Romerne 12:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!

Norsk (1930)
Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!

Svenska (1917)
Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.

King James Bible
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.

English Revised Version
Be of the same mind one toward another. Set not your mind on high things, but condescend to things that are lowly. Be not wise in your own conceits.
Bibel Viden Treasury

of the.

Romerne 15:5
Men Udholdenhedens og Trøstens Gud give eder at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det,

Romerne 6:2
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?

2.Krønikebog 30:12
ogsaa i Juda virkede Guds Haand, saa at han gav dem et endrægtigt Hjerte til at udføre, hvad Kongen og Øversterne havde paabudt i Kraft af HERRENS Ord.

Jeremias 32:39
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.

Apostlenes G. 4:32
Men de troendes Mængde havde eet Hjerte og een Sjæl; og end ikke een kaldte noget af det, han ejede, sit eget; men de havde alle Ting fælles.

1.Korinther 1:10
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Filipperne 2:2,3
da fuldkommer min Glæde, at I maa være enige indbyrdes, saa I have den samme Kærlighed, samme Sjæl, een Higen,…

Filipperne 3:16
Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning.

Filipperne 4:2
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at være enige i Herren.

1.Peter 3:8
Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod Brødrene, barmhjertige, ydmyge;

Mind.

Salmerne 131:1,2
Sang til Festrejserne. Af David. HERRE, mit Hjerte er ikke hovmodigt, mine Øjne er ikke stolte, jeg sysler ikke med store Ting, med Ting, der er mig for høje.…

Jeremias 45:5
og du søger store Ting for dig selv! Gør det ikke! Thi se, jeg sender Ulykke over alt Kød, lyder det fra HERREN. Men dig giver jeg dit Liv som Bytte, alle Vegne hvor du kommer.

Matthæus 18:1-4
I den samme Stund kom Disciplene hen til Jesus og sagde: »Hvem er da den største i Himmeriges Rige?«…

Matthæus 20:21-28
Men han sagde til hende: »Hvad vil du?« Hun siger til ham: »Sig, at disse mine to Sønner skulle i dit Rige sidde den ene ved din højre, den anden ved din venstre Side.«…

Lukas 4:6-11
Og Djævelen sagde til ham: »Dig vil jeg give hele denne Magt og deres Herlighed; thi den er mig overgiven, og jeg giver den, til hvem jeg vil.…

Lukas 22:24-27
Men der opstod ogsaa en Trætte iblandt dem om, hvem at dem der maatte synes at være den største.…

1.Peter 5:3
ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden;

3.Johannes 1:9
Jeg har skrevet noget til Menigheden; men Diotrefes, som gerne vil være den ypperste iblandt dem, anerkender os ikke.

Aabenbaring 13:7,8
Og der blev givet det at føre Krig imod de hellige og at overvinde dem; og der blev givet det Magt over hver Stamme og Folk og Tungemaal og Folkeslag.…

condescend to men of low estate.

Job 31:13-16
Har jeg ringeagtet min Træls og min Trælkvindes Ret, naar de trættede med mig,…

Job 36:5
Se, Gud forkaster det stive Sind,

Ordsprogene 17:5
Hvo Fattigmand spotter, haaner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.

Ordsprogene 19:7,17,22
Fattigmands Frænder hader ham alle, end mere skyr hans Venner ham da. Ej frelses den, som jager efter Ord.…

Matthæus 6:25,26
Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?…

Matthæus 11:5
blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Matthæus 26:11
Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid.

Lukas 6:20
Og han opløftede sine Øjne paa sine Disciple og sagde: »Salige ere I fattige, thi eders er Guds Rige.

Lukas 14:13
Men naar du gør et Gæstebud, da indbyd fattige, vanføre, lamme, blinde!

Filipperne 4:11-13
Dette siger jeg ikke af Trang; thi jeg har lært at nøjes med det, jeg har.…

1.Timotheus 6:6-9
Vist nok er Gudsfrygten sammen med Nøjsomhed en stor Vinding.…

Hebræerne 13:5
Eders Vandel være uden Pengegridskhed, nøjes med det, I have; thi han har selv sagt: »Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlade dig,«

Jakob 2:5,6
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?…

Be not.

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

Ordsprogene 3:7
Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;

Ordsprogene 26:12
Ser du en Mand, der tykkes sig viis, for en Taabe er der mere Haab end for ham.

Esajas 5:21
Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne Tanker!

1.Korinther 3:18
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.

1.Korinther 4:10
Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.

1.Korinther 6:5
Til Skam for eder siger jeg det: Er der da slet ingen viis iblandt eder, som kan dømme sine Brødre imellem?

1.Korinther 8:2
Dersom nogen tykkes at kende noget, han kender endnu ikke saaledes, som man bør kende.

Jakob 3:13-17
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!…

Links
Romerne 12:16 InterlinearRomerne 12:16 FlersprogedeRomanos 12:16 SpanskRomains 12:16 FranskeRoemer 12:16 TyskRomerne 12:16 KinesiskRomans 12:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 12
15Glæder eder med de glade, og græder med de grædende! 16Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker! 17Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind paa, hvad der er godt for alle Menneskers Aasyn!…
Krydshenvisninger
Salmerne 131:1
Sang til Festrejserne. Af David. HERRE, mit Hjerte er ikke hovmodigt, mine Øjne er ikke stolte, jeg sysler ikke med store Ting, med Ting, der er mig for høje.

Ordsprogene 3:7
Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;

Ordsprogene 26:5
Svar Taaben efter hans Daarskab, at han ikke skal tykkes sig viis.

Esajas 5:21
Ve dem, der tykkes sig vise og er kloge i egne Tanker!

Jeremias 45:5
og du søger store Ting for dig selv! Gør det ikke! Thi se, jeg sender Ulykke over alt Kød, lyder det fra HERREN. Men dig giver jeg dit Liv som Bytte, alle Vegne hvor du kommer.

Romerne 11:20
Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du staar ved din Tro; vær ikke overmodig, men frygt!

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

Romerne 12:3
Thi ved den Naade, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Maal.

Romerne 15:5
Men Udholdenhedens og Trøstens Gud give eder at være enige indbyrdes, som Kristus Jesus vil det,

1.Korinther 1:10
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

Filipperne 2:2
da fuldkommer min Glæde, at I maa være enige indbyrdes, saa I have den samme Kærlighed, samme Sjæl, een Higen,

Filipperne 4:2
Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at være enige i Herren.

1.Peter 3:8
Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod Brødrene, barmhjertige, ydmyge;

Romerne 12:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden