thi jeg stoler paa dit Ord.…

Esajas 59:21
Dette er min Pagt med dem, siger HERREN: Min Aand, som er over dig, og mine Ord, som jeg har lagt i din Mund, skal ikke vige fra din eller dit Afkoms eller dit Afkoms Afkoms Mund, siger HERREN, fra nu og til evig Tid.

Matthæus 12:35
Et godt Menneske fremtager gode Ting af sit gode Forraad; og et ondt Menneske fremtager onde Ting af sit onde Forraad.

Efeserne 4:29
Lad ingen raadden Tale udgaa af eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

thou shalt

Salmerne 1:2,3
men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov baade Dag og Nat.…

Salmerne 19:14
Lad min Munds Ord være dig til Behag, lad mit Hjertes Tanker naa frem for dit Aasyn, HERRE, min Klippe og min Genløser!

Salmerne 119:11,15,97,99
Jeg gemmer dit Ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.…

Ordsprogene 2:1-5
Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig,…

Ordsprogene 3:1
Min Søn, glem ikke, hvad jeg har lært dig, dit Hjerte tage vare paa mine Bud!

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

1.Timotheus 4:14-16
Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, som blev given dig under Profeti med Haandspaalæggelse af de Ældste.…

observe

5.Mosebog 5:29,32,33
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.…

5.Mosebog 6:1-3
Dette er Budet, Anordningerne og Lovbudene, som HERREN eders Gud har paabudt at lære eder at handle efter i det Land, I skal over og tage i Besiddelse,…

Matthæus 7:21,24
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.…

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Johannes 14:21
Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og aabenbare mig for ham.«

Jakob 1:22-25
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.…

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

have good success.

Josva 1:7
Vær kun helt frimodig og stærk, saa du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses paalagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du maa have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for.

Links
Josva 1:8 InterlinearJosva 1:8 FlersprogedeJosué 1:8 SpanskJosué 1:8 FranskeJosua 1:8 TyskJosva 1:8 KinesiskJoshua 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Josva 1
7Vær kun helt frimodig og stærk, saa du omhyggeligt handler efter hele den Lov, min Tjener Moses paalagde dig, vig ikke derfra til højre eller venstre, for at du maa have Lykken med dig i alt, hvad du tager dig for. 8Denne Lovbog skal ikke vige fra din Mund, og du skal grunde over den Dag og Nat, for at du omhyggeligt kan handle efter alt, hvad der staar skrevet i den; thi da vil det gaa dig vel i al din Færd, og Lykken vil følge dig. 9Har jeg ikke budt dig: Vær frimodig og stærk; vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, thi HERREN din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!«
Krydshenvisninger
1.Mosebog 24:63
Da han engang ved Aftenstid var gaaet ud paa Marken for at bede, saa han op og fik Øje paa nogle Kameler, der nærmede sig.

5.Mosebog 17:19
og han skal have den hos sig og læse i den alle sine Levedage, at han kan lære at frygte HERREN sin Gud, saa han tager Vare paa alle denne Lovs Ord og paa disse Anordninger og holder dem,

5.Mosebog 29:9
Tag derfor Vare paa denne Pagts Ord og gør efter dem, for at I kan faa Lykke til al eders Gerning.

5.Mosebog 31:24
Da Moses var færdig med at nedskrive denne Lovs Ord fra Ende til anden i en Bog,

Josva 8:34
Saa oplæste han alle Lovens Ord, Velsignelsen og Forbandelsen, alt som det var skrevet i Lovbogen;

Salmerne 1:1
Salig den Mand, som ikke gaar efter gudløses Raad, staar paa Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,

Salmerne 1:2
men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov baade Dag og Nat.

Josva 1:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden