Salomos Ordsprog 23
Norsk (1930)
1Når du sitter til bords med en fyrste, da skal du nøie akte på hvem du har for dig,

2og sette en kniv på din strupe, hvis du er grådig.

3Vær ikke lysten efter hans fine retter, for det er mat som kan svike!

4Gjør dig ikke møie for å bli rik, la sådan klokskap fare!

5Når du vender dine øine mot rikdommen, så er den borte. For den gjør sig visselig vinger, lik en ørn som flyver mot himmelen.

6Et ikke den misunneliges brød, og vær ikke lysten efter hans fine mat!

7For som han tenker i sin sjel, så er han; et og drikk, sier han til dig, men hans hjerte er ikke med dig.

8Den matbit som du har ett, den vil du spy ut, og du har spilt dine vakre ord.

9Tal ikke for dårens ører, for han forakter dine forstandige ord!

10Flytt ikke det gamle grenseskjell, og kom ikke inn på farløses marker!

11For deres løser er sterk, han skal føre deres sak mot dig.

12Bøi ditt hjerte til tukt og dine ører til kunnskaps ord!

13La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.

14Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket.

15Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede sig,

16og jeg skal juble i mitt indre når dine leber taler det som rett er.

17La ikke ditt hjerte være nidkjært mot syndere, men alltid nidkjært for Herrens frykt!

18Sannelig, det er en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet.

19Hør, min sønn, og bli vis og la ditt hjerte gå bent frem på veien!

20Vær ikke blandt vindrikkere, blandt dem som fråtser i kjøtt!

21For drankeren og fråtseren blir fattig, og søvn klær mannen i filler.

22Hør på din far, som gav dig livet, og forakt ikke din mor når hun er blitt gammel!

23Kjøp sannhet og selg den ikke, kjøp visdom og tukt og forstand!

24Den rettferdiges far skal juble; den som får en vis sønn, skal glede sig over ham.

25La din far og din mor glede sig, og la henne som fødte dig, juble!

26Min sønn! Gi mig ditt hjerte, og la dine øine ha lyst til mine veier!

27For skjøgen er en dyp grav, og den fremmede kvinne en trang brønn;

28ja, hun ligger på lur som en røver, og hun øker tallet på de troløse blandt menneskene.

29Hvem roper: Akk? Hvem roper: Ve? Hvem har trette? Hvem har klage? Hvem har sår for ingen ting? Hvem har røde øine?

30De som sitter lenge oppe ved vinen, de som kommer for å prøve den krydrede drikk.

31Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i begeret, hvor lett den går ned!

32Til sist biter den som en slange og hugger som en huggorm;

33dine øine vil se efter fremmede kvinner, og ditt hjerte tale forvendte ting,

34og du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast.

35[Du vil si:] De banket mig, det gjorde ikke ondt; de støtte mig, jeg kjente det ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil se å få tak i enda mere.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Proverbs 22
Top of Page
Top of Page