Salmerne 4:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn!

Norsk (1930)
Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David. (2) Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

Svenska (1917)
För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David. (2) När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön.

King James Bible
To the chief Musician on Neginoth, A Psalm of David. Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

English Revised Version
For the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David. Answer me when I call, O God of my righteousness; thou hast set me at large when I was in distress: have mercy upon me, and hear my prayer.
Bibel Viden Treasury

(Title) chief Musician.

Salmerne 22:1
Til Sangmesteren. Efter »Morgenrødens Hind«. En Salme af David. (2) Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.

Salmerne 42:1
Til Sangmesteren. En Maskil af Koras Sønner. (2) Som Hjorten skriger efter rindende Vand, saaledes skriger min Sjæl efter dig, o Gud.

Salmerne 45:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af Koras Sønner. En Maskil. En Sang om Kærlighed. (2) Mit Hjerte svulmer af liflige Ord, jeg kvæder mit Kvad til Kongens Pris, som Hurtigskriverens Pen er min Tunge.

1.Krønikebog 25:1-6
Derpaa udskilte David og Hærførerne til Tjenesten Asafs, Hemans og Jedutuns Sønner, som i profetisk Henrykkelse spillede paa Citre, Harper og Cymbler; og Tallet paa de Mænd, der havde med denne Tjeneste at gøre, var:…

Neginoth

Salmerne 6:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. Efter den ottende. En Salme af David. (2) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,

Salmerne 67:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme. En Sang. (2) Gud være os naadig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse over os, — Sela —

Salmerne 76:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af Asaf. En Sang. (2) Gud er kendt i Juda, hans Navn er stort i Israel,

Habakkuk 3:19
Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gaa paa mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

O

Salmerne 11:7
Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Aasyn!

Salmerne 24:5
han faar Velsignelse fra HERREN, Retfærdighed fra sin Frelses Gud.

Salmerne 41:12
Du holder mig oppe i Kraft af min Uskyld, lader mig staa for dit Aasyn til evig Tid.

Esajas 45:24
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«

Jeremias 23:6
I hans Dage skal Juda frelses og Israel bo trygt. Og det Navn, man skal give ham er: HERREN vor Retfærdighed.

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

2.Korinther 5:20,21
Vi ere altsaa Sendebud i Kristi Sted, som om Gud formaner ved os; vi bede i Kristi Sted: Bliver forligte med Gud!…

thou

Salmerne 18:18,19
Paa min Ulykkes Dag faldt de over mig, men HERREN blev mig til Værn.…

Salmerne 31:8
Du gav mig ikke i Fjendens Haand, men skaffede Rum for min Fod.

Salmerne 40:1-3
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.…

Salmerne 116:6,16
HERREN vogter enfoldige, jeg var ringe, dog frelste han mig.…

1.Samuel 17:37
Fremdeles sagde David: »HERREN, som har reddet mig fra Løvers og Bjørnes Vold, vil ogsaa redde mig fra denne Filisters Haand!« Da sagde Saul til David: »Gaa! HERREN være med dig!«

1.Samuel 19:11,12
Om Natten sendte Saul Folk til Davids Hus for at passe paa ham og dræbe ham om Morgenen. Men Davids Hustru Mikal røbede ham det og sagde: »Hvis du ikke redder dit Liv i Nat, er du dødsens i Morgen!«…

1.Samuel 23:26-28
Saul gik med sine Mænd paa den ene Side af Bjerget, medens David med sine Mænd var paa den anden, og David fik travlt med at slippe bort fra Saul. Men som Saul og hans Mænd var ved at omringe og gribe David og hans Mænd,…

Job 36:16
Men dig har Medgangen lokket, du var i Fred for Ulykkens Gab; ingen Trængsel indjog dig Skræk, fuldt var dit Bord af fede Retter.

2.Korinther 1:8,10
Thi vi ville ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om den Trængsel, som kom over os i Asien, at vi bleve overvættes besværede, over Evne, saa at vi endog mistvivlede om Livet.…

have mercy upon me.

Salmerne 56:1
Til Sangmesteren. Al-jonat-elem-rehokim. Af David. En Miktam, da Filisterne greb ham i Gat. (2) Vær mig naadig, Gud, thi Mennesker vil mig til Livs, jeg trænges stadig af Stridsmænd;

Salmerne 57:1
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam, da han flygtede ind i Hulen for Saul. (2) Vær mig naadig, Gud, vær mig naadig, thi hos dig har min Sjæl søgt Ly; i dine Vingers Skygge søger jeg Ly, til Ulykken er drevet over.

Salmerne 86:3-5
Vær mig naadig, Herre, du er min Gud; thi jeg raaber til dig Dagen igennem.…

Salmerne 119:75-77,132
HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.…

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

2.Mosebog 34:6,7
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,…

Links
Salmerne 4:1 InterlinearSalmerne 4:1 FlersprogedeSalmos 4:1 SpanskPsaume 4:1 FranskePsalm 4:1 TyskSalmerne 4:1 KinesiskPsalm 4:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 4
1Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn! 2Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? — Sela.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 26:22
Saa flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de ikke yppede Kiv om den, kaldte han den Rehobot, idet han sagde: »Nu har HERREN skaffet os Plads, saa vi kan blive talrige i Landet!«

Salmerne 3:4
Jeg raaber højlydt til HERREN, han svarer mig fra sit hellige Bjerg. — Sela.

Salmerne 17:6
Jeg raaber til dig, thi du svarer mig, Gud, bøj Øret til mig, hør paa mit Ord!

Salmerne 18:6
i min Vaande paakaldte jeg HERREN og raabte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Raab fandt ind til hans Ører!

Salmerne 18:18
Paa min Ulykkes Dag faldt de over mig, men HERREN blev mig til Værn.

Salmerne 18:19
Han førte mig ud i aabent Land, han frelste mig, thi han havde Behag i mig.

Salmerne 25:16
Vend dig til mig og vær mig naadig, thi jeg er ene og arm.

Salmerne 30:10
HERRE, hør og vær naadig, HERRE, kom mig til Hjælp!«

Salmerne 39:12
Hør, o HERRE, min Bøn og lyt til mit Skrig, til mine Taarer tie du ej! Thi en fremmed er jeg hos dig, en Gæst som alle mine Fædre.

Salmerne 51:1
Til Sangmesteren. En Salme af David, (2) dengang Natan kom til ham, efter at han havde været inde hos Batseba. (3) Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,

Salmerne 86:3
Vær mig naadig, Herre, du er min Gud; thi jeg raaber til dig Dagen igennem.

Salmerne 123:3
Forbarm dig over os, HERRE, forbarm dig! Thi overmætte er vi af Spot,

Salmerne 3:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden