Salmerne 112
Dansk (1917 / 1931)
1Halleluja! Salig er den, der frygter HERREN og ret har Lyst til hans Bud!

2Hans Æt bliver mægtig paa Jord, den Oprigtiges Slægt velsignes;

3Velstand og Rigdom er i hans Hus, hans Retfærdighed varer evindelig.

4For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig, retfærdig.

5Salig den, der ynkes og laaner ud og styrer sine Sager med Ret;

6thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;

7han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid til HERREN;

8fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;

9til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

10Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer Tænder og gaar til Grunde; de gudløses Attraa bliver til intet.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 111
Top of Page
Top of Page