1.Timotheus 2:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker,

Norsk (1930)
Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

Svenska (1917)
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

King James Bible
I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;

English Revised Version
I exhort therefore, first of all, that supplications, prayers, intercessions, thanksgivings, be made for all men;
Bibel Viden Treasury

exhort.

2.Korinther 8:6
saa at vi opfordrede Titus til, ligesom han forhen havde begyndt, saaledes ogsaa til at tilendebringe hos eder ogsaa denne Gave.

Efeserne 3:13
Derfor beder jeg, at I ikke tabe Modet over mine Trængsler, som jeg lider for eder, hvilket er en Ære for eder. —

Hebræerne 6:11
Men vi ønske, at enhver af eder maa udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Haabet indtil Enden,

first.

1.Korinther 15:3
Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg ogsaa har modtaget: at Kristus døde for vore Synder, efter Skrifterne;

supplications.

1.Timotheus 5:5
Men den, som virkelig er Enke og staar ene, har sat sit Haab til Gud og bliver ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag;

1.Mosebog 18:23-32
Og Abraham traadte nærmere og sagde: »Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?…

1.Kongebog 8:41-43
Selv den fremmede, der ikke hører til dit Folk Israel, men kommer fra et fjernt Land for dit Navns Skyld, —…

Salmerne 67:1-4
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme. En Sang. (2) Gud være os naadig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse over os, — Sela —…

Salmerne 72:19
og lovet være hans herlige Navn evindelig; al Jorden skal fyldes af hans Herlighed. Amen, Amen!

Matthæus 6:9,10
Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;…

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

and.

Romerne 1:8
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders Tro omtales i den hele Verden.

Romerne 6:17
Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne.

Efeserne 5:20
og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn

Filipperne 1:3
Jeg takker min Gud, saa ofte jeg kommer eder i Hu,

2.Thessaloniker 1:3
Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle,

all men.

1.Timotheus 2:4
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

Apostlenes G. 17:30
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

1.Thessaloniker 3:12
Men eder lade Herren vokse og blive overvættes rige i Kærligheden til hverandre og til alle, ligesom vi have den til eder,

2.Timotheus 2:24
men en Herrens Tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, dygtig til at lære, i Stand til at taale ondt,

Titus 2:11
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker

Titus 3:2
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Links
1.Timotheus 2:1 Interlinear1.Timotheus 2:1 Flersprogede1 Timoteo 2:1 Spansk1 Timothée 2:1 Franske1 Timotheus 2:1 Tysk1.Timotheus 2:1 Kinesisk1 Timothy 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 2
1Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker, 2for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;…
Krydshenvisninger
Ezra 6:10
for at de kan bringe Ofre til en liflig Duft for Himmelens Gud og bede for Kongens og hans Sønners Liv.

Jeremias 29:7
og lad det Lands Vel, til hvilket jeg har ført eder, ligge eder paa Sinde, og bed for det til HERREN; thi naar det gaar det godt, gaar det ogsaa eder godt.

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Filipperne 4:6
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

1.Timotheus 5:5
Men den, som virkelig er Enke og staar ene, har sat sit Haab til Gud og bliver ved med sine Bønner og Paakaldelser Nat og Dag;

1.Timotheus 1:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden