Lukas 21:36
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.«

Norsk (1930)
Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!

Svenska (1917)
Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

King James Bible
Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

English Revised Version
But watch ye at every season, making supplication, that ye may prevail to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.
Bibel Viden Treasury

Watch.

Lukas 12:37-40
Salige ere de Tjenere, som Herren finder vaagne, naar han kommer. Sandelig, siger jeg eder, at han skal binde op om sig og sætte dem til Bords og gaa om og varte dem op,…

Matthæus 24:42
Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.

Matthæus 25:13
Vaager derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen.

Matthæus 26:41
Vaager og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«

Markus 13:33,37
Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.…

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

2.Timotheus 4:5
Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

1.Peter 5:8
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

pray.

Lukas 18:1
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,

Job 27:10
Mon han kan fryde sig over den Almægtige, føjer han ham, naar han paakalder ham?

Apostlenes G. 10:2
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Efeserne 6:18,19
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,…

Kolossenserne 4:2
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

1.Thessaloniker 5:17
beder uafladelig,

accounted.

Lukas 20:35
men de, som agtes værdige til at faa Del i hin Verden og i Opstandelsen fra de døde, tage hverken til Ægte eller bortgiftes.

2.Thessaloniker 1:5,6
et Bevis paa Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I ogsaa lide;…

stand.

Salmerne 1:5
Derfor bestaar de gudløse ikke i Dommen og Syndere ej i retfærdiges Menighed.

Malakias 3:2
Men hvo kan udholde den Dag, han kommer, og hvo kan staa, naar han kommer til Syne? Han er jo som Metalsmelterens Ild og Tvætternes Lud.

Efeserne 6:13,14
Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og bestaa efter at have fuldbyrdet alt.…

1.Johannes 2:28
Og nu mine Børn! bliver i ham, for at vi, naar han aabenbares, kunne have Frimodighed og ikke skulle blive til Skamme for ham ved hans Tilkommelse.

Judas 1:24
Men ham, som er mægtig til at bevare eder fra Fald og fremstille eder for sin Herlighed ulastelige i Fryd,

Links
Lukas 21:36 InterlinearLukas 21:36 FlersprogedeLucas 21:36 SpanskLuc 21:36 FranskeLukas 21:36 TyskLukas 21:36 KinesiskLuke 21:36 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 21
35Thi komme skal den over alle dem, der bo paa hele Jordens Flade. 36Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.« 37Men han lærte om Dagene i Helligdommen, men om Nætterne gik han ud og overnattede paa det Bjerg, som kaldes Oliebjerget.…
Krydshenvisninger
Jeremias 35:19
derfor, saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Ingen Sinde skal Jonadab, Rekabs Søn, fattes en Mand til at staa for mit Aasyn.

Matthæus 8:20
Og Jesus siger til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«

Matthæus 24:42
Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.

Matthæus 24:43
Men dette skulle I vide, at dersom Husbonden vidste, i hvilken Nattevagt Tyven vilde komme, da vaagede han og tillod ikke, at der skete Indbrud i hans Hus.

Matthæus 24:44
Derfor vorder ogsaa I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.

Markus 13:33
Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.

Lukas 1:19
Og Engelen svarede og sagde til ham: »Jeg er Gabriel, som staar for Guds Aasyn, og jeg er udsendt for at tale til dig og for at forkynde dig dette Glædesbudskab.

Lukas 12:40
Vorder ogsaa I rede; thi Menneskesønnen kommer i den Time, som I ikke mene.«

Lukas 21:35
Thi komme skal den over alle dem, der bo paa hele Jordens Flade.

2.Korinther 4:14
idet vi vide, at han, som oprejste den Herre Jesus, skal ogsaa oprejse os med Jesus og fremstille os tillige med eder.

Aabenbaring 6:17
Thi deres Vredes store Dag er kommen; og hvem kan bestaa?

Aabenbaring 7:9
Derefter saa jeg, og se en stor Skare, som ingen kunde tælle, af alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tungemaal, som stod for Tronen og for Lammet, iførte lange, hvide Klæder og med Palmegrene i deres Hænder;

Aabenbaring 8:2
Og jeg saa de syv Engle, som staa for Guds Aasyn; og der blev givet dem syv Basuner.

Aabenbaring 11:4
Disse ere de tvende Olietræer og de tvende Lysestager, som staa for Jordens Herre.

Lukas 21:35
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden