1.Peter 5:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden;

Norsk (1930)
heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Svenska (1917)
Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden.

King James Bible
Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock.

English Revised Version
neither as lording it over the charge allotted to you, but making yourselves ensamples to the flock.
Bibel Viden Treasury

as.

Ezekiel 34:4
de svage Dyr styrkede I ikke, de syge lægte I ikke, de saarede forbandt I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarende opsøgte I ikke, men I styrede dem med Haardhed og Grumhed.

Matthæus 20:25,26
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I vide, at Folkenes Fyrster herske over dem, og de store bruge Myndighed over dem.…

Matthæus 23:8-10
Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.…

Markus 10:42-45
Og Jesus kaldte dem til sig og siger til dem: »I vide, at de, der gælde for Folkenes Fyrster; herske over dem, og de store iblandt dem bruge Myndighed over dem.…

Lukas 22:24-27
Men der opstod ogsaa en Trætte iblandt dem om, hvem at dem der maatte synes at være den største.…

1.Korinther 3:5,9
Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver.…

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

2.Korinther 4:5
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

3.Johannes 1:9,10
Jeg har skrevet noget til Menigheden; men Diotrefes, som gerne vil være den ypperste iblandt dem, anerkender os ikke.…

being lords over.

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

5.Mosebog 32:9
men HERRENS Del blev Jakob, Israel hans tilmaalte Lod.

Salmerne 33:12
Saligt det Folk, der har HERREN til Gud, det Folkefærd, han valgte til Arvelod!

Salmerne 74:2
Kom din Menighed i Hu, som du fordum vandt dig, — du udløste den til din Ejendoms Stamme — Zions Bjerg, hvor du har din Bolig.

Mika 7:14
Vogt med din Stav dit Folk, din Ejendoms Hjord, som bor for sig selv i Skoven, i Frugthavens Midte; lad dem græsse i Basan og Gilead som i gamle Dage!

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

but.

1.Korinther 11:11
Dog er hverken Kvinde uden Mand eller Mand uden Kvinde i Herren.

Filipperne 3:17
Vorder mine Efterlignere, Brødre! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Forbillede.

Filipperne 4:9
Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.

1.Thessaloniker 1:5,6
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.…

2.Thessaloniker 3:9
Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os.

1.Timotheus 4:12
Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed!

Titus 2:7
idet du i alle Maader viser dig selv som et Forbillede paa gode Gerninger og i Læren viser Ufordærvethed, Ærbarhed,

Links
1.Peter 5:3 Interlinear1.Peter 5:3 Flersprogede1 Pedro 5:3 Spansk1 Pierre 5:3 Franske1 Petrus 5:3 Tysk1.Peter 5:3 Kinesisk1 Peter 5:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 5
2Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed; 3ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden; 4og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.
Krydshenvisninger
4.Mosebog 18:7
Men du tillige med dine Sønner skal tage Vare paa eders Præstegerning i alt, hvad der angaar Alteret og det, der er inden for Forhænget, og udføre Arbejdet derved. Som en Gave skænker jeg eder Præstedømmet; men enhver Lægmand, der trænger sig ind deri, skal lide Døden.

Ezekiel 34:4
de svage Dyr styrkede I ikke, de syge lægte I ikke, de saarede forbandt I ikke, de adsplittede bragte I ikke tilbage, de vildfarende opsøgte I ikke, men I styrede dem med Haardhed og Grumhed.

Matthæus 20:25
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I vide, at Folkenes Fyrster herske over dem, og de store bruge Myndighed over dem.

Johannes 13:15
Thi jeg har givet eder et Eksempel, for at, ligesom jeg gjorde ved eder, skulle ogsaa I gøre.

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

Filipperne 3:17
Vorder mine Efterlignere, Brødre! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Forbillede.

1.Thessaloniker 1:7
saa at I ere blevne et Forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja;

2.Thessaloniker 3:9
Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os.

1.Timotheus 4:12
Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed!

Titus 2:7
idet du i alle Maader viser dig selv som et Forbillede paa gode Gerninger og i Læren viser Ufordærvethed, Ærbarhed,

1.Peter 5:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden