Ordsprogene 23
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Naar du sidder til Bords hos en Stormand, mærk dig da nøje, hvem du har for dig,1Når du sitter til bords med en fyrste, da skal du nøie akte på hvem du har for dig,1När du sitter till bords med en furste, så besinna väl vad du har framför dig,
2og sæt dig en Kniv paa Struben, i Fald du er alt for sulten.2og sette en kniv på din strupe, hvis du er grådig.2och sätt en kniv på din strupe, om du är alltför hungrig.
3Attraa ikke hans lækre Retter, thi det er svigefuld Kost.3Vær ikke lysten efter hans fine retter, for det er mat som kan svike!3Var ej lysten efter hans smakliga rätter, ty de äro en bedräglig kost.
4Slid dig ikke op for at vinde dig Rigdom, brug ej din Forstand dertil!4Gjør dig ikke møie for å bli rik, la sådan klokskap fare!4Möda dig icke för att bliva rik; avstå från att bruka klokskap.
DANNORSVE
5Skal dit Blik flyve efter den uden at finde den? Visselig gør den sig Vinger som Ørnen, der flyver mod Himlen.5Når du vender dine øine mot rikdommen, så er den borte. For den gjør sig visselig vinger, lik en ørn som flyver mot himmelen.5Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg, såsom örnen mot himmelen.
6Spis ej den misundeliges Brød, attraa ikke hans lækre Retter;6Et ikke den misunneliges brød, og vær ikke lysten efter hans fine mat!6Ät icke den missunnsammes bröd, och var ej lysten efter hans smakliga rätter;
7thi han sidder med karrige Tanker; han siger til dig: »Spis og drik!« men hans Hjerte er ikke med dig.7For som han tenker i sin sjel, så er han; et og drikk, sier han til dig, men hans hjerte er ikke med dig.7ty han förfar efter sina själviska beräkningar. »Ät och drick» kan han val säga till dig, men hans hjärta är icke med dig.
8Den Bid, du har spist, maa du udspy, du spilder dine fagre Ord.8Den matbit som du har ett, den vil du spy ut, og du har spilt dine vakre ord.8Den bit du har ätit måste du utspy, och dina vänliga ord har du förspillt.
9Tal ikke for Taabens Ører, thi din kloge Tale agter han ringe.9Tal ikke for dårens ører, for han forakter dine forstandige ord!9Tala icke för en dåres öron, ty han föraktar vad klokt du säger.
DANNORSVE
10Flyt ej ældgamle Skel, kom ikke paa faderløses Mark;10Flytt ikke det gamle grenseskjell, og kom ikke inn på farløses marker!10Flytta icke ett gammalt råmärke, och gör icke intrång på de faderlösas åkrar.
11thi deres Løser er stærk, han fører deres Sag imod dig.11For deres løser er sterk, han skal føre deres sak mot dig.11Ty deras bördeman är stark; han skall utföra deras sak mot dig.
12Vend dit Hjerte til Tugt, dit Øre til Kundskabs Ord.12Bøi ditt hjerte til tukt og dine ører til kunnskaps ord!12Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till de ord som giva kunskap.
13Spar ej Drengen for Tugt; naar du slaar ham med Riset, undgaar han Døden;13La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.13Låt icke gossen vara utan aga; ty om du slår honom med riset, så bevaras han från döden;
14du slaar ham vel med Riset, men redder hans Liv fra Dødsriget.14Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket.14ja, om du slår honom med riset, så räddar du hans själ undan dödsriket.
DANNORSVE
15Min Søn, er dit Hjerte viist, saa glæder mit Hjerte sig ogsaa,15Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede sig,15Min son, om ditt hjärta bliver vist, så gläder sig ock mitt hjärta;
16og mine Nyrer jubler, naar dine Læber taler, hvad ret er!16og jeg skal juble i mitt indre når dine leber taler det som rett er.16ja, mitt innersta fröjdar sig, när dina läppar tala vad rätt är.
17Dit Hjerte være ikke skinsygt paa Syndere, men stadig ivrigt i HERRENS Frygt;17La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt!17Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt.
18en Fremtid har du visselig da, dit Haab bliver ikke til intet.18Sannelig, det er en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet.18Förvisso har du då en framtid, och ditt hopp varder icke om intet.
19Hør, min Søn, og bliv viis, lad dit Hjerte gaa den lige Vej.19Hør, min sønn, og bli vis og la ditt hjerte gå bent frem på veien!19Hör, du min son, och bliv vis, och låt ditt hjärta gå rätta vägar.
DANNORSVE
20Hør ikke til dem, der svælger i Vin, eller dem, der fraadser i Kød;20Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt!20Var icke bland vindrinkare, icke bland dem som äro överdådiga i mat.
21thi Dranker og Fraadser forarmes, Søvn giver lasede Klæder.21For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvn klær mannen i filler.21Ty drinkare och frossare bliva fattiga, och sömnaktighet giver trasiga kläder.
22Hør din Fader, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle Moder!22Hør på din far, som gav dig livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel!22Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal.
23Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.23Kjøp sannhet og selg den ikke, kjøp visdom og tukt og forstand!23Sök förvärva sanning, och avhänd dig henne icke, sök vishet och tukt och förstånd.
24Den retfærdiges Fader jubler; har man avlet en Vismand, glædes man ved ham;24Den rettferdiges far skal juble; den som får en vis sønn, skal glede sig over ham.24Stor fröjd har den rättfärdiges fader; den som har fått en vis son har glädje av honom.
DANNORSVE
25din Fader og Moder glæde sig, hun, der fødte dig, juble!25La din far og din mor glede sig, og la henne som fødte dig, juble!25Må då din fader och din moder få glädje, och må hon som har fött dig kunna fröjda sig.
26Giv mig dit Hjerte, min Søn, og lad dine Øjne synes om mine Veje!26Min sønn! Gi mig ditt hjerte, og la dine øine ha lyst til mine veier!26Giv mig, min son, ditt hjärta, och låt mina vägar behaga dina ögon.
27Thi en bundløs Grav er Skøgen, den fremmede Kvinde, en snæver Brønd;27For skjøgen er en dyp grav, og den fremmede kvinne en trang brønn;27Ty skökan är en djup grop, och nästans hustru är en trång brunn.
28ja, som en Stimand ligger hun paa Lur og øger de troløses Tal blandt Mennesker.28ja, hun ligger på lur som en røver, og hun øker tallet på de troløse blandt menneskene.28Ja, såsom en rövare ligger hon på lur och de trolösas antal förökar hon bland människorna.
29Hvem har Ak, og hvem har Ve, hvem har Kiv, og hvem har Klage? Hvem har Saar uden Grund, hvem har sløve Øjne?29Hvem roper: Akk? Hvem roper: Ve? Hvem har trette? Hvem har klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øine?29Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel?
DANNORSVE
30De, som sidder sent over Vinen, som kommer for at smage den stærke Drik.30De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å prøve den krydrede drikk.30Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker.
31Se ikke til Vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i Bægeret; den glider saa glat,31Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned!31Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned.
32men bider til sidst som en Slange og spyr sin Gift som en Øgle;32Til sist biter den som en slange og hugger som en huggorm;32På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.
33dine Øjne skuer de sælsomste Ting, og bagvendt taler dit Hjerte;33dine øine vil se efter fremmede kvinner, og ditt hjerte tale forvendte ting,33Dina ögon få då skåda sällsamma syner, och ditt hjärta talar förvända ting.
34du har det, som laa du midt i Havet, som laa du oppe paa en Mastetop.34og du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast.34Det är dig såsom låge du i havets djup, eller såsom svävade du uppe i en mast:
35»De slog mig, jeg følte ej Smerte, gav mig Hug, jeg mærked det ikke; naar engang jeg vaagner igen, saa søger jeg atter til Vinen!«35[Du vil si:] De banket mig, det gjorde ikke ondt; de støtte mig, jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se å få tak i enda mere.35»De slå mig, men åt vållar mig ingen smärta, de stöta mig, men jag känner det icke. När skall jag då vakna upp, så att jag återigen får skaffa mig sådant?»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Proverbs 22
Top of Page
Top of Page