Filipperne 4:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

Norsk (1930)
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Svenska (1917)
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

King James Bible
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

English Revised Version
In nothing be anxious; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Bibel Viden Treasury

careful.

Daniel 3:16
Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarede Kong Nebukadnezar: »Det har vi ikke nødig at svare dig paa!

Matthæus 6:25-33
Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?…

Matthæus 10:19
Men naar de overgive eder, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvad I skulle tale; thi det skal gives eder i den samme Time, hvad I skulle tale.

Matthæus 13:22
Men det, som blev saaet iblandt Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt.

Lukas 10:41
Men Herren svarede og sagde til hende: »Martha! Martha! du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting;

Lukas 12:29
Og I, spørger ikke efter, hvad I skulle spise, og hvad I skulle drikke; og værer ikke ængstelige!

1.Korinther 7:21,32
Blev du kaldet som Træl, da lad det ikke bekymre dig, men om du ogsaa kan blive fri, da gør hellere Brug deraf!…

1.Peter 5:7
Kaster al eders Sørg paa ham, thi han har Omsorg for eder.

in.

1.Mosebog 32:7-12
Da blev Jakob saare forfærdet, og i sin Angst delte han sine Folk, Smaakvæget, Hornkvæget og Kamelerne i to Lejre,…

1.Samuel 1:15
Men Hanna svarede: »Nej, Herre! Jeg er en haardt prøvet Kvinde; Vin og stærk Drik har jeg ikke drukket; jeg udøste kun min Sjæl for HERRENS Aasyn.

1.Samuel 30:6
Og David kom i stor Vaande, thi Folkene tænkte paa at stene ham, da de alle græmmede sig over deres Sønner eller Døtre. Men David søgte Styrke hos HERREN sin Gud;

2.Krønikebog 32:20
Derfor bad Kong Ezekias og Profeten Esajas, Amoz's Søn, og raabte til Himmelen.

2.Krønikebog 33:12,13
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

Salmerne 34:5-7
Se hen til ham og straal af Glæde, eders Aasyn skal ikke beskæmmes.…

Salmerne 51:15
Herre, aaben mine Læber, saa skal min Mund forkynde din Pris.

Salmerne 55:17,22
Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre…

Salmerne 62:8
stol paa ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. — Sela.

Ordsprogene 3:5,6
Stol paa HERREN af hele dit Hjerte, men forlad dig ikke paa din Forstand;…

Ordsprogene 16:3
Vælt dine Gerninger paa HERREN, saa skal dine Planer lykkes.

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Matthæus 7:7,8
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Lukas 18:1,7
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,…

Lukas 12:22
Men han sagde til sine Disciple: »Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for Livet, hvad I skulle spise; ikke heller for Legemet, hvad I skulle iføre eder.

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Kolossenserne 4:2
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

1.Thessaloniker 5:17,18
beder uafladelig,…

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

Judas 1:20,21
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;…

thanksgiving.

1.Samuel 7:12
Derpaa tog Samuel en Sten og stillede den op mellem Mizpa og Jesjana; og han kaldte den Eben-Ezer, idet han sagde: »Hidtil har HERREN hjulpet os!«

2.Korinther 1:11
idet ogsaa I komme os til Hjælp med Bøn for os, for at der fra mange Munde maa blive rigeligt takket for os, for den Naade, som er bevist os.

Efeserne 5:20
og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn

Kolossenserne 3:15,17
Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!…

known.

Ordsprogene 15:8
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.

Højsangen 2:14
min Due i Fjeldets Kløfter, i Bjergvæggens Skjul! Lad mig skue din Skikkelse, høre din Røst, thi sød er din Røst og din Skikkelse yndig.

Matthæus 6:8
Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham,

Links
Filipperne 4:6 InterlinearFilipperne 4:6 FlersprogedeFilipenses 4:6 SpanskPhilippiens 4:6 FranskePhilipper 4:6 TyskFilipperne 4:6 KinesiskPhilippians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 4
5Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær! 6Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse; 7og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.
Krydshenvisninger
1.Kongebog 8:28
Men vend dig til din Tjeners Bøn og Begæring, HERRE min Gud, saa du hører det Raab og den Bøn, din Tjener i Dag opsender for dit Aasyn;

Ordsprogene 3:6
hav ham i Tanke paa alle dine Veje, saa jævner han dine Stier.

Jeremias 32:16
Efter at have overgivet Skødet til Baruk, Nerijas Søn, bad jeg saaledes til HERREN:

Daniel 6:10
Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort.

Matthæus 6:25
Derfor siger jeg eder: Bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle drikke; ikke heller for eders Legeme, hvad I skulle iføre eder. Er ikke Livet mere end Maden, og Legemet mere end Klæderne?

Matthæus 6:27
Og hvem af eder kan ved at bekymre sig lægge een Alen til sin Vækst?

Matthæus 6:28
Og hvorfor bekymre I eder for Klæder? Betragter Lillierne paa Marken, hvorledes de vokse; de arbejde ikke og spinde ikke;

Matthæus 6:31
Derfor maa I ikke bekymre eder og sige: Hvad skulle vi spise? eller: Hvad skulle vi drikke? eller: Hvormed skulle vi klæde os?

Matthæus 6:34
Bekymrer eder derfor ikke for den Dag i Morgen; thi den Dag i Morgen skal bekymre sig for sig selv. Hver Dag har nok i sin Plage.

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

1.Timotheus 2:1
Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker,

1.Timotheus 5:5
Men den, som virkelig er Enke og staar ene, har sat sit Haab til Gud og bliver ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag;

Filipperne 4:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden