1.Samuel 2:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da bad Hanna og sagde: Mit Hjerte jubler over HERREN, mit Horn er løftet ved min Gud, min Mund vidt opladt mod mine Fjender, jeg glæder mig over din Frelse.

Norsk (1930)
Og Hanna bad og sa: Mitt hjerte fryder sig i Herren, høit er mitt horn i Herren, vidt oplatt min munn mot mine fiender, for jeg gleder mig over din frelse.

Svenska (1917)
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.

King James Bible
And Hannah prayed, and said, My heart rejoiceth in the LORD, mine horn is exalted in the LORD: my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in thy salvation.

English Revised Version
And Hannah prayed, and said: My heart exulteth in the LORD, mine horn is exalted in the LORD: my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in thy salvation.
Bibel Viden Treasury

prayed

Nehemias 11:17
og Mattanja, en Søn af Mika, en Søn af Zabdi, en Søn af Asaf, Lederen af Lovsangen, der ved Bønnen istemte Ordene lov HERREN! og Bakbukja, den næstøverste af hans Brødre, og Abda, en Søn af Sjammua, en Søn af Galal, en Søn af Jedutun.

Habakkuk 3:1
En Bøn af Profeten Habakkuk. Al-sjigjonot.

Filipperne 4:6
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

My heart

Lukas 1:46,47
Og Maria sagde: »Min Sjæl ophøjer Herren;…

Romerne 5:11
ja, ikke det alene, men ogsaa saaledes, at vi rose os af Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu have faaet Forligelsen.

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

Filipperne 4:4
Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder!

1.Peter 1:8
ham, som I ikke have set og dog elske, ham, som I, skønt I nu ikke se, men tro, skulle fryde eder over med en uudsigelig og forherliget Glæde,

mine horn

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 89:17
Thi du er vor Styrkes Stolthed, du løfter vort Horn ved din Yndest;

Salmerne 92:10
Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;

Salmerne 112:8,9
fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;…

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

my mouth

2.Mosebog 15:1,21
Ved den Lejlighed sang Moses og Israeliterne denne Sang for HERREN: Jeg vil synge for HERREN, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!…

Dommer 5:1,2
Da sang Debora og Barak, Abinoams Søn, denne Sang:…

Salmerne 51:15
Herre, aaben mine Læber, saa skal min Mund forkynde din Pris.

Salmerne 71:8
min Mund er fuld af din Lovsang, af din Ære Dagen lang.

Aabenbaring 18:20
Fryd dig over den, du Himmel, og I hellige og Apostle og Profeter! fordi Gud har skaffet eder Ret over den.

I rejoice

Salmerne 9:14
»HERRE, vær naadig, se, hvad jeg lider af Avindsmænd, du, som løfter mig op fra Dødens Porte,

Salmerne 13:5
og min Fjende skal sige: »Jeg overvandt ham!« mine Uvenner juble, fordi jeg vakler!

Salmerne 20:5
at vi maa juble over din Frelse, løfte Banner i vor Guds Navn! HERREN opfylde alle dine Bønner!

Salmerne 35:9
Min Sjæl skal juble i HERREN, glædes ved hans Frelse,

Salmerne 118:14
Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.

Esajas 12:2,3
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.…

Habakkuk 3:18
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

Links
1.Samuel 2:1 Interlinear1.Samuel 2:1 Flersprogede1 Samuel 2:1 Spansk1 Samuel 2:1 Franske1 Samuel 2:1 Tysk1.Samuel 2:1 Kinesisk1 Samuel 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Samuel 2
1Da bad Hanna og sagde: Mit Hjerte jubler over HERREN, mit Horn er løftet ved min Gud, min Mund vidt opladt mod mine Fjender, jeg glæder mig over din Frelse. 2Der er ingen Hellig som HERREN, nej, der er ingen uden dig, der er ingen Klippe som vor Gud!…
Krydshenvisninger
Lukas 1:46
Og Maria sagde: »Min Sjæl ophøjer Herren;

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

5.Mosebog 33:17
Som den unge Okses er hans Højhed, som Vildoksens er hans Horn; med dem nedstøder han Folkene, saa vidt som Jorden strækker sig. Saadan er Efraims Titusinder, saadan er Manasses Tusinder!

Job 16:15
Over min Hud har jeg syet Sæk og boret mit Horn i Støvet;

Salmerne 9:14
»HERRE, vær naadig, se, hvad jeg lider af Avindsmænd, du, som løfter mig op fra Dødens Porte,

Salmerne 13:5
og min Fjende skal sige: »Jeg overvandt ham!« mine Uvenner juble, fordi jeg vakler!

Salmerne 35:9
Min Sjæl skal juble i HERREN, glædes ved hans Frelse,

Salmerne 75:10
alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!

Salmerne 89:17
Thi du er vor Styrkes Stolthed, du løfter vort Horn ved din Yndest;

Salmerne 89:24
med ham skal min Trofasthed og Miskundhed være, hans Horn skal løfte sig ved mit Navn;

Salmerne 92:10
Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;

Salmerne 112:9
til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

Salmerne 148:14
Han løfter et Horn for sit Folk, lovprist af alle sine fromme, af Israels Børn, det Folk, der staar ham nær. Halleluja!

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 12:3
I skal øse Vand med Glæde af Frelsens Kilder

1.Samuel 1:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden