Romerne 11:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du staar ved din Tro; vær ikke overmodig, men frygt!

Norsk (1930)
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!

Svenska (1917)
Visserligen. För sin otros skull blevo de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Hav då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan.

King James Bible
Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:

English Revised Version
Well; by their unbelief they were broken off, and thou standest by thy faith. Be not highminded, but fear:
Bibel Viden Treasury

Well.

Johannes 4:17,18
Kvinden svarede og sagde: »Jeg har ingen Mand.« Jesus siger til hende: »Med Rette sagde du: Jeg har ingen Mand.…

Jakob 2:19
Du tror, at Gud er een; deri gør du ret; ogsaa de onde Aander tro det og skælve.

because.

Romerne 3:3
Thi hvad? om nogle vare utro, skal da deres Utroskab gøre Guds Trofasthed til intet?

Apostlenes G. 13:46,47
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.…

Apostlenes G. 18:6
Men da de stode imod og spottede, rystede han Støvet af sine Klæder og sagde til dem: »Eders Blod komme over eders Hoved! Jeg er ren; herefter vil jeg gaa til Hedningerne.«

Hebræerne 3:12,19
saa ser til, Brødre! at der ikke nogen Sinde i nogen af eder skal findes et ondt, vantro Hjerte, saa at han falder fra den levende Gud.…

Hebræerne 4:6,11
Efterdi der altsaa staar tilbage, at nogle skulle gaa ind til den, og de, hvem der først blev forkyndt godt Budskab, ikke gik ind for deres Genstridigheds Skyld:…

and.

Romerne 5:1,2
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,…

2.Krønikebog 20:20
Tidligt næste Morgen drog de ud til Tekoas Ørken; og medens de drog ud, stod Josafat og sagde: »Hør mig, I Judæere og Jerusalems Indbyggere! Tro paa HERREN eders Gud, og I skal blive boende, tro paa hans Profeter, og Lykken skal følge eder!«

Esajas 7:9
Og Efraims Hoved er Samaria, og Samarias Hoved er Remaljas Søn. Er I ikke troende, bliver I ikke boende.«

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

1.Peter 5:9,12
Staar ham imod, faste i Troen, vidende, at de samme Lidelser fuldbyrdes paa eders Brødre i Verden.…

Be.

Romerne 11:18
da ros dig ikke imod Grenene; men dersom du roser dig, da bærer jo ikke du Roden, men Roden dig.

Romerne 12:16
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!

Salmerne 138:6
thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

Ordsprogene 28:26
Den, der stoler paa sit Vid, er en Taabe, men den, der vandrer i Visdom, reddes.

Esajas 2:11,17
Sine stolte Øjne skal Mennesket slaa ned, Mændenes Hovmod skal bøjes, og HERREN alene være høj paa hin Dag.…

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Sefanias 3:11
Hin Dag skal du ikke beskæmmes i al din Tid, med hvilken du synded mod mig; thi da vil jeg fjerne fra dig de jublende stolte, du skal ikke hovmode dig mer paa mit hellige Bjerg.

Lukas 18:14
Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

2.Korinther 10:5
idet vi nedbryde Tankebygninger og al Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen af Gud, og tage enhver Tanke til Fange til Lydighed imod Kristus

2.Thessaloniker 2:4
han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der kaldes Gud eller Helligdom, saa at han sætter sig i Guds Tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

2.Timotheus 3:3-5
ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, raa, uden Kærlighed til det gode,…

Jakob 4:6
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

1.Peter 5:5,6
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«…

Aabenbaring 3:17
fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne.

Aabenbaring 18:7
Saa meget, som hun har forherliget sig selv og levet i Yppighed, saa meget skulle I give hende af Pine og Sørg! Fordi hun siger i sit Hjerte: Jeg sidder som en Dronning og er ikke Enke, og Sorg skal jeg ingenlunde se,

but.

Ordsprogene 28:14
Saligt det Menneske, som altid ængstes, men forhærder man sit Hjerte, falder man i Ulykke.

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

1.Korinther 10:12
Derfor den, som tykkes at staa, se til, at han ikke falder!

Filipperne 2:12
Derfor, mine elskede! ligesom I altid have været lydige, saa arbejder ikke alene som i min Nærværelse, men nu meget mere i min Fraværelse paa eders egen Frelse med Frygt og Bæven;

Hebræerne 4:1
Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde.

1.Peter 1:17
Og dersom I paakalde ham som Fader, der dømmer uden Persons Anseelse efter enhvers Gerning, da bør I vandre i Frygt eders Udlændigheds Tid,

Links
Romerne 11:20 InterlinearRomerne 11:20 FlersprogedeRomanos 11:20 SpanskRomains 11:20 FranskeRoemer 11:20 TyskRomerne 11:20 KinesiskRomans 11:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 11
19Du vil vel sige: Grene bleve afbrudte, for at jeg skulde blive indpodet. 20Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du staar ved din Tro; vær ikke overmodig, men frygt! 21Thi naar Gud ikke sparede de naturlige Grene, vil han heller ikke spare dig.…
Krydshenvisninger
Romerne 5:2
ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;

Romerne 11:21
Thi naar Gud ikke sparede de naturlige Grene, vil han heller ikke spare dig.

Romerne 12:3
Thi ved den Naade, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Maal.

Romerne 12:16
Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders egne Tanker!

1.Korinther 10:12
Derfor den, som tykkes at staa, se til, at han ikke falder!

1.Korinther 15:1
Men jeg kundgør eder, Brødre, det Evangelium, som jeg Forkyndte eder, hvilket I ogsaa modtoge, i hvilket I ogsaa staa,

2.Korinther 1:24
Ikke at vi ere Herrer over eders Tro, men vi ere Medarbejdere paa eders Glæde; thi i Troen staa I.

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

1.Peter 1:17
Og dersom I paakalde ham som Fader, der dømmer uden Persons Anseelse efter enhvers Gerning, da bør I vandre i Frygt eders Udlændigheds Tid,

Romerne 11:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden