Efeserne 6:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Norsk (1930)
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Svenska (1917)
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

King James Bible
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

English Revised Version
with all prayer and supplication praying at all seasons in the Spirit, and watching thereunto in all perseverance and supplication for all the saints,
Bibel Viden Treasury

Praying.

Efeserne 1:16
ikke ophørt at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine Bønner om,

Job 27:10
Mon han kan fryde sig over den Almægtige, føjer han ham, naar han paakalder ham?

Salmerne 4:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn!

Salmerne 6:9
HERREN har hørt min Tryglen, min Bøn tager HERREN imod.

Esajas 26:16
HERRE, i Nøden søgte de dig; de udgød stille Bønner, medens din Tugtelse var over dem.

Daniel 6:10
Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort.

Lukas 3:26,37
Maaths Søn, Mattathias's Søn, Semeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn,…

Lukas 18:1-7
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,…

Lukas 21:36
Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.«

Apostlenes G. 1:14
Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre.

Apostlenes G. 6:4
Men vi ville holde trolig ved i Bønnen og Ordets Tjeneste.«

Apostlenes G. 10:2
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Apostlenes G. 12:5
Saa blev da Peter bevogtet i Fængselet; men der blev af Menigheden holdt inderlig Bøn til Gud for ham.

Romerne 12:12
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

Filipperne 4:6
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

Kolossenserne 4:2
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

1.Thessaloniker 5:17
beder uafladelig,

2.Timotheus 1:3
Jeg takker Gud, hvem jeg fra mine Forfædre af har tjent i en ren Samvittighed, ligesom jeg uafladelig har dig i Erindring i mine Bønner Nat og Dag,

supplication.

1.Kongebog 8:52,54,59
Lad dine Øjne være aabne for din Tjeners og dit Folk Israels Begæring, saa du hører dem, hver Gang de raaber til dig.…

1.Kongebog 9:3
og HERREN sagde til ham: »Jeg har hørt den Bøn og Begæring, du opsendte for mit Aasyn. Jeg har helliget dette Hus, som du har bygget, for der at stedfæste mit Navn til evig Tid, og mine Øjne og mit Hjerte skal være der alle Dage.

Ester 4:8
Desuden gav han ham en Afskrift af Skrivelsen med den i Susan udgaaede Forordning om at udrydde dem, for at han skulde vise Ester den og tilkendegive hende det og paalægge hende at gaa ind til Kongen og bede ham om Naade og gaa i Forbøn hos ham for sit Folk.

Daniel 9:20
Medens jeg endnu talte saaledes, bad og bekendte min og mit Folk Israels Synd og for HERREN min Guds Aasyn fremførte min Forbøn for min Guds hellige Bjerg,

Hoseas 12:4
ja stred med en Engel og sejred, han bad ham med Graad om Naade; i Betel traf han ham og talte med ham der,

1.Timotheus 2:1
Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker,

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

in the.

Efeserne 2:22
i hvem ogsaa I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Aanden.

Zakarias 12:10
Og saa udgyder jeg over Davids Hus og Jerusalems Indbyggere Naadens og Bønnens Aand, saa de ser hen til ham, de har gennemstunget, og sørger over ham, som man sørger over en enbaaren Søn, og holder Klage over ham, som man holder Klage over den førstefødte.

Romerne 8:15,26,27
I modtoge jo ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba, Fader!…

Galaterne 4:6
Men fordi I ere Sønner, har Gud udsendt i vore Hjerter sin Søns Aand, som raaber: Abba, Fader!

Judas 1:20
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;

watching.

Matthæus 26:41
Vaager og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«

Markus 13:33
Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.

Markus 14:38
Vaager, og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse; Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«

Lukas 21:36
Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.«

Lukas 22:46
Og han sagde til dem: »Hvorfor sove I? Staar op og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse.«

Kolossenserne 4:2
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

all perseverance.

1.Mosebog 32:24-28
Men selv blev Jakob alene tilbage. Da var der en, som brødes, med ham til Morgengry;…

Matthæus 15:25-28
Men hun kom og kastede sig ned for ham og sagde: »Herre, hjælp mig!«…

Lukas 11:5-8
Og han sagde til dem: »Om nogen af eder har en Ven og gaar til ham ved Midnat og siger til ham: Kære! laan mig tre Brød,…

Lukas 18:1-8
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,…

supplication.

Efeserne 6:19
ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,

Efeserne 1:16
ikke ophørt at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine Bønner om,

Efeserne 3:8,18
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

Filipperne 1:4
idet jeg altid, i hver min Bøn, beder for eder alle med Glæde,

1.Timotheus 2:1
Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker,

Kolossenserne 1:4
da vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige

Filemon 1:5
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro, som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige,

Links
Efeserne 6:18 InterlinearEfeserne 6:18 FlersprogedeEfesios 6:18 SpanskÉphésiens 6:18 FranskeEpheser 6:18 TyskEfeserne 6:18 KinesiskEphesians 6:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 6
18idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige, 19ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,…
Krydshenvisninger
Markus 13:33
Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.

Lukas 18:1
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,

Apostlenes G. 1:14
Alle disse vare endrægtigt vedholdende i Bønnen tillige med nogle Kvinder og Maria, Jesu Moder, og med hans Brødre.

Romerne 8:26
Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.

Filipperne 4:6
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

Kolossenserne 1:3
Vi takke Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader altid, naar vi bede for eder,

Kolossenserne 1:4
da vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige

Kolossenserne 4:2
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

1.Thessaloniker 5:17
beder uafladelig,

1.Timotheus 2:1
Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker,

Judas 1:20
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;

Efeserne 6:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden