1.Korinther 4:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede.

Norsk (1930)
Vi er dårer for Kristi skyld, men I er kloke i Kristus; vi er skrøpelige, men I er sterke; I er hedret, men vi er æreløse.

Svenska (1917)
Vi äro dårar för Kristi skull, men I ären kloka i Kristus; vi äro svaga, men I ären starka; I ären ärade, men vi äro föraktade.

King James Bible
We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.

English Revised Version
We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye have glory, but we have dishonour.
Bibel Viden Treasury

are fools.

1.Korinther 1:1
Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes

*etc:

1.Korinther 1:18-20,26-28
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.…

1.Korinther 2:3,14
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,…

1.Korinther 3:18
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.

2.Kongebog 9:11
Da Jehu kom ud til sin Herres Folk, spurgte de ham: »Hvorledes staar det til? Hvad vilde den gale Mand hos dig?« Han svarede: »I kender jo den Mand og hans Snak!«

Hoseas 9:7
Hjemsøgelsens Dage kommer, Gengældelsens Dage, det skal Israel mærke. »Afsindig er Profeten, forrykt den af Aanden grebne« — fordi din Brøde er stor og Fjendskabet stort!

Apostlenes G. 17:18,32
Men ogsaa nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode sig i Ordstrid med ham; og nogle sagde: »Hvad vil denne Ordgyder sige?« men andre: »Han synes at være en Forkynder af fremmede Guddomme;« fordi han forkyndte Evangeliet om Jesus og Opstandelsen.…

Apostlenes G. 26:24
Men da han forsvarede sig saaledes, sagde Festus med høj Røst: »Du raser, Paulus! den megen Lærdom gør dig rasende.«

for.

Matthæus 5:11
Salige ere I, naar man haaner og forfølger eder og lyver eder alle Haande ondt paa for min Skyld.

Matthæus 10:22-25
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.…

Matthæus 24:9
Da skulle de overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkeslagene for mit Navns Skyld.

Lukas 6:22
Salige er I, naar Menneskene hade eder, og naar de udstøde eder og haane eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.

Apostlenes G. 9:16
thi jeg vil, vise ham hvor meget han bør lide for mit Navns Skyld.«

1.Peter 4:14
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.

are wise.

1.Korinther 4:8
I ere allerede mættede, I ere allerede blevne rige, I ere blevne Konger uden os, ja, gid I dog vare blevne Konger, for at ogsaa vi kunde være Konger med eder!

1.Korinther 10:14,15
Derfor, mine elskede, flyr fra Afgudsdyrkelsen!…

Jeremias 8:8,9
Hvor kan I sige: »Vi er vise, og hos os er HERRENS Lov!« Nej, de skriftkloges Løgnegriffel virked i Løgnens Tjeneste.…

we are weak.

1.Korinther 2:3
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,

2.Korinther 10:10
thi Brevene, siger man, ere vægtige og stærke, men hans legemlige Nærværelse er svag, og hans Tale intet værd.

2.Korinther 11:29
Hvem er skrøbelig, uden at ogsaa jeg er det? hvem bliver forarget, uden at det brænder i mig?

2.Korinther 12:9,10
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.…

2.Korinther 13:3,4,9
efterdi I fordre Bevis paa, at Kristus taler i mig, han, som ikke er magtesløs over for eder, men er stærk iblandt eder.…

but ye.

1.Korinther 3:2
Mælk gav jeg eder at drikke, ikke fast Føde; thi I kunde endnu ikke taale det, ja, I kunne det ikke engang nu;

1.Korinther 10:12
Derfor den, som tykkes at staa, se til, at han ikke falder!

but we.

Ordsprogene 11:12
Mand uden Vid ser ned paa sin Næste, hvo, som har Indsigt, tier.

Esajas 53:3
ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, en, man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi regned ham ikke.

Lukas 10:16
Den, som hører eder, hører mig, og den, som foragter eder, foragter mig; men den, som foragter mig, foragter den, som udsendte mig.«

Lukas 18:9
Men han sagde ogsaa til nogle, som stolede paa sig selv, at de vare retfærdige, og foragtede de andre, denne Lignelse:

1.Thessaloniker 4:8
Derfor altsaa, den, som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som ogsaa giver sin Helligaand til eder.

Links
1.Korinther 4:10 Interlinear1.Korinther 4:10 Flersprogede1 Corintios 4:10 Spansk1 Corinthiens 4:10 Franske1 Korinther 4:10 Tysk1.Korinther 4:10 Kinesisk1 Corinthians 4:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 4
9Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker. 10Vi ere Daarer for Kristi Skyld, men I ere kloge i Kristus; vi svage, men I stærke; I hædrede, men vi vanærede. 11Indtil denne Time lide vi baade Hunger og Tørst og Nøgenhed og faa Næveslag og have intet blivende Sted…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 17:18
Men ogsaa nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode sig i Ordstrid med ham; og nogle sagde: »Hvad vil denne Ordgyder sige?« men andre: »Han synes at være en Forkynder af fremmede Guddomme;« fordi han forkyndte Evangeliet om Jesus og Opstandelsen.

Apostlenes G. 26:24
Men da han forsvarede sig saaledes, sagde Festus med høj Røst: »Du raser, Paulus! den megen Lærdom gør dig rasende.«

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

1.Korinther 1:19
Thi der er skrevet: »Jeg vil lægge de vises Visdom øde, og de forstandiges Forstand vil jeg gøre til intet.«

1.Korinther 1:21
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

1.Korinther 1:25
Thi Guds Daarskab er visere end Menneskene, og Guds Svaghed er stærkere end Menneskene.

1.Korinther 2:3
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,

1.Korinther 3:18
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.

2.Korinther 6:8
ved Ære og Vanære, ved ondt Rygte og godt Rygte; som Forførere og dog sanddru;

2.Korinther 11:19
Gerne finde I eder jo i Daarerne, efterdi I ere kloge.

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

1.Korinther 4:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden