2.Korinther 8:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Norsk (1930)
For I kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig da han var rik, forat I ved hans fattigdom skulde bli rike.

Svenska (1917)
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

King James Bible
For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.

English Revised Version
For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might become rich.
Bibel Viden Treasury

the grace.

2.Korinther 13:14
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Johannes 1:14,17
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.…

Romerne 5:8,20,21
men Gud beviser sin Kærlighed over for os, ved at Kristus døde for os, medens vi endnu vare Syndere.…

1.Korinther 1:4
Jeg takker min Gud altid for eder, for den Guds Naade, som blev givet eder i Kristus Jesus,

Efeserne 1:6-8
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

Efeserne 2:7
for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

Efeserne 3:8,19
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

though.

Salmerne 102:25-27
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;…

Johannes 1:1-4,10
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.…

Johannes 16:15
Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde eder.

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

Filipperne 2:6
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,

Kolossenserne 1:16,17
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;…

Hebræerne 1:2,6-14
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;…

for.

Esajas 62:1
For Zions Skyld vil jeg ej tie, for Jerusalems Skyld ej hvile, før dets Ret rinder op som Lys, som en luende Fakkel dets Frelse.

Esajas 65:8
Saa siger HERREN: Som man, naar der findes Saft i Druen, siger: »Læg den ej øde, thi der er Velsignelse deri!« saa gør jeg for mine Tjeneres Skyld for ikke at ødelægge alt.

Johannes 12:30
Jesus svarede og sagde: »Ikke for min Skyld er denne Røst kommen, men for eders Skyld.

Johannes 17:19
Og jeg helliger mig selv for dem, for at ogsaa de skulle være helligede i Sandheden.

Kolossenserne 1:24
Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, som er Menigheden,

he became.

Esajas 53:2
Han skød op som en Kvist for hans Aasyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, saa vi syntes om ham,

Matthæus 8:20
Og Jesus siger til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«

Matthæus 17:27
Men for at vi ikke skulle forarge dem, saa gaa hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op; og naar du aabner dens Mund, skal du finde en Stater; tag denne, og giv dem den for mig og dig!«

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Markus 6:3
Er denne ikke Tømmermanden, Marias Søn og Jakobs og Joses's og Judas's og Simons Broder? Og ere ikke hans Søstre her hos os?« Og de forargedes paa ham.

Lukas 2:7
Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.

Lukas 8:3
og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, som tjente dem med, hvad de ejede.

Lukas 9:58
Og Jesus sagde til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«

Filipperne 2:6-8
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,…

that ye.

2.Korinther 6:10
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

Lukas 16:11
Dersom I da ikke have været tro i den uretfærdige Mammon, hvem vil da betro eder den sande?

Romerne 8:32
Han, som jo ikke sparede sin egen Søn, men gav ham hen for os alle, hvorledes skulde han ikke ogsaa med ham skænke os alle Ting?

Romerne 11:12
Men dersom deres Fald er Verdens Rigdom, og deres Tab er Hedningers Rigdom, hvor meget mere skal deres Fylde være det!

1.Korinther 3:21,22
Derfor rose ingen sig af Mennesker! Alle Ting ere jo eders,…

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Jakob 2:5
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Aabenbaring 3:18
Jeg raader dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve dine Øjne med, for at du kan se.

Aabenbaring 21:7
Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans God, og han skal være min Søn.

Links
2.Korinther 8:9 Interlinear2.Korinther 8:9 Flersprogede2 Corintios 8:9 Spansk2 Corinthiens 8:9 Franske2 Korinther 8:9 Tysk2.Korinther 8:9 Kinesisk2 Corinthians 8:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 8
9I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige. 10Og jeg giver min Mening herom til Kende; thi dette er eder gavnligt, I, som jo i Fjor vare de første til at begynde, ikke alene med Gerningen, men endogsaa med Villien dertil.…
Krydshenvisninger
Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Romerne 15:3
Thi ogsaa Kristus var ikke sig selv til Behag; men, som der er skrevet: »Deres Forhaanelser, som haane dig, ere faldne paa mig.«

2.Korinther 6:10
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

2.Korinther 13:14
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Filipperne 2:6
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,

Filipperne 2:7
men forringede sig selv, idet han tog en Tjeners Skikkelse paa og blev Mennesker lig;

Filipperne 2:8
og da han i Fremtræden fandtes som et Menneske, fornedrede han sig selv, saa han blev lydig indtil Døden, ja, Korsdøden.

Aabenbaring 2:9
Jeg kender din Trængsel og din Fattigdom (dog, du er rig), og Bespottelsen fra dem, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men ere Satans Synagoge.

2.Korinther 8:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden