Matthæus 11:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige;

Norsk (1930)
blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;

Svenska (1917)
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

King James Bible
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

English Revised Version
the blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good tidings preached to them.
Bibel Viden Treasury

blind.

Matthæus 9:30
Og deres Øjne bleve aabnede. Og Jesus bød dem strengt og sagde: »Ser til, lad ingen faa det at vide.«

Salmerne 146:8
HERREN aabner de blindes Øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN elsker de retfærdige,

Esajas 29:18
Paa hin Dag hører de døve Skriftord, og friet fra Mulm og Mørke kan blindes Øjne se.

Esajas 35:4-6
sig til de ængstede Hjerter: Vær stærke, vær uden Frygt! Se eders Gud! Han kommer med Hævn, Gengæld kommer fra Gud; han kommer og frelser eder.…

Esajas 42:6,7
Jeg, HERREN, har kaldet dig i Retfærd og grebet dig fast om Haand; jeg vogter dig, og jeg gør dig til Folkepagt, til Hedningelys…

Lukas 4:18
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

Lukas 7:21,22
I den samme Time helbredte han mange for Sygdomme og Plager og onde Aander og skænkede mange blinde Synet.…

Johannes 2:23
Men da han var i Jerusalem i Paasken paa Højtiden, troede mange paa hans Navn, da de saa hans Tegn, som han gjorde.

Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 5:36
Men det Vidnesbyrd, som jeg har, er større end Johannes's; thi de Gerninger, som Faderen har givet mig at fuldbyrde, selve de Gerninger, som jeg gør, vidne om mig, at Faderen har udsendt mig.

Johannes 10:25,38
Jesus svarede dem: »Jeg har sagt eder det, og I tro ikke. De Gerninger, som jeg gør i min Faders Navn, de vidne om mig;…

Johannes 14:11,12
Tror mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; men ville I ikke, saa tror mig dog for selve Gerningernes Skyld!…

Apostlenes G. 2:22
I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide,

Apostlenes G. 4:9,10
Naar vi i Dag forhøres angaaende denne Velgerning imod en vanfør Mand, om hvorved han er bleven helbredt;…

the lame.

Matthæus 15:30,31
Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem,…

Matthæus 21:14
Og der kom blinde og lamme til ham i Helligdommen, og han helbredte dem.

Apostlenes G. 3:2-8
Og en Mand, som var lam fra Moders Liv af, blev baaren frem; ham satte de daglig ved den Dør til Helligdommen, som kaldtes den skønne, for at han kunde bede dem, som gik ind i Helligdommen, om Almisse.…

Apostlenes G. 14:8-10
Og i Lystra sad der en Mand, som var kraftesløs i Fødderne, lam fra Moders Liv, og han havde aldrig gaaet.…

the lepers.

Matthæus 8:1-4
Men da han var gaaet ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham.…

Matthæus 10:8
Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver onde Aander! I have modtaget det for intet, giver det for intet!

2.Kongebog 5:7,14
Da Israels Konge havde læst Brevet, sønderrev han sine klæder og sagde: »Er jeg Gud, saa jeg raader over Liv og Død, siden han skriver til mig, at jeg skal skille en Mand af med hans Spedalskhed Nej, I kan da se, at han søger Lejlighed til Strid med mig!«…

the deaf.

Esajas 43:8
Før det blinde Folk frem, der har Øjne, de døve, der dog har Ører!

Markus 7:37
Og de bleve over al Maade slagne af Forundring og sagde: »Han har gjort alle Ting vel; baade gør han, at de døve høre, og at maalløse tale.«

Markus 9:25
Men da Jesus saa, at Skaren stimlede sammen, truede han den urene Aand og sagde til den: »Du maalløse og døve Aand! jeg byder dig, far ud af ham, og far ikke mere ind i ham!«

the dead.

Matthæus 9:24,25
»Gaa bort, thi Pigen er ikke død, men hun sover.« Og de lo ad ham.…

Lukas 7:14-16,22
Og han traadte til og rørte ved Baaren; men de, som bare, stode stille, og han sagde: »du unge Mand, jeg siger dig, staa op!«…

Johannes 11:43,44
Og da han havde sagt dette, raabte han med høj Røst: »Lazarus, kom herud!«…

the poor.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Salmerne 22:26
de ydmyge skal spise og mættes; hvo HERREN søger, skal prise ham; deres Hjerte leve for evigt!

Salmerne 72:12,13
Thi han skal redde den fattige, der skriger om Hjælp, den arme, der savner en Hjælper,…

Esajas 61:1-3
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,…

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Zakarias 11:7
Saa røgtede jeg Slagtefaarene for Faareprangerne og tog mig to Stave; den ene kaldte jeg »Liflighed«, den anden »Baand«; og jeg røgtede Faarene.

Lukas 4:18
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Links
Matthæus 11:5 InterlinearMatthæus 11:5 FlersprogedeMateo 11:5 SpanskMatthieu 11:5 FranskeMatthaeus 11:5 TyskMatthæus 11:5 KinesiskMatthew 11:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 11
4Og Jesus svarede og sagde til dem: »Gaar hen, og forkynder Johannes de Ting, som I høre og se: 5blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og Evangeliet forkyndes for fattige; 6og salig er den, som ikke forarges paa mig.«
Krydshenvisninger
2.Mosebog 4:11
Da svarede HERREN ham: »Hvem har givet Mennesket Mund, og hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Mon ikke jeg, HERREN?

Esajas 29:18
Paa hin Dag hører de døve Skriftord, og friet fra Mulm og Mørke kan blindes Øjne se.

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Esajas 35:5
Da aabnes de blindes Øjne, de døves Ører lukkes op;

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Matthæus 8:3
Og han udrakte Haanden, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil; bliv ren!« Og straks blev han renset for sin Spedalskhed.

Matthæus 11:4
Og Jesus svarede og sagde til dem: »Gaar hen, og forkynder Johannes de Ting, som I høre og se:

Matthæus 12:13
Da siger han til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og den blev igen sund som den anden.

Lukas 4:18
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

Johannes 9:7
Og han sagde til ham: »Gaa hen, to dig i Dammen Siloam« (hvilket er udlagt: udsendt). Da gik han bort og toede sig, og han kom seende tilbage.

Matthæus 11:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden